Medlemmer fra Hordaland, Finnmark, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Vest-Agder, Akershus og Oslo var samlet til årsmøte og gardenparty i Asker fredag 22. august. Redaktør av Spillernes Blad, Bjørn Håkonsen, holdt et glimrende innlegg om «Veien til en god fremtid for hestesporten». Dette er gjengitt nedenfor.
Søndag var gjengen på Øvrevoll og bidro til god omsetning på galoppsportens derbydag.

 Det er alltid hyggelig når noen av hestesportens fremste entusiaster møtes til årsmøte i Spillerforeningen. Vi er ikke verdens største forening, (det har aldri vært vårt mål), men de som er med og som er aktive, har mye moro og glede av sport og spill. Det gjør alltid godt å ha en sunn hobby, å treffes ved grillen i et garden party, og gjøre noe som bryter opp daglig tilværelse fra egen jobb og engasjement i egne bedrifter landet rundt. Her er mye unik kompetanse samlet til kreative samtaler. Her er mye godt vennskap.

Årsmøtesakene ble som alltid raskt behandlet. Vi kan kanskje si at kasserer, revisor og valgkomite har gjort en god jobb.

Søndag var vi samlet på Sherryhaugen på Øvrevoll. Rammen rundt Norsk Derby er alltid storslagen på hestesportens holmenkolldag. Det var interessant at totalomsetningen søndag 24. august fra Sverige og Norge ble nesten 12,5 millioner, den nest høyeste omsetning til noe galoppstevne i Skandinavia noensinne. Omsetningen ved banen ble ca 2 millioner, som er kr 250.000,- over fjorårets resultat. Vi tillater oss å antyde at Spillerforeningens medlemmer har igjen bidratt til et godt resultat, både i omsetning rundt om i landet, og ved banen i Bærum.

Denne helgen fikk vi kontrastene i spillet i Norge godt belyst. Lørdag var det V75 til Sørlandet Travpark. Selv om noen (RD-sendingene) mente at omgangen var uoversiktlig og at spillerne kunne strekke seg etter større gevinstbeløp, (noe flere av oss mente var bare noe prat), ble topputbetalingen beskjedne 600 kroner for 7 rette! Ingen utbetaling for 6 og 5 rette!? Vi følte vel at det var et godt forsøk av Norsk Rikstoto på å ta «livet» av kunden. Det var godt vi fikk med oss en 5 kroners trippel til 2.434 i odds (1-14-13) med Nume Balder som vinner og noen smågevinster. Det pyntet på våre egne tall.

På Øvrevoll på søndag ble det mer krevende. Ingen klarte å plotte inn vinnerrekken i V64 med Over the Ocean, Great Soprano, Eye in the Sky, Madam Esprit, Bank of Burden og East meets West. Den var dyp – noe vi egentlig synes er helt all right! Spillerforeningen måtte nøye seg med en del 4’ere i V64-spillet. Men når hver av dem ga kr 624,- og vi også tok noen tripler og gevinster i vinnerspillet, samt DD selvsagt, da ble det noen kroner allikevel. Vi kunne ikke heise flagget for en milliongevinst. Men mye moro og flere flotte løpshester fikk vi da oppleve.

Redaktør og spillguru Bjørn Håkonsen holdt et innlegg på årsmøtet om «Veien til en god fremtid for hestesporten». Dette er hva Bjørn sa:

Entydige erfaringer fra hele verden viser at hestesporten gjør det bra i alle land med høye spillerandeler. Motsatt går det dårlig for hestesporten i alle land med lave spillerandeler.

I følge professor Richard Thalheimer er optimal gjennomsnittlig spillerandel for Norsk Rikstoto 85 prosent. Men fordi dette vil mer enn tredoble omsetningen, vil også utgiftene øke. Etter å ha tatt høyde for det, anbefaler Richard Thalheimer 83 prosent i gjennomsnittlig spillerandel for Norsk Rikstoto. Da vil omsetningen minst øke med 334 prosent. Den gjennomsnittlige spillerandelen kan sikkert oppjusteres til 84 prosent etter hvert som mer og mer av spillet foregår via internett.

Det er mest å tjene på å øke spillerandelen i V5, V65 og V75.

I følge den plansjen som tidligere NR-direktør Arne Herberg viste frem på et orienteringsmøte for Spillerforeningen, vil en økning i spillerandelen i V5 eller V65 fra 65 til 70 prosent øke omsetningen i disse spillene med minst 24,1 prosent. I tillegg får man en betydelig omsetningsøkning også i de andre spilleformene på grunn av krysspriseffekten. Spillerne har ikke separate lommebøker for hver spilleform. Noe av mergevinsten i V5 og V65 vil også bli investert i andre spilleformer som for eksempel trippel og Dagens Dobbel. Totalt vil dette gi hestesporten en mye bedre økonomi, slik at løpspremiene kan få et sårt tiltrengt løft. Samtidig vil man få råd til helt nødvendig banevedlikehold.

I følge verdens fremste ekspert på hestespill vil V75-omsetningen øke med minst 20,6 prosent dersom Norsk Rikstoto øker spillerandelen i V75 fra 60 til 65 prosent og med minst 49,7 prosent pluss krysspriseffekt dersom NR øker spillerandelen til 70 prosent.

Å fjerne alle bongavgifter vil øke totalomsetningen med ca 15 prosent.

Hvor lang tid vil det ta før man når break even? Professor Thalheimer anbefaler å ta ett lite skritt om gangen og markedsføre det intenst til at spillet er blitt bedre. Da går det ganske smertefritt og man kan nå break even allerede etter ca 3 måneder. Når den første endringen går i pluss, fortsetter man med neste endring. Det vil ta flere år å optimalisere alle spillerandeler, fordi man er nødt til å gå gradvis frem.

Uten slik intens markedsføring vil det ta lengre tid å nå break even. Erfaringene fra andre daglige spill i Norge, Sverige, Danmark og Finland, tilsier at det vil ta 5-6 måneder før man når break even i spill som V5 og V65. V75 er et spill med lav omløpshastighet, og her vil det ta adskillig lengre tid, kanskje så mye som 18 måneder.

Full effekt får man først etter 4-5 år.

Spillerforeningen har i mange år foreslått med å starte med å øke spillerandelen i V5 fra 65 til 70 prosent. Det er ingen grunn til å forandre på den strategien.

De fleste investeringer er ulønnsomme i begynnelsen. Hvis man bygger på et nytt hotell, kan man ikke forvente at det går med overskudd allerede etter en prøveperiode på 4 uker eller 4 måneder. Slik er det med hestespillet også.

Norsk Rikstoto har de siste årene vist at de tenker ekstremt kortsiktig. Hvis de skulle komme trekkende med en prøveperiode på 4 uker, 4 måneder eller noe annet latterlig, vil det bli Spillerforeningens oppgave å påpeke at den slags kortsiktighet ikke vil virke. Dette tar tid. Quick-fix nytter ikke.

Det er nesten umulig å få hestesportledere til å tenke langsiktig. De er kjent for å bruke pengene som en full sjømann. Det har vi sett mange eksempler på gjennom årene. Derfor ville det være en stor fordel om man kunne få profesjonelle investorer og forvaltere inn i styre og ledelse i Norsk Rikstoto.

En kampanjeuke for V75 og lyntoto med tv-reklame sent og tidlig, pleier å øke V75-omsetningen med rundt regnet 900.000 kroner den påfølgende lørdagen. Når spillerne, kommisjonærene, «ekspertene» og staten har forsynt seg, sitter Norsk Rikstoto igjen med ca 300.000 kroner.

Hvor mye koster det å få inn disse 300.000 kronene? Norsk Rikstoto vil ikke fortelle hva en slik kampanjeuke koster, men det må være snakk om minst 2 millioner kroner. Det er veldig dårlig butikk å slynge ut 2 millioner kroner for å få 300.000 kroner tilbake. Det blir bare å kaste pengene rett ut av vinduet. Ved å investere dem i høyere spillerandeler i stedet, vil det gi hestesporten en helt annen og bedre økonomi.

Norsk Rikstoto har forsøkt mange desperate tiltak de siste årene i håp om å øke omsetningen. Den har bare sunket. Når alt annet har slått feil, bør tiden være inne til å forsøke det eneste som helt sikkert vil virke.