dog gfb6e8ada0 640Lørdag 20.11 meldte ATG i en RD-reportasje at svensk hestesport har engasjert en doping-hund. Omtalen var meget interessant, og jeg tenkte umiddelbart: En slik hund må vi få i Norge.

«Lykke», som hunden heter, vil bli nyttet både ved løpsbanene og ved hjemme-kontroller hos trenerne.

Hunden vil raskt kunne avdekke bruk av ulovlige medikamenter, blant annet ved å lukte på urin i boksene der hestene står oppstallet. Mer effektivt enn hva veterinærene kan «lukte» seg frem til, skulle man tro.

En dyktig hund har en kostnad. Jeg er imidlertid sikker på at kostnaden blir raskt dekket inn ved økt effektivitet og ved at dopingkontrollene blir mer målrettet/ avslørende. En doping-hund, og uanmeldte kontroller, vil ha en stor preventiv effekt.

Skandinavisk Dopingkomite, som ble etablert våren 2014, og som gjør en bedre jobb enn hva vi erfarte fra kontroll-regimet 7-20 år tilbake, bør få til et samarbeid om dette med svenske myndigheter. Da kan «Lykke» komme på utlån i perioder til Norge.

Veterinærene, DNT/NJ og baneselskapene må ta initiativ til at Norge får en tilsvarende doping-hund. Det er viktig, og helt avgjørende for tillit og troverdighet.

Når konkrete mistanker om doping og bevis på doping blir avdekket, må enkeltsakene bli fulgt opp administrativt, og pådømt.  For oss som kjenner hestesporten ganske inngående over 50 år tilbake fra 1970-tallet, og som vet mye om forseelser og reglementsbrudd i visse miljøer, vil anmode om at Norge får en kvalifisert doping-hund, raskt. Kanskje kan den bli trenet opp i Sverige for så å bli importert til Norge?

Av Harald Ruud, Spillerforeningen