Statistikk er et viktig verktøy for spillere. Statistikk over gevinstbeløp sier mye om realismen i spillet, hva du reelt bør kunne vinne, og hva som er urealistiske drømmer. En rekke faktorer påvirker gevinstbeløpenes størrelse, og dermed spillernes muligheter til reelle gevinster. Vi nevner de viktigste faktorene nedenfor.

Fordeling av V75-gevinstene i 2016:

Gevinstbeløp 7 rett I prosent
Under 10.000 20 35,7 %
10.000-50.000 9 16,1
50.000-100.000 2 3,6 %
100.000-1 mill 15 26,7 %
Over 1 mill 6 10,8 %
Jackpot, ingen utbet. 4 7,1 %

Totaltall for V75:

  • 0 – 50.000,-         58,9 %
  • Over 100.000,-    37,5 %

Fordeling av V76-gevinstene i 2016:

Gevinstbeløp 7 rett I prosent
Under 10.000 18 36,7 %
10.000-50.000 11 22,4
50.000-100.000 4 8,2 %
100.000-1 mill 8 16,4 %
Over 1 mill 3 6,1 %
Jackpot, ingen utbet. 5 10,2 %

Totaltall for V76:

  • 0 – 50.000,-        69,4 %
  • Over 100.000,-   22,5 %

Det er viktig at spillerne er realistiske, at man har god selvkontroll, at man viser nøkternhet for å være komfortable i eget spill, og at man har velprøvde strategier for å tilfredsstille totalkravene.

Reklamen til Norsk Rikstoto nevner hele tiden mulighet for milliongevinst. Selvsagt har man mulighet for gevinster som er 7- eller 8-sifret. Men statistikken lyver ikke. Sannheten er at i V75 er toppgevinsten under millionbeløp i 89,2 % av omgangene, dvs i 9 av 10 omganger. I V76 er tilsvarende tall 94,9 %, dvs at i 19 av 20 omganger er toppgevinsten lavere enn hva NR-reklamen nevner uke for uke.

Spillerforeningen gir følgende råd:

  • Du bør tilpasse systemer og flatbonger mot mellomstore gevinstbeløp, selv om slike beløp forekommer kun i 30,3 % for V75 og kun 24,6 % for V76. Når du vinner slike beløp, da oppveier gevinsten dine tap i omganger med smågevinster.
  • Glem drømmene om millionbeløp! Mange spillere drømmer om de største gevinstene, og spiller altfor ofte spekulativt for å oppnå dette. Dette er betyr nesten alltid å kaste gode penger etter dårlige penger, det er en sikker tapsstrategi.
  • V75 og V76 er krevende spill. Det vet alle. Det har alle erfart. Da vil vi råde flere til å spille sammen, gjerne i et fast opplegg uke for uke i et spillelag. Det bedrer dine gevinstmuligheter, i hvert fall muligheten til å ta mellomstore gevinster. På den måten kan du sikre hva Spillerforeningen alltid har sagt, nemlig at «Spill skal være en sunn hobby og hyggelig forlystelse». Du kan gjerne spille for småbeløp alene. Men sannheten er at dette er en sikker vei mot tap, hvis man ikke har en urealistisk porsjon med flaks.

Du spør sikkert – hvorfor er toppgevinstene i V75 og V76 ofte bare småbeløp. Dette er de viktigste grunnene til det:

Tilbakebetalingsprosenten i V75 er kun 60 %, og i V76 er den enda lavere, kun 55 %. I favorittpregede omganger blir det ikke utbetaling for 5 rett, og noen ganger heller ikke for 6 rett, og da blir TBP enda lavere. Dette er ekstremt lavt sammenholdt med TBP-betingelsene internasjonalt. NR legger med dette opp til at spillerne, som gruppe, skal tape ganske raskt sine innsatser, lav TBP begrenser resirkulering av spillernes årlige totalbeløp nyttet til spill, og lav TBP tvinger frem høye årskostnader til markedsføring og administrasjon for å sikre et visst volum av en illusorisk reklame. En lav TBP i pool-spill skaper samtidig en unødvendig eller utilsiktet lav andel av lojale spillere.

Lavere inntjening (begrenset omsetning – høye kostnader hos NR) begrenser overføringene til «formålet», som er trenere, oppdrettere og hesteeiere. Resultater blir lavere løpspremier. I Norge har det vært tilnærmet full stillstand i utviklingen av løpspremiene over flere år, oppdrettet har stagnert og vist tilbakegang over tid, og dette gir færre løpshester for varmblods og kaldblods. Norsk Rikstoto og hva som har skjedd de siste 10 år med Harald Dørum som direktør, har et hovedansvar for denne utvikling.

For V75 og V76 betyr dette færre godt kvalifiserte hester. Det betyr mer oversiktlige løp, og at løpene mange ganger har kun 3-6 reelle vinnerkandidater. Dette er svært uheldig for spillet og spillets omsetning, noe Norsk Rikstoto er fullstendig klar over, og noe Det Norske Travselskap er fullstendig klar over. Særlig i de siste 3 årene har vi sett en klar og negativ utvikling, en utvikling som også har fått mye fokus i fagbladet Trav- og Galopp-Nytt. I 2012 var det 565 løpsdager i Norge. I 2016 var antallet løpsdager redusert til 529. Trenden er klar og beklagelig.

Norsk Rikstoto har de siste 2 årene lagt ut en rekke spill daglig/ ukentlig til Sverige og Frankrike. Noen ganger også spill til andre land. Spillerforeningen har påpekt at dette kun flytter spill fra norske spill og norske løp til spill til utenlandske baner, noe som også krever kommisjon (ca 5,5 – 7,0 %) til utenlandske spilloperatører. Vi avventer de totale regnskapstall, særlig oversikt over driftskostnadene, før vi kommer med våre konklusjoner. Men med erfaringene fra tidligere år, taler mye for at prioriteringene hos Norsk Rikstoto er uheldige for norsk hestesport og spill på hest i Norge. Volumet i spill til utlandet har blitt for høyt med for mange spilleløp på for mange dager hver uke. Selv om utenlandske spillere kan delta i spill til Norge, oppveier ikke dette volumet fra hva norske spillere legger igjen i utlandet.

I 2016 ble brutto omsetning hos Norsk Rikstoto kr 3.880.930.682,-. Sammenligner vi med 2012, da omsetningen var kr 3.878.844.446,-, har monopolselskapet hatt en vekst på ca 2 millioner kroner (!) over 5 år. Vi minner om at trenere, oppdrettere og hesteeiere ikke har fått kompensert for lønns- og prissstigning i den samme perioden, noe som burde være en forutsetning innenfor totalisatorlovens rammer og forutsetningene som er lagt fra Landbruksdepartementet.

Vi ønsker alle et godt nytt år – med håp om en positiv utvikling og forbedringer, både i spillets forutsetninger og interessen for spill på hest i vårt land!