SAM 0510Av Harald Ruud, gullgraver fra Bærum.

Over 20 år har kundene hos Norsk Rikstoto, spillerne, blitt destabilisert. Forfallet i omsetning med 683 mill kroner over noen år, forfallet i årlige resultater og reduksjonen i antallet spillere kan man over tid lese seg til i selskapets regnskaper og årlige rapporter.

Styreleder Silvia Seres omgir seg med uttrykk som «ansvarlighet» og «attraktive spill». Er vel forpliktet til det, sier noen. Men når budskapet i kommentarene er en illusjon, da er et nasjonalt selvmord en mer tidsriktig beskrivelse. «Keiseren uten klær» er en annen, kanskje en mer passende beskrivelse av tilstanden.

I Kina sier man at «jobb hardt, du tjener godt, og du sikrer fremtiden for dine barn». Så hva blir fremtiden for norsk hestesport og Norsk Rikstoto? Dette er noen aktuelle faktaopplysninger fra 2022 flettet sammen med noen ideer om fremtiden fra en gullgraver i Bærum.

Aktuelle tall.

 • aKr 3.262.860.000,- i total omsetning.
 • Kr 2.272.384.000,- i gevinster til spillerne, tilsvarer 69,6 prosent.
 • 827 registrerte kunder.
 • Spill fra utenlandske spillere: kr 1.722.000.000,-.
 • Eksport av spill fra norske spillere til utlandet: Kr 978.000.000,-.
 • Spill over grensene/ utenlandske spillere bidrar med netto kr 744.000.000,- til NR.
 • Kr 32.675.000,- i bongavgift i 2022.
 • Kr 96,5 mill i lønnskostnader
 • Kr 2.470.000,- i lønnskostnad for daglig leder.
 • 87,6 årsverk i 2022, mens det var 89,5 årsverk i 2021.
 • Kr 75.457.000,- i markedskostnader
 • Kr 91.240.000,- i mediekostnader
 • Kr 3.205.000,- i markedsføring/ ekstern omtale pr uke.

Omsetning pr produkt:

V75 952 mill
V86 166 mill
V65 354 mill
V64 184 mill
DD 221 mill
V5 277 mill
V4 490 mill
Trippel 171 mill
Vinner 187 mill
Plass 70 mill
Tvilling 80 mill
Duo 37 mill
5 pluss 69 mill

Sverige – hva skjer?

Lørdag 28. mai er det rettighetssamtaler mellom NR og ATG på Solvalla. Målet er bedre betingelser for Norge, sier DNT’s styreleder Erik Skjervagen. I delegasjonen på Solvalla finner vi også Harald Dørum og Tore Fyrand.

Rammevilkårene i samarbeidet mellom NR og ATG ble utformet tidlig i perioden da Harald Dørum var direktør i det norske selskapet. Mye har vært hemmelig for offentligheten. Selv redaktøren i TGN har flere ganger klaget på at det grunnleggende i avtalen ikke er kjent. Hestesporten er en folkesport, da bør «folket» ha kjennskap til prosenter og betingelser. Hva må NR betale for RD-samarbeidet? Hvilket proveny skal man dekke mellom selskapene ved omsetning over grensen? Det har vært antydet 4-5 prosent, men det er en spekulasjon når man ikke vet.

Slike opplysninger er viktige når man, som vi i Spillerforeningen ofte gjør, når vi beregner TBP og konsekvenser ved eventuelle endring i TBP.

Når hestesporten nå vil endre rammevilkårene mellom NR og ATG, er det et ganske enkelt uttrykk for at rammevilkårene var dårlige, slik de ble etablert under Harald Dørum for noen år siden. Flere av oss har skjønt dette, og lest mellom linjene i flere år. Hvor mange millioner som Harald Dørum har rotet bort for Norge på denne måten, skal vi ikke spekulere i. Men det blir raskt et større to-sifret millionbeløp rett ut av vinduet…..

Norsk Rikstoto, Norsk Tipping og ATG.

Hva er beste alternativ, hvilken samarbeidspartner er beste alternativ for fremtiden? Noen vil sikkert si: Hvor er det best å være lillebror? Er hestesporten tjent med en skandinavisk hestesport, NR og ATG sammen, hvor hestesporten er herre i eget hus? Eller skal fotball, andre spill og spill på hest fusjoneres med et hovedkontor på Hamar?

At utenlandske og norske hestespillere krysser grensene i spillet, slik vi ser i tallene, er et faktum. Dette bekrefter interessen hos de som er aktive. For egen del spiller jeg kun til norske løp, men jeg er jo en gamling med selektive valg i spillet. Flere tenker nok likedan, det ser man i hovedtallene nevnt innledningsvis. For 25 år siden var omsetningen fra Norge til andre land begrenset, eller nesten fraværende. I 2023 representerer utenlandske spillere 1,7 milliarder av en totalomsetning på 3,2 milliarder, eller 53 prosent!! Mer enn halvparten. Dette bekrefter at store miljøer av spillere i Norge har trappet ned, eller avstår fra spill på hest. Det er dette vi i Spillerforeningen, først redaktør Bjørn Håkonsen i Spillernes Blad, og Harald Ruud vært tydelige på i 20 år. Våre prognoser har alltid vært korrekte.

Det vil komme en reorganisering, en organisering hvor man samler ressurser, reduserer kostnader og får en større pool for spill. To realiteter må norsk hestesport ta inn over seg i denne prosess, helt uavhengig av hvilken samarbeidspartner man velger:

 • 50-60 personer i NR-organisasjonen blir overtallige, må få en sluttpakke/ pensjoneres. Da vil vi stå tilbake med maks 25-30 personer i NR i Hestesportens Hus. Skulle man tenke seg en full sammenslåing av ATG og NR, da bør reduksjonen av personell i Oslo bli enda større.

 

 • Enerettsmodellen og det å være en enerettsaktør er saga blott. Dette har kun vært en dårlig politisk ambisjon, og denne modellen har aldri fungert. Har aldri hatt noe for seg. Det har bare vært noen politikere sentralt og en og annen knott i Lotteritilsynet som har slått seg på brystet og antydet at de har vært handlingsdyktige. Politikk er noen ganger sånn.

Vil Norsk Rikstoto og norsk hestesport kunne ha en alenegang organisasjonsmessig i årene fremover? Harald Ruud og vi i Spillerforeningen har hatt en klar anbefaling som ville sikret en slik organisering: En gradvis justering av TBP slik at spillet blir mer attraktivt for bredere og tidligere spillermiljøer i Norge, kanskje 100.000-200.000 spillere, samtidig som et slikt viktig tiltak vil trekke til seg enda flere spillere fra utlandet – og da uten at ATG, helt unødvendig, får en andel på 4-5 prosent av totalen hvis/ når NR fristilles....!?

Skal dette bli en realitet, da må Norsk Rikstoto få en mer profesjonell ledelse. Selskapet er helt avhengig av bredere forståelse av spillet, hva som skaper vekst, hva som pirrer nye og gamle miljøer hvor det er tyngde i omsetning og interesse. Dette er fullstendig mangelvare i dag, og har vært en mangelvare i flere år. DNT og sportens organer bør stole mer på etablert erfaring og kompetanse om spill og forståelse av spill.

I disse miljøer finner vi dessuten en bredere interesse i å eie hest, noe som vil fremme norsk oppdrett for fullblods, kaldblods og varmblods. Ser man temaene fra oppdretternes side, taler mye for at den beste løsning vil være et selvstendig Norsk Rikstoto, som har realistiske ambisjoner om vekst, forutsatt TBP-endinger. Skjer ikke det, da vil det komme flere mørke skyer over norsk avl. Da vil viktige aktører innen avl «drukne».