Dette program ble vedtatt på stiftelsesmøtet i Oslo, 21. mars 1996.

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsemøtet i Oslo, 21. mars 1996, og er noe endret ved senere årsmøter.