Skjermbilde 2021 10 19 001740Spillerforeningen har i høst mottatt flere henvendelser om «På lag»-konseptet. Dette er nøkterne spillere som deltar til norske løp. Henvendelsene kan gjerne bli sett på som en sosialpolitisk bekymring. Myndighetene er opptatt av sunde rammer og et sundt spill, et av hovedargumentene bak monopolet og den særnorske enerettsmodellen. I en slik setting er det mye som ikke stemmer. NR-ledelsen forstår ikke, Lotteritilsynet vil ikke forstå, og komiteene i Stortinget ønsker ikke å forstå. De overlater oppfølgning til Norsk Rikstoto. Da vet vi at intet skjer.

Spiller nr 1 skriver:

Det slår meg at det vi tar opp i denne debatten føyer seg inn i rekken av små, men betydningsfulle «sleipe triks» som kommer fra Norsk Rikstoto. Jeg er dessverre ikke overrasket i det hele tatt.

Vi bør følge opp dette. Da kan de rette instanser bli avslørt. Men om det fører frem til noe, er vel tvilsomt, selv om monopolet burde i det minste vært etterrettelig. Når slikt «tyveri» blir avdekket, da bør vi sende et signal om at monopolisten ikke har tillit i kundesegmentene og markedene, noe som burde være et minstekrav.

Spiller nr 2 skriver:

Kunden opplever jevnlig en del uheldige økonomiske utlegg. Regner med, Harald, at du ikke kjenner alle sider ved dette, og derfor nevner jeg noen detaljer, slik at «lureriet» skal bli lett synlig for leserne og foreningens medlemmer.

Dette er eksemplet:

  • 20 stk andeler legges ut for salg til medlemmene i et lag.
  • 12 stk andeler må bli solgt før det blir spill, en deltaker kan kjøpe 2 stk spill.
  • Prisen pr andel er kr 50,-
  • I god tid før løpene starter får deltakerne en sms eller epost, frist for laget for innlevering er 30 min før løpsstart.
  • Det er solgt 17 stk andeler som gjør at det er kr 850,- å spille for.

Nå skjer det som misliker ganske sterkt, som mange oppfattes som en «svindel»:

  • Før oppstart trekkes kr 2,- pr andel. I dette tilfellet. Kr 850,- blir redusert til kr 816,- dvs Norsk Rikstoto har trukket kr34,-. Dette beløp skulle vi egentlig hatt som spillepenger.

Denne omgangen ble det kun kr 78,- for 6 rett og ingen utbetaling for 5 rett. Et ganske vanlig V75-resultat når mye er favorittpreget i V75.

  • Kr 78,- blir fordelt på 17 andeler, som gir kr 4,58 pr andel.
  • Dette beløp reduseres til kr 4,- pr andel, dvs man betaler ut 17 x kr 4, dvs kr 68, av et totalt innsatsbeløp på kr 850,-.
  • Ved et enkelt trylleslag har Norsk Rikstoto «svindlet» til seg ytterligere kr 10,- fordi de kun betaler ut hele kronebeløp.

Spiller nr 2 undrer:

Hva blir disse pengene nyttet til? Hva brukes pengene til?

Slik jeg ser det, er konseptet ikke særlig smart. Når man samler opp småbeløp fra uke til uke, fra måned til måned, da viser eksempelet at en nøktern spiller hele tiden taper 10 % av sitt innsatsbeløp i laget.

Ikke rekrutterende.

Det står lite om disse forhold på nettsidene, at Norsk Rikstoto «tapper» kontoene for «på lag» konseptet.

Jeg mener dette ikke er rekrutterende. Mange taper i interesse for sport og spill.

Mange deltar nok med beløp som er større fra uke til uke. Da tappes denne spilleren for et tilsvarende, oppjustert beløp. Alt er helt rødt. Alt er tap.

Spiller nr 3 konkluderer:

Eksperten-konseptet og «På lag»-konseptet trekker fokus hos den enkelte spiller bort fra egne analyser av ukens norske løp. Mange tusen spillere blir passivisert, de blir bare en passiv deltaker i spill som andre administrerer.

Verre enda er at spillere deltar i miljøer landete rundt. En god vennegjeng rundt et lunsjbord, venner i et nabolag, det er mange tusen spillere som har tapt sin interesse de siste år pga konseptene til Norsk Rikstoto.

Det ligger en rekke svært gode artikler om V75 på vår nettside. Senest en artikkel etter årsmøtet i Spillerforeningen høsten 2021.