I Norge omsettes det anslagsvis for rundt 40 milliarder kroner årlig på pengespill. De siste årene har konkurransen tiltatt betydelig, drevet av utenlandske spillselskaper som har kommet inn og tatt en større andel av markedet. I Norge hvor pengespill er regulert har dette blitt sett på som en stor trussel mot monopolet og det har vært gjort en rekke fremstøt fra norske myndigheter i et forsøk på å stoppe de utenlandske aktørene. Så langt har dette vært gjort med blandet suksess, og med regjeringsskiftet i 2013 kan det være mye som tyder på at vi snart ser helt eller en delvis slutt på monopolet.

Dette er det norske spillmarkedet

Tall for 2013 for de to statlige spillselskapene Norsk Tipping (27 milliarder) og Norsk Rikstoto (3,8 milliarder) viser en samlet omsetning tett på 31 milliarder kroner. I tillegg estimeres det at mellom 8-10 milliarder kroner flytter hender fra norske spillere til utenlandske spillselskaper gjennom pengespill på nettet. Noe av dette er penger som kunne ha havnet hos de to statlige selskapene, men en stor andel av omsetningen er også skapt fra nye spillere som har kommet til som et resultat av et større tilbud. Hvordan pengene fordeles mellom selskapene finnes det ikke noen klar oversikt over, men aktører som Betsson, Betsafe og Unibet  regnes som å være blant de aller største og står for en betydelig andel av omsetningen.

Automatforbudet som åpnet opp for nettspill

Det er interessant å se hva som egentlig var foranledningen til den stadig økende trafikken til utenlandske spilleselskaper. Mange mener at selve startskuddet ble avfyrt i 2006. Dette var nemlig året hvor Lotteritilsynet besluttet at alle spilleautomater skulle fjernes i Norge. Vel 35 000 automater ble tatt bort, og erstattet av Norsk Tipping sine egne automater som fikk monopol på spilleautomater i Norge. Bakgrunnen for forbudet den gang var et ønske om mer kontroll over et uoversiktlig marked og samtidig forsøke å få ned spillavhengigheten i Norge. Mens monopolet ble sikret så man ingen direkte effekt på spillavhengigheten. Det er i hvert fall til dags dato ikke publisert noen rapporter som viser en nedgang som et direkte resultat av dette. Men det virkelig interessante i debatten om utenlandske spilleselskaper er at man med forbudet så muligheten til å gå inn i Norge for fullt. Mange av de største aktørene rettet raskt fokus mot Norge og utviklet norske versjoner av nettsidene sine. Her er det sett nærmere på Betsafe sin versjon. For å tilfredsstille sulten blant norske spillere etter spilleautomater ble det utviklet eksakte kopier av de samme automatene som spillerne kjente fra før. Dette var en stor suksess og var for mange inngangen til pengespill på nettet. Ikke minst gjorde det mange nye spillere oppmerksomme på de utenlandske selskapene, som samtidig for alvor begynte å markedsføre seg i Norge.

Beveger seg i en gråsone i forhold til lovverket

Helt siden de utenlandske spillselskapene begynte å operere i Norge har de balansert på en tynn knivsegg i forhold til lovverket. På den ene siden har man utfordringen knyttet til at selve aktiviteten i seg selv per definisjon er å anse som ulovlig. Paradokset er at det per i dag ikke finnes noen hjemmel i det eksisterende lovverket som gjør at man kan stanse norske spillere fra å spille på utenlandske sider på nettet. Nettsidene har sitt opphav i utlandet og når en spiller går inn på en utenlandsk nettside så blir det i praksis som om spilleren spiller fra utlandet hvor reglene er annerledes. På den andre siden har man markedsføringen som spillselskapene gjør og som bidrar til å holde aktiviteten oppe. Her er det primært TV og nett som er de store pådriverne. Markedsføring på TV skjer primært gjennom VIASAT-plattformen, mens det på nettet er mer åpent. Også disse aktivitetene foregår helt i grenseland i forhold til lovverket, men slipper gjennom fordi tv-selskapene sender fra utlandet og hvor nettsidene er beskyttet av sin «universelle» opprinnelse. Slik fylles en stadig større andel av sendetiden på kanaler som TV3 og VIASAT 4 med reklame for pengespill hos utenlandske spilleselskaper, og med bannerannonser på store populære nettsider.

Myndighetenes forsøk på å begrense aktiviteten

I dagens demokrati er det vanskelig, eller nærmere sagt umulig å stenge spillerne ute fra utenlandske nettsider. Det samme gjelder markedsføringen som skjer på TV og på nett. Derfor har myndighetene sitt fokus vært rettet på andre aktiviteter. For noen år siden ble det gitt forbud til norske banker mot å behandle transaksjoner mellom deres kunder, altså spillerne, og de utenlandske spillselskapene. Slik skulle man forhindre spillerne å sette inn penger eller ta ut gevinster. Forbudet kan anses å ha hatt en begrenset effekt, ettersom de fleste raskt tok i bruk såkalte elektroniske lommebøker som gikk inn som et mellomledd mellom spiller og bank og gjorde det tilnærmet umulig å stoppe trafikken. Et nyere fremstøt har vært tildeling av casino-lisens til Norsk Tipping. Et omstridt forslag, men som ble godkjent og gjorde at Norsk Tipping kunne drive sitt eget nettcasino i konkurranse med de utenlandske selskapene. Prinsippet var at man selv ønsket å holde på omsetningen som forsvant utenlands, men som egentlig bare et stort paradoks med tanke på at Norsk Tipping lenge har argumentert mot at casinospill er den mest avhengighetsskapende formen for pengespill, og er slik også i strid mot deres egne kjerneverdier. Hvor effektivt det så langt her vært er det også grunn til å spørre seg.

Ny regjering med endret kurs

Mens det tidligere har vært bred politisk støtte for å forsvare monopolet, så er det mye som tyder på at man med ny regjering fra 2013 sannsynligvis ikke kommer til å se en innstramning i politikken. Tvert imot, anført av Høyre og FrP, har det kommet tydelige signaler om at man ønsker å endre kurs. Etter at ny-inntrådt kulturminister Thorild Widvey (H) første gang uttalte seg om del-liberalisering i media tok det ikke lang tid før de første forslagene om liberalisering dukket opp. De første som kunne juble var pokermiljøet i Norge som for første gang i historien lovlig kunne arrangeres i Norge. Mesterskapet har nemlig i en årrekke vært flyttet til utlandet ettersom det har kommet i konflikt med norsk spill-lovgivning. Samtidig ble det gitt åpning for private pokerlag og som ikke lenger trengte å spille på mørke bakrom i frykt for et besøk av lovens lange arm, såfremt det ikke blir spilt om større pengebeløp. Et annet tydelig signal på kursendring har vært Kulturdepartementet sin bestilling av en rapport fra konsulentselskapet Rambøll for å utrede konsekvensene av en liberalisering. Resultatene har vært heftig debattert og trekker ikke i noen entydig retning i favør det ene eller det andre. Det som er sikkert at er motstanderne mot monopolet har fått mer bensin til å helle på bålet og kampen om spill-monopolet og 40 milliarder kroner er i full gang!