P6150494 KopiHva er de viktigste årsakene til at godtfolk spiller på hest hos Norsk Rikstoto? Vennskap, kameratskap, det å ha en felles hobby eller interesse, det å studere løp selv og leke med løpsanalyser selv, det å komme sammen på faste tidspunkt hver uke, gjerne på jobben i lunsjpausene, eller ved hagebordet på sommeren når naboen kommer på besøk.

Hvorfor er dette viktig? spør du. Svaret er enkelt. Men er det ikke slik at Norsk Rikstoto tilfredsstiller disse ønskene eller behovene? sier du. Svaret er nei. Hvis du ikke skjønner hvorfor spørsmålene er der, da bør du lese videre.

Hva karakteriserer de spillere som passer i de spillermiljøer som preget Norge for 15-30 år siden:

  • Over 35 år.
  • Godt etablert økonomisk.
  • Personer som kan tillate seg å ha spill på hest som en sunn hobby og hyggelig forlystelse.

Noen tusen spillere i disse miljøer representerte en totalomsetning i spill til norske løp for 25-30 år siden på ca 3,9 milliarder kroner. I dag er totalomsetningen ca 3,2 milliarder, og knapt det, og da er omsetning fra utenlandske spillere regnet med, og da er ikke totalbeløpene fra norske spillere blitt indeksregulert.

Pr 2023 og 2024 er lønnsnivået vesentlig høyere enn for 25 år siden. Tross det har brutto omsetning gått dramatisk ned.

Hvor er feilene ved tilbudet fra Norsk Rikstoto anno 2024?

  • Produktene er ikke konkurransedyktige, markedet er endret etter 25 år.
  • Lavere snittpremier demper spill, for ganske mange slutter man helt med spill.
  • All reklame er fordummende.
  • All reklame og mye kommunikasjon søker mot lottosegmentet, kompetansespilleren er neglisjert.
  • Rikstoto Direkte henvender seg til lykkesegmentet mens kompetansespilleren faller fra. Kompetansespilleren får ikke en sending der han kan teste seg selv, og hvor han kan leke med egne løpsanalyser. Norsk Rikstoto har en avtale med selskapet Maverix om disse sendingen.
  • Norsk Rikstoto har et hovedfokus på å rekruttere ungdom. De mellom 18 og 35 er enten studenter, eller de er i fasen i livet for å etablere egen familie, kjøp av bolig o.l. Disse grupper er sårbare økonomisk, og bør ikke ha et hovedfokus på spill.

Ut over dette har Norsk Rikstoto i flere år inngått software- og driftsavtaler i et samarbeid med ATG Sverige. Disse er ikke offentliggjort, ei heller for redaksjonen i TGN, kanskje fordi avtalen ikke er den gunstigste sett med norske øyne. Provisjonsbeløpene renner ut av Norge…….

Nylig er en ny reklame- og medieavtale inngått med selskapet Publicis til en samlet verdi på 132 millioner kroner (!!?). «Det var en herlig avtale å få», sa direktør Peder Mittet i Publics. På vegne av eget selskap forstår jeg ham…..

Hestesporten trenger 600 millioner kroner fra spillet årlig, gjerne mer. DNT sier selv at de bør ha 500 millioner, men de får 430-440 millioner. Dette til drift av baner, organisasjon og premier til trenere, hesteeiere og oppdrettere.

Jeg trekker den enkle konklusjon. Store beløp brukes feil hvert år, antallet løpsdager vil gå ned, antallet varmblods og kaldblods vil gå ned, antall trenere blir færre, og det er ikke enkelt å rekruttere nye hesteeiere.

I noen år har Landbruksdepartementet hatt en strammere hånd om sport og spill. Det er uheldig. LMD har ingen visjoner om vekst og premissene for vekst. Snarere er det slik at LMD, Lotteritilsynet og politikerne kveler hestesporten økonomisk.

Det er en dårlig trøst at det også gjøres mye feil i andre land. Da er det kanskje noen både i Norge og andre land som bør se hva de kan gjøre for å få spillproduktene mer attraktive, og at sporten utad presenteres med andre briller.

Kundedirektør i Norsk Rikstoto, Andre Heibo-Tuverud, er ikke den som imponerer meg mest, for å si det sånn.

Harald Ruud,

Bærum
Tidligere hesteeier i 30 år.