map of the scandinavian empire by regicollis d620j6v fullviewOmsetningen i V75 til Bergen Travpark lørdag 25. februar ble kr 7.335.831,-. Et lavmål, dårligste V75-omsetning på en lørdag noensinne!
Trenden har vært tydelig hvert år siden 2006, da Harald Dørum ble direktør i Norsk Rikstoto. Fra da av har strategiene for monopolselskapet vært feil.
Hovedproblemet har vært at de mest solide spillerne og de viktigste spillermiljøene fra nord til sør – i by og bygd, ved lunsjbordene i bedriftene, vennegruppene - har blitt tappet for interesse.

Dette er noen av de grunnleggende feilene, og som vil prege 2023:

 1. Å bruke store beløp for å reklamere for «14 millioner til en alenevinner», som Rikstoto gjør ganske ofte, har tilnærmet null effekt. Dyktige spillere blir ikke tiltrukket. Dyktige spillere er realister, de er kalkulerende.
 2. All TV-reklame er feil. Rikstoto undervurderer de viktigste spillermiljøene.
 3. RD-sendingene har feil fokus, gir liten eller ingen effekt. Kun en betydelig kostnad.
 4. Kun ulykker fra løpsbanen får omtale i TV-mediet. Ordinær TV-dekning har ingen interesse, sier NRK og TV2, da antallet seere som følger slike sendinger, er ekstremt lavt. Det sier mye om at hestesporten kommuniserer feil opp mot potensielle kunder.
 5. Ordningene med jackpot og jokerpot må bli avviklet.
 6. Totalt gevinstbeløp i hver V75-omgang må bli utbetalt i samme omgang. Hvis ingen har 7 rett, da går denne del av potten til de med 6 og 5 rett.
 7. Tilbakebetalingsprosenten må gradvis bli oppjustert i alle produkter. Det vil skape reell interesse, skape trofaste spillere og spillermiljøer. Etter «break even» vil omsetningen sikre en nettoeffekt i spillet som forsvarer endringene. Dessverre er det mange innen sporten som ikke skjønner dette. Lær av Australia, Hong Kong, Meadowlands i USA og i noen grad Storbritannia og Irland.
 8. Direktør Camilla Garmann ble intervjuet i Trav- og Galopp-Nytt over tre helsider 16. februar. Hun sa ingenting – absolutt ingenting – som vil sikre styrket omsetning og styrket økonomi for sporten. Tilbakebetalingsprosenten var et ikke-tema.
 9. Konseptet med andelslag i regi av Rikstoto, som henvender seg til allerede etablerte spillere, gir en meget begrenset netto-effekt. Man flytter bare penger innenfor etablert omsetning. Hver uke nyttes betydelige beløp på å markedsføre andelslag i TV eller Trav- og Galopp-Nytt. Dette er feilbruk av ressurser!
 10. Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås, som er innvalgt som nestleder i Rikstoto-styret, deltok med et lengre intervju i en RD-sending i februar. Ingen klare signaler eller grep fra ham for å styrke omsetning og hestesportens økonomi. Vi har respekt for Lauvås som entusiast, men uten nødvendig spillefaglig kompetanse, da bidrar han med lite i styresammenheng. Det er viktig at styremedlemmer med reell spillefaglig kompetanse får plass i Rikstoto-styret.
 11. «Sporten må gå til myndighetene, og de må virkelig jobbe med politikerne», sier Garmann. Det betyr i realiteten at fravær av kompetanse i monopolselskapet Rikstoto skal kompenseres med midler fra fellesskapet, dvs våre skattepenger!? Bortfall av totalisatoravgiften – ca 140 mill årlig – hadde samme provenyvirkning for statskassen. Nå ber man om nye millioner fra fellesskapet……..
 12. «Budsjettet som Det Norske Travselskap har vedtatt for 2023 gir ingen grunn til optimisme», skriver Trav- og Galopp-Nytt. Konsekvensene vil være negative for oppdrettere, hesteeiere, trenger og stallpersonell. Dessverre.
 13. TV-guruen Hallvard Flatland sier i et intervju i Trav- og Galopp-Nytt 02. mars at «Å lage TV handler om å levere det publikum ønsker». Vi er enige. Da blir det viktig å presentere hva som er aktuelt for de betydeligste spillermiljøene anno 2023. Å presentere løp, ekspertkommentarer og resultater var viktig i 1990, og det er viktig 30 år senere. Men strategiene for spillet, statistikk som underbygger strategiene, selvinnsikt som gir genuin interesse, og den reelle kompetanse og forståelse for spillet blir undervurdert og glemt. Dyktige spillere ønsker å dyrke seg selv, sin egen forståelse og innsikt. Det blir som å løse kryssord i ungdomsårene. Jeg løste kryssordene, var tilfreds, hyggelig underholdning, og ble litt klokere av hobbyen. Spill på hest skal være underholdning, en sunn hobby. Å kopiere hva såkalte «eksperter» legger frem, gir ikke denne spenning eller underholdning.

Alle valg et moralsk vesen står overfor, gjelder å ta ansvaret for eget ansvar. Dette gjelder også for styre og administrativ ledelse i Norsk Rikstoto.

I Spillerforeningen og blant venner i denne krets av dyktige spillere fra nord til sør er flere dyktige entusiaster av norsk hestesport. Det å ha spill som en hyggelig hobby og sunn forlystelse. Flere av disse har bred samfunnserfaring, er reflekterte, tenker helhet som departementene og Lotteritilsynet har som fokus, og vi tillater oss å antyde, de er meget godt kvalifiserte for styreverv i Norsk Rikstoto.

Hvordan skiller vi mellom å være fri, være i stand til og å ha lov til å gjøre. Å vise interesse for sportens kunder, er undervurdert. Slik har det vært i 25 år. Der ligger mye av sportens utfordring – innenfor ansvarlige rammer - og hvordan sporten kommuniserer opp mot disse miljøer.

Hva kan komme til å skje de neste 5-8 år? Fortsetter Norsk Rikstoto som i dag, da vil selskapet i sin nåværende form bli avviklet. Alternativene er flere:

 1. En sammenslåing med Norsk Tipping, og administrasjonene blir samlet i Hamar.
 2. Norsk Rikstoto blir kjøpt opp av ATG fra Sverige. Da får vi et svensk/norsk selskap, og det aner oss at svensk hestesport vil ha den største fordel av dette.
 3. En hel-skandinavisk organisering med Norge, Sverige og Danmark kan være en aktuell organisering. Igjen vil Sverige og ATG være storebror.

Hva med utsiktene økonomisk for norske hesteeiere, norske trenere og stallpersonalet? Lite taler for at sporten vil få en bedre totaløkonomi. Når det er svikt i kompetanse for spillets produkter og hva som gir reell interesse og trofaste kunder, da vil utviklingen bli som vi antyder.

Vi skal gjerne innrømme at vi kan ta feil. Men våre spådommer og prognoser etter 1995, da Spillerforeningen ble etablert, har vært korrekte. Det er bare å lese våre redegjørelser på vår mangeårige nettside. Alltid innerblink, ubehagelig mange innerblinker med noens øyne…….