2016 kan bli et interessant år for norsk hestesport. Kanskje vil vi se at Norsk Rikstoto gjennomfører noen endringer i forutsetningene for spillet, slik Spillerforeningen har etterlyst i 10-20 år? Kanskje vil H/FrP-regjeringen justere statlige forutsetninger fra bruttobeskatning til nettobeskatning, som betyr helt andre driftsforutsetninger for selskapet. Det vil åpne for større handlefrihet, som igjen betyr at de lettere kan justere tilbakebetalingsprosenten i flere produkter, bli mer konkurransedyktig, og eventuelt også kan sette inn andre tiltak som er ønsket av store kundegrupper. At travsporten hevder seg utenlands i meriterte storløp, som Prix d’Amerique på Vincennes, og har elitehester som vil prege OGP og Eliteloppet, setter et viktig sportslig fokus hos alle entusiaster. Forhåpentlig vil dette åpne øynene på sportsjournalister i vår hjemlige presse i Akersgaten og rundt om i landets regioner? Du finner også en omtale av en ny artikkel i Hamar Arbeiderblad, hvor spilleselskapet Bet365 er nevnt i teksten, og hvor overskriften er: «Spilte for 70 millioner på nett, må sone tre år i fengsel». Spillerforeningen har meget tydelige meninger i denne saken!

 

Spillerforeningen har vært tydelige. Vi representerer store og små kompetansespillere fra de fleste fylker over hele landet. Vi har forsøkt å være konstruktive. Vi har alltid ønsket å komme med forslag og synspunkter som vi ville bety en viktig og positiv utvikling for trav- og galoppsporten. Som kompetansespillere, som hesteeiere og som entusiaster har dette vært vårt engasjement, helt siden vi fikk et økonomisk tilskudd fra DNT i 1995, da vi etablerte vår forening.

Spillerforeningen er ikke verdens største forening. Det har ikke vært vårt mål. Selvsagt ønsker vi oss flere medlemmer, både aktive medlemmer og støttemedlemmer, men det viktige er at de som deltar i styret og som deltar som aktive medlemmer, bidrar målrettet til kundenes, spillernes og sportens beste. Når dette er sagt, skal alle vite at vi er interessert i synspunkter fra det ganske land fra spillere og sportens ledere. Send oss synspunkter! Opp gjennom årene har vi fått tilbakemeldinger fra Norsk Rikstoto, baneselskapene og spillere hvor man applauderer og takker for våre kommentarer. Noen ganger får vi høre at vi har vært for kritiske, for tydelige. Men dere skal vite: Vi mener at kritikk er viktig. Ofte er det slik i en organisasjon eller bedrift at konstruktiv kritikk skaper vekst, når styre og ledelsen vil lytte. Vi har alle en genuin interesse av å bidra positivt.

Opp gjennom årene skal alle vite at Spillerforeningen har hatt kontakt med viktige aktører og beslutningstakere i samfunnet. Spillerforeningens leder har de siste 15 år vært mer i Stortinget enn representantene fra hestesporten, for å si det sånn. Spillerforeningen har også hatt en del kontakt opp mot Kulturdepartementet, Landbruksdepartementet, Forbruker-myndigheter og Lotteritilsyn. Vi har bidratt til konkrete lovendringer, som da lov om markedsføring av spill ble justert. Tilsynsmyndighetene har fått viktige og konkrete saker å ta tak i. Gode argumenter basert på bredt aksepterte standarder for etikk og moral, blir alltid lyttet til. Derfor vinner Spillerforeningen ofte frem i de politiske miljøer. Mange tenker ikke over dette, eller har visst om dette.

Sunne og akseptable forutsetninger for spillet.

I mange år var førsteamanuensis Jon Erik Hagen, Bergen, et aktivt styremedlem i Spillerforeningen. Han døde dessverre for et par år siden da kreften innhentet ham. Jon Erik holdt foredrag på våre årsmøter. En gang var Drammens Tidende på besøk. Det førte til stort bilde fra årsmøtet og vårt gardenparty, og en dobbeltside med mye interessant tekst.

Jon Erik hadde en visjon. Han sa mange ganger: «Spill skal være den sunn hobby og hyggelig forlystelse». Han var en talsmann for streng selvkontroll, at spillere i alle kundegrupper skal ha et reflektert forhold til spill, alle typer spill egentlig, og han var en sterk talsmann for sunne forutsetninger for spillet. Samtidig var han en varm tilhenger av hestesporten, og at forutsetningene i spillet skulle nettopp fremme det sunne spill, det sunne engasjement, og sikre hestesporten i alle ledd en sunnere økonomi. Jon Erik var en varm talsmann for kompetansespilleren.

Spillerforeningens engasjement for bedre tilbakebetalingsprosent, ble alltid sterkt støttet av Jon Erik Hagen, og av redaktør i Spillernes Blad og spillguru Bjørn Håkonsen, Oslo. Vi tillater oss i all beskjedenhet å antyde at disse personer, og øvrige styremedlemmer i Spillerforeningen opp gjennom årene, er blant de fremste kompetansepersoner for spill og en kvalifisert spillforståelse i Norge. Vårt faglige grunnlag bygger på analysene i flere land til USA-professor Thalheimer, som Spillerforeningen anbefalte som rådgiver for Norsk Rikstoto og dir. Odd Johnsrud på slutten av 1990-tallet, og som levert sin rapport til selskapet i 2001.

Hamar Arbeiderblad: «Spilte for 70 millioner på nett, må sone tre år i fengsel». Hva med spillbransjens omdømme?

Hedmarken Tingrett har avsagt en streng dom mot økonomisk kriminalitet. Håndverkeren og entreprenøren har brutt bokføringsloven, merverdiavgiftsloven, ligningsloven, folketrygdloven og straffeloven. Samtidig mener avisen at den domfeltes gambling er det mest oppsiktsvekkende i dommen. I følge politirevisor spilte domfelte nettspill for 70 millioner kroner fra januar 2012 til desember 2014. Dette er brutto omsetning, og da vet vi at mye av totalbeløpet fremkommer ved at gevinstbeløp fra gang til gang har resirkulert og skapt økt omsetning til svimlende 70 millioner. Han har underslått millionbeløp fra egne selskap for å delta i spillet.

Saken er provoserende. Den viser hva «en svak sjel» kan få seg til å gjøre. Den viser en privat næringsdrivende med lav etisk og moralsk terskel. Den viser en lek med millionbeløp som vi som Spillerforeningen tar sterk avstand fra. Selv om pengene hadde vært tjent på ærlig vis, i full åpenhet med statsautorisert regnskapsbyrå som kontrollorgan, ville vi kommet med samme konklusjon. Det er helt uakseptabelt at noen skal delta i spill og omsette for 25-30 millioner kroner på årsbasis!!!

La oss være tydelige på at det sies intet i dommen om omsetning hos Norsk Tipping eller Norsk Rikstoto. Den domfelte kan ha spilt til norske selskaper, men da innenfor akseptable rammer.

Hva blir lærdommen av en slik sak? Vi regner med at Lotteritilsynet er på banen, at myndighetene er på banen, at Politiet følger opp dette videre, og at det blir satt inn preventive tiltak. Selv om vi i Spillerforeningen har et liberalt forhold til forutsetningene for spill, må vi akseptere at det settes fornuftige grenser. Egentlig bør alle spillere selv skjønne dette. Spillerforeningen har alltid vektlagt selvkontroll som et viktig grunnlag for den enkelte. Men når «noen», nærmest en «syk» person, omsetter for de beløp som denne saken avdekker, da må det tas affære. Hvitvasking kan også være et motiv for slike personer.

Spillerforeningen vil anbefale:

  • Det settes krav til omsetning overfor selskaper med norsk lisens. Foreløpig gjelder dette kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto.
  • Det forsøkes, gjennom et samarbeid med myndighetene internasjonalt, at det blir satt krav til omsetning fra en enkeltspiller innenfor en gitt tidsperiode i europeiske selskaper, uavhengig om disse selskaper er registrert på Malta, London eller eksempelvis de øvrige land i Skandinavia.
  • Spilleselskapene må selv gi inn i en dialog med spillere som har en adferd i sitt spill som bryter med bredt aksepterte forutsetninger for spillet. Dette er viktig for å sikre bransjens omdømme.
  • Spilleselskaper som ikke følger disse selvsagte forutsetninger, bør få omtale og bør bli hengt ut i sosiale medier. Slik omtale vil bevisstgjøre spillere i alle land på hvilke selskaper de ikke bør ha kontakt med. Det bør ha en preventiv virkning.

Den personlige økonomi for enkeltspillere varierer sterkt. Noen har en meget romslig økonomi og er komfortable med en betydelig måneds- og årsomsetning. Dessuten må vi aldri glemme at gode TBP-forutsetninger gjør det mulig for en dyktig spiller å resirkulere egen gevinst i ny omsetning, slik at brutto belastning kun er en brøkdel av brutto omsetning.

Men samtidig blir det slik, som førsteamanuensis Jon Erik Hagen poengterte, at vårt viktigste mål må være «en sunn hobby og hyggelig forlystelse». Da er det viktig at alle som deltar i spill, har streng selvkontroll, har et reflektert forhold til spill og strategier for spill, og at en selv (og ektefellen!!!) er komfortabel. Passerer man grensen, uansett hvor denne grense måtte være for den enkelte, da er man ikke lenger komfortabel. Da kan man, for eksempel, komme i en situasjon der man «må vinne tilbake det man har tapt over en viss tid». Da er det på høy tid å ta en pause.

Spillerforeningens leder, Harald Ruud, vil nevne en enkel kjøreregel som var viktig for hans eget spill og engasjement, da han i tidligere år på 1970-80-90-tallet besøkte Bjerke, Momarken, Drammen og Jarlsberg. Harald sier: «Jeg hadde en fast regel. Hvis jeg tapte 100 kroner, da skulle jeg være borte fra travbanen i en måned. Hvis jeg tapte 300 kroner, da skulle jeg være borte fra travbanen i tre måneder. Denne enkle regel fulgte jeg strengt i 20 år. Samtidig betydde dette at jeg satte dyktighetskrav til meg selv. Blant annet ble selvkontroll, føre regnskap, det å ha et spill som jeg var komfortabel med, og søke å sikre bedre kvalitet og gode strategier i spillet fra gang til gang, en del av mine faste rutiner». Disse rammene var nyttige for meg selv, og ga vennskap til mange likedannede innenfor sporten.

Vi anbefaler et abonnement på Spillernes Blad utgitt av redaktør Bjørn Håkonsen.

Bjørn har gitt ut bladet i 20 år, og hatt en fast gruppe av spillere som abonnenter. Flere av disse abonnentene sier «at de har fått gode strategier for spill og er komfortable i sitt spill på grunn av hva de leser i SB».

Du kan skaffe deg et årsabonnement for kun kr 495,- for hele 2016. Du kan også kjøpe tidligere årganger av bladet (som vi anbefaler alle med ambisjoner i spill), og Bjørn oppgir at prisen for eldre utgaver av SB er kr 75,-. Porto er inkludert i prisen.

Konto til Spillernes Blad er: 0532.08.85517
Adressen:
Spillernes Blad
Bjørn Håkonsen
P.boks 26, Haugerud
0616 Oslo
Hjemmeside: www.spillernesblad.com

Mange av oss i Spillerforeningen har sikret gevinster hvert år, takket være strategier i SB. De personlige regnskapene viser at kostnadene for bladet er oppveiet av hyggelige gevinster. Du tjener penger på å abonnere på SB!

Bli medlem eller støttemedlem.

Spillerforeningen ønsker seg flere medlemmer. Årskontingenten er kun kr 300,-. Du vil da bidra til det idealistiske engasjement vi har. Du kan delta på våre årsmøter, som blir arrangert som et gardenparty på sommeren, en hyggelig sosial sammenkomst blant venner.

Konto til kasserer: 1822.19.03524
Adresse kasserer: 
Spillerforeningen
Rolv Sandbrekken
Schweigårds vei 55
5063 Bergen

Godt nytt år!