Det er en dårlig forretningside å ta livet av kunden. Denne læresetning gjelder også for et spilleselskap som Norsk Rikstoto. Å lansere et stort antall spill med dårlige TBP-forutsetninger, rene lotto-produkter, vil ikke utvikle og styrke dine kundegrupper.
I denne artikkelen drøfter vi noen av de utenlandske spilltilbudene. I 2015 kommer Norsk Rikstoto med Quinte-spillet i et samarbeid med Frankrike. Spennende, ikke minst sportslig, sier noen. Betyr det ikke at Norsk Rikstoto bare vil flytte noen millioner fra andre spill, slik at det hele ender med et status quo i total omsetning, og egentlig en nedgang når provisjonen til den utenlandske spilleverandøren er betalt?

 Denne artikkelen, som er skrevet av lederen i Spillerforeningen, sto gjengitt i OGP-nummeret til TGN 05. juni:

Franske spill – redningen?

TGN stiller spørsmål i siste nummer om det franske Quinte-spillet, som blir en realitet i Norge i 2015, vil være redningen for Norsk Rikstoto. Jeg må skuffe leserne.

Jeg kan være enig i at det er interessant for entusiaster av hestesporten å se utenlandske løp. Derfor er vi en del kompetansespillere som ofte reiser til England og Frankrike, nettopp fordi det er sportslig og delvis spillemessig interessant. Utenlandske løp har en sportslig bredde og kvalitet som vi ikke ser på norske baner. Å vise slike løp i RD-sendinger og i TV-ruta, skaper naturlig nok et positivt fokus i alle kundesegmenter. Spillemessig er engelske galoppbaner interessante, da gjennomsnittlig tilbakebetalingsprosent i spillet i Storbritannia er 76 prosent. (mot 67 prosent i Norge). Forskjellen gir en automatisk og viktig effekt for oss som kunder.

Effekten av det svenske spillet, som vi nå har noen erfaringer med, viser at brutto omsetning totalt i Norge er uendret. Det har faktisk vært stagnasjon og nedgang. Vi kan konkludere at Norsk Rikstoto kun oppnår å flytte omsetning mellom produkter, man har ingen vekst. Samtidig får man en kostnad (provisjon) til den utenlandske spilleverandøren.

I tillegg ser vi en svikt i omsetning når TV-sendingene bortfaller. Flere har påpekt denne selvfølge i TGN. Spillerforeningen har lenge påpekt at kostnadene ved TV-sendingene og all forhåndsomtale fra såkalte «eksperter», er for høy. Når disse sendingene heller ikke henvender seg til kompetanse- og storspilleren, som er motoren i spillet, da blir det feil. Da er det like greit at TV-sendingene kun viser løpene med løpskommentarer i normal sendetid, og at RD- og TV-sendingene ribbes for alt annet prat. Da blir totalpakken rimelig.

For meg selv har TV- og RD-sendingene tilnærmet null verdi. Jeg kan like godt se løpene i reprise på RD sent på kvelden. Da får jeg den informasjon jeg trenger for mitt eget spill. Å følge sendingene i direkte sending, med omstarter, lange pauser, begrenset kvalitet for mange norske løp, og alt som hører med, blir nesten en kulturell prøvelse! Det gir en tidsbruk for fornuftige kulturinteresserte familiemennesker som blir meningsløs.

Det er trist at trav- og galoppsporten fremstår slik. Merkelige prioriteringene, høye driftskostnader og lite kunderettede produkttilpasninger har preget Norsk Rikstoto i Dørum-perioden etter 2006. Det gir tapte markedsandeler for spilleselskapet og hestesporten. Tragisk!

Finn frem rapporten til professor Thalheimer fra 2001. Lytt til verdens fremste ekspert. Lytt til redaktør Bjørn Håkonsen i Spillernes Blad. Lytt til Harald Ruud. Alle med betydelig nasjonal og internasjonal kompetanse i optimalisering av spillet, økt vekst og tilvekst av nye kunder, for å sikre et bedre nettobidrag til «formålet». Lær av hva som har skjedd de siste år ved Meadowlands i New Jersey, USA, hvor underskudd er snudd til overskudd av en profesjonell investor og mangemilliardær. Spillerforeningen har forfektet denne lærdom i 15 år!

TGN-redaktøren spør i lederen i TGN 30. mai om «nød lærer en naken kvinne å spinne»? Det blir mer relevant å spørre: Er det ikke snart på tide at nakne menn lærer å gjøre en bedre jobb, blir resultatorienterte, og hvis man ikke evner dette, finner seg noe annet å gjøre?

De gråhårede menn kan forresten gjerne bli skiftet ut med noen kvinner. Hestesporten har en rekke dyktige damer, på og utenfor banen, som gjør en glimrende jobb.

Sportslig hilsen
Harald Ruud
Leder i Spillerforeningen