Kommentar fra 18 entusiaster i hestesporten, vedtatt som uttalelse fra årsmøtet i Spillerforeningen 16. september:

Vi mener det er et reelt grunnlag for å hevde at hadde Harald Ruud vært direktør for Norsk Rikstoto de siste 10 år, da ville norsk hestesport gjennom høyere løpspremier hatt 500 millioner mer til disposisjon disse årene.

 Harald Ruud ville ha rettet opp norsk hestesport økonomisk. Han er en erfaren kompetansespiller, eier av 26 trav- og galopphester etter 1986, erfaring fra prosjekter i Norge og utlandet, erfaring fra Oslo Børs, næringsliv og kulturliv, en engasjert liberal-konservativ politiker, mange organisasjonsverv gjennom 40 år, betydelig helse- og sosialpolitisk engasjement overfor familier for å sikre deres mulighet for intensiv opptrening av funksjonshemmede barn.

Siviløkonom Harald Dørum har som direktør i perioden 2006-2016, skapt stagnasjon og reell tilbakegang. Direktøren har vist manglende kunde- og markedsforståelse. Produktene fra Norsk Rikstoto er ikke konkurransedyktige, de gir ingen bred aksept eller rekrutterende effekt i viktige kundemiljøer, og den stagnerte omsetning er ene og alene sikret gjennom ekstreme driftskostnader og illusorisk reklame. Driftsresultatene er svake, år for år, noe som gjenspeiles i et stagnert nivå for løpspremiene og inntektene til sportens aktive. Statistikk for oppdrettet bekrefter en alarmerende nedgang. Dette fører til langt færre norske løpshester allerede i 2018-2020. Det er viktig at vi er ærlige med oss selv: Norsk hestesport nærmer seg danske og italienske tilstander med stormskritt!

Vi anbefaler på det sterkeste at direktør Harald Dørum umiddelbart trekker seg tilbake fra stillingen i Norsk Rikstoto, uten noe krav om etterlønn.

Det var positivt at Johan Kvarme, som nestleder i styret over flere år, gikk ut av styret tidligere i år. Hans aktive motstand over flere år mot Thalheimer-rapporten, de grundige tilrådninger som selskapet fikk overlevert fra USA-professor Thalheimer i 2001, gjorde ham ukvalifisert for et styreverv. Han har mye av ansvaret for at hestesporten har tapt betydelige markedsandeler.

Ambassadør Torbjørn Frøysnes har i 2016 kommet inn i styret i stedet for Johan Kvarme. Det er positivt. Vi forutsetter da at Frøysnes har en annen tilnærming til professor Thalheimers viktige tilrådninger overfor Norsk Rikstoto.

Harald Ruud vil ikke søke direktørstillingen, om den blir ledig. Han søkte heller ikke i 2006, selv om han var overkvalifisert og fikk den gang flere henvendelser om å søke. Sammen med familie vil han prioritere flere prosjekter i inn- og utland de neste årene. Han ønsker imidlertid i dag å få muligheten til å være landets viktigste spillfaglige rådgiver overfor en ny ledelse i Norsk Rikstoto. Harald Ruud, sammen med flere godt kvalifiserte fra Spillerforeningen, deltok i en konstruktiv dialog opp mot ledelsen i Norsk Rikstoto i årene 1995-2005. Det sikret fremgang i omsetning og avgjørende goodwill i de viktigste kundesegmenter inn mot 2010.

Harald Ruud har klar ambisjon om følgende for de neste 5 år:

  1. Gradvis implementering av Thalheimer-rapportens tilrådninger. Det vil gjøre produktene til Norsk Rikstoto langt mer attraktive i alle kundesegmenter. Det gir samtidig et nødvendig grunnlag for viktige kostnadsreduksjoner, som for øvrig er i tråd med tydelige krav fra LMD og politisk myndighet.
  2. Løpspremiene skal opp! Uten godt etablerte trenere, hesteeiere og oppdrettere, ingen hestesport og intet spill til norske baner. Etter hvert som punkt 1 blir gradvis gjennomført, er det Harald Ruuds klare oppfatning at premiebudsjettet hos DNT og NJ kan øke allerede etter 3-4 år med minst 50 millioner kroner årlig. Om 5 år – i 2021 – og de påfølgende år, vil det være mulig å heve løpspremiene totalt med opp mot 100 millioner kroner årlig.

Usunne og krevende driftsforhold i hestesporten kan bli historie. Men da må direktør Harald Dørum ut av ledelsen i Norsk Rikstoto, og Harald Ruud og flere av hans gode venner bør inn som konstruktive samarbeidspartnere og rådgivere.

Vi håper at styreleder Jan Petter Sissener og DNT-leder Svein Morten Buer skjønner dette.

Sportslig hilsen fra 18 personer/ miljøer innen hestesporten landet rundt,

Stein H Rosenlund (Vang), Rolv Sandbrekken (Bergen), Bjørn Håkonsen (Oslo), Johnny Eliassen (Honningsvåg), Helge Storehagen (Hamar), Joe Hasvoldseter (Raufoss), Gunnar Andersen (Bergen), Gaute Groven (Drammen), Ordin Larsen (Sandnes), Olav Vannebo (Harestua), Arne Brønstad (Harestua), Harald Hølleland (Bergen), Kjell Tore Kristiansen (Oslo), Are Følling (Oslo), Odd Hugo Eriksen (Laksevåg), Per Lo (Fredrikstad), Frode Sælensminde (Kristiansand), Hans Petter Sørensen (Hamar).