IMG 4090 small«Too much of nothing» er en verselinje hos poeten Bob Dylan. Mye av hva som skjer hos Norsk Rikstoto får oss til å trekke frem illustrerende tekster fra His Bobness. Det er bare å konstatere: Norsk Rikstoto er ikke episenteret for vekst og økonomisk velstand for norsk hestesport !! Spillerforeningen har i 25 år lagt frem tydelige anbefalinger og råd som ville sikret fremgang og naturlige markedsandeler. Tilrådningene har de siste årene blitt møtt med avstand, ingen evne til å lytte. Er det slik at hestesporten ikke ønsker en rev i hønsegården ??

Politisk innflytelse.

I alle år har Senterpartiet og Arbeiderpartiet preget Norsk Rikstoto og Det Norske Travselskap, som eier 90 % av stiftelsen. Dette kunne i og for seg vært greit, hvis resultatene fra spillet hadde vært optimalt og til sportens beste. Men slik er det ikke! Det vet alle.

Det grenser mot galskap når man, år etter år, følger lite målrettede strategier for markedsføring, og presenterer rammevilkår for spillet som må gi stagnasjon. Alle med tung kompetanse i nasjonalt og internasjonalt spill vet dette.

Det har vært representanter inn mot Norsk Rikstoto med Høyre-bakgrunn. Tidligere landbruksminister Johan C Løken i Willoch-regjeringen på 1980-tallet var blant disse. Han var dessuten en betydelig oppdretter av fullblodshester i galoppsporten. I 2006 spurte han Harald Ruud, lederen i Spillerforeningen, om han hadde søkt stillingen som ny direktør i NR. Det har jeg ikke, svarte Harald, vel vitende at han var overkvalifisert. Løken og Ruud møttes i 8-10 år på Høyres landsmøter, Løken som landbruksminister og leder av skattekommisjonen, Ruud som leder av Moss Høyre.

Harald Dørum ble direktør i 2006, en stilling han hadde frem til sommeren 2019. Da fikk han sparken, men med en etterlønn, til flertallets og spillernes forundring, på hele 8 mill kroner. At hestesporten ved Asplin og Weum finner å premiere elendige resultater for NR og hestesporten på en slik måte, er oppsiktsvekkende og uheldig. Dette er ett av flere eksempler på at SP/AP-regimet har feilet grovt. Det får oss i Spillerforeningen til å ha større tro på hester, enn på menneskene innen sportens ledelse, for å si det sånn.

Noen spørsmål.

97 % av alle spillere taper som kunder hos Norsk Rikstoto. Kun 3 % er reelle vinnere. Når betingelsene for spillet er blant verdens dårligste, vil vi spekulere: Kan det være slik at NR-ledelsen ønsker at flest mulig skal være tapere? Men dette kan vel knapt fremme omsetning og interesse?

Eller er det slik at noen av NR-kundene skal premieres/ prioriteres? Det er kort vei for sportens aktive – trenere, ansatte, hesteeiere - til spillet. Noen har ikke anledning å delta i spillet iht reglementet, selvsagt. Men mange med noen års erfaring, som kjenner alle sider ved sporten godt, vet at utøvere enkelt kan spille gjennom andre, som slektninger eller venner. Temaet er sensitivt, ingen vil innrømme noe reglementsbrudd.

Økonomien er mildt sagt krevende for trenere og hesteeiere. Løpspremiene er elendige. Da må utøvere ha flere inntektskanaler, og deltakelse i spillet er blant disse. Flere nytter innside-informasjon og kunnskap om hestenes form som grunnlag for en banker i spillet, eller som objekt i en utgangsrekke i et V-spill. Sånn er det bare. Flere av oss i Spillerforeningen har snakket om disse forhold i 25 år, uten av vi ønsker noe fokus på temaet. Det kan lett bli tillitssvekkende. Vi kan bare stilltiende akseptere den verden vi lever i. Etikk og moral får være etikk og moral.

Noen ganger kan vi imidlertid få det inntrykk, fordi en del av oss i Spillerforeningen er dyktige i spillet, at vi er nesten uønsket i visse miljøer. Vi tapper av premiepotten. Det Spillerforeningens medlemmer høster, gir mindre, helt automatisk, til øvrige vinnere. Når TBP-betingelsene er elendige i Norge, verdens dårligste faktisk, da påvirker dette gevinst-rammene.

Harald Ruud, personlige erfaringer.

I årene 2002 til 2012 var min brutto omsetning i registrert og uregistrert spill hos Norsk Rikstoto på 2-3 mill kroner årlig. Jeg er en kompetansespiller. Jeg så på meg selv som en investor i spill.

I 2004 mottok jeg en et krav fra jurist hos skattemyndighetene at «mine resultater fra spill over tid var så gode at jeg tilfredsstilte ernæringslovens § 3». «Når en virksomhet er egnet til å gå med overskudd over tid, da skal dette prinsipp ha preferanse foran skattelovens § 67, hvor det er presisert at gevinster fra Norsk Rikstoto skal være skattefrie». Fordi jeg er ekstremt dyktig, da skal jeg betale skatt av disse inntekter! Ingen andre i Norge dyrker sin hobby under disse forutsetninger.

Jeg fikk prinsippet vurdert av en av landets fremste forretningsadvokater. Han konkluderte i et ryddig notat at jeg burde ta skattejuristens anbefaling til etterretning. Mitt regnskapsfirma fikk beskjed om dette. I 17 år har driftsinntekter og driftskostnader gått inn i mitt årsregnskap. Alle bilag fra spillet dokumenterer spillet og resultatene hvert år. Det gir samtidig ekstremt god selvkontroll, og ekstremt god innsikt i egne strategier for spillet. Slik sett er dette nyttig.

En halv milliard i omsetningstap årlig.

I min vennekrets er vi anslagsvis 1.200 personer som har redusert våre engasjement i spillet de siste årene som følge av dårlige TBP-betingelser, og motviljen mot å sikre seg reell kompetanse og å endre betingelsene.

Vi er:

 • 550 personer som var abonnenter på Spillernes Blad i perioden 1995-2018.
 • 450 personer som har vært eller er deltakere i spillelag i forskjellige miljøer rundt om i landet.
 • 200 personer som ikke hører inn under ovennevnte grupper, ganske mange personer som kjenner oss gjennom omtale, og som tar kontakt med oss på banene rundt om, eller på nettet.

Disse aktører har selvsagt kontakt inn mot flere tusen venner rundt om i diverse spiller-miljøer. Hvor mange spillere som direkte og indirekte inngår i vårt nettverk i A-segmentet, blir krevende å si noe om. Kanskje 10.000? Kanskje 15.000?

Samlet representerer vi et omsetningstap hos Norsk Rikstoto på inn mot en halv milliard årlig, fra totalt ca 3,95 milliarder noen år tilbake og til ca 3,5 milliarder i dag. Er vi den viktigste kundegruppen hos Norsk Rikstoto? Er det noen som snart skjønner at det er uklokt av NR/DNT/NJ å holde en overraskende avstand til de viktigste kompetansepersonene i Norge? Er det noen annen næring i Norge som opptrer slik overfor en viktig kundegruppe?

En typisk misforståelse.

I TGN av 17. juni uttaler DNT-leder Knut Weum at «han er svært kritisk til økningen av spillerandelen i V75 fra 60 til 65 %». Dette er en konklusjon du bør revurdere, Knut, det er mange faktorer som har preget utviklingen. La oss nevne:

Fellesspill med Sverige har 65 % i TBP for V75. Spill til midt-uke-V75 har reelt hatt 60 %, men at 5 prosentenheter trekkes ut til særtiltak, som ekstra midler til en alenevinner, ekstra midler til de med 7 rett, eller at det er flere omganger med 60 % for å akkumulere opp et større beløp til særtiltak.

Da denne ordning ble lansert noe tid tilbake, var kompetansemiljøene umiddelbart negative. Vi skrev om dette på www.spillerforeningen.no. Vi visste at når særtiltakene ble lagt inn, da ville Norsk Rikstoto miste effekten av TBP-endringen. Vi ønsket samtidig et prinsipp at all gevinst for 7-6-5 rett skal utbetales dyktige spillere i den aktuelle omgang. Hvis ingen har 7 rett, da går dette delbeløp til dyktige spillere med 6 og 5 rett i den samme omgang.

Da vet alle spillere, både mindre uerfarne spillere, og kompetansespillerne, hva man skal forholde seg til. Da blir ordningen «opplærende», man bygger kompetanse. Da vil alle segmenter av spillere bygge et bevisst forhold til V75 og forutsetningene ved produktet. Dette sammen med en mer konkurransedyktig TBP, vil gjøre V75 til et mer attraktivt spill.

Men slik er det ikke. Norsk Rikstoto har i 15 år gjort sitt ytterste for å gjøre V75 til en kollektiv fiasko. Brutto omsetning går ned år for år, helt som forventet, og helt etter de prognoser vi legger frem hvert år. Alt også som en konsekvens av særtiltakene hos spilleselskapet.

Vi har derfor grunn til å påstå at DNT-leder Knut Weum ikke skjønner dette. Han forstår ikke svært mange kompetansespillere, og også mange tusen i C-segmentet, når de ikke legger vekt på en endret TBP fra 60 % til 65 % når, man har lagt inn ordninger som nevnt. Man bygger ikke forståelse hos spillerne, man bygger ikke gode og bedre spillevaner hos spillerne. Et flertall av spillerne skjønner ikke og merker ikke av TBP er endret for V75. Da er selvsagt effekten borte!!

Dette er punkter det må bli ryddet opp i.

 • TBP må være 65 %, og bli økt til 70 % i V75. Det rekrutterer flere spillere i alle segmenter, kompetansespillere vil delta med gradvis større beløp, som lett vil dekke merkostnaden ved justert TBP, helt automatisk, og sikre millioner til sporten.
 • Demp alt spill til utlandet. Det tapper millionbeløp bort fra spill til norske løp. Spill til utlandet sikrer millionbeløp fra norske spillere til selskaper som ATG og PMU. Det er unaturlig å prioritere dette.
 • V75-reklamen er fordummende. Hovedbudskapet må være å bygge kompetanse, innsikt og gode vaner ved spill.
 • Eksperten-konseptet avvikles. Dette flytter kun en del spillere fra andelslag lokalt rundt om i landet, og til en sentral enhet. Dette svekker interesse i miljøer rundt om, og gir ingen eller ubetydelig realvekst.
 • RD-sendingene må legges om. Disse er også fordummende, presenterer objekter som gir garantert tap, og skaper ingen troverdighet for den dyktige spiller. Kompetansespillere evner å vurdere selv. Gi dem relevant informasjon som sikrer økt kompetanse. Det gir egeninteresse, og trygghet for eget spill. Det bør ikke være slik at kompetansespillere demper ned lyden på RD-sendingene, for kun å se på varming for å få inntrykk av endringer i dagsform. Journalistene i RD-sendingene er hver for seg dyktige, men budskapet de presenterer må legges om.
 • Markedsavdelingen i Norsk Rikstoto må reorganiseres. Flere overbetalte strateger må bli avløst, uten at flere får en etterlønn på 8 millioner…!? Dørum-strategiene som har vært nyttet etter 2006, er hovedgrunnen til V75-spillets kollektive fiasko.

Styret i Norsk Rikstoto må ta tak i disse temaer. Skal dette skje, da må en liten gruppe kompetansespillere delta som rådgivere i en jevnlig dialog inn mot styret. Det vil sikre innsikt, forståelse og gjennomføringsevne.

Spillerforeningen deltok i slik dialog i de årene Odd Johnsrud var NR-direktør og Johnny Haugseth var markedsdirektør. Det ga forståelse for å utarbeide Thalheimer-rapporten i 1999-2001 sammen med USA-professoren. Bjørn Håkonsen og Harald Ruud var selvsagt kjent med på 1990-tallet hva Thalheimer hadde gjort av analyser for spilleselskaper i fem verdensdeler før dette. Våre råd ga konkrete TBP-endringer for Vinner, Plass, Trippel og etter hvert for Dagens Dobbel. Disse endringer har gitt netto gevinst for Norsk Rikstoto i alle år senere. Da bør det være mulig å bygge på gode erfaringer også i fremtiden ??

Totalisatoravgift og tapsgrenser.

Da pandemien rammet Norge i mars 2020, ble det naturlig at Regjeringen skulle gå inn med omfattende tiltak overfor næringslivet. Det var viktig å sikre alle næringer, både for å sikre at bedriftene ville bli oppegående når pandemien var over, og selvsagt for å sikre arbeidsplasser og inntekter for folk flest. At hestesporten og Norsk Rikstoto skulle få bistand, var naturlig. Totalisatoravgiften på 3,7 % ble midlertidig fjernet.

Totalisatoravgiften har vært en kjepphest for trav- og galoppsporten i flere år. Sporten har ønsket at avgiften skulle bli fjernet, da de økonomiske resultatene var lite tilfredsstillende hos Norsk Rikstoto. Sporten ønsket å kompensere dårlig innsikt og manglede kompetanse i spillet med en lettelse fra Stortinget, og landets skattebetalere. Spillerforeningen har ingen sterke meninger om temaet. Hvis Stortinget ikke innfører totalisatoravgiften igjen, er vi selvsagt positive til det, selv om dette kan bety at Norsk Rikstoto nedprioriterer nødvendige TBP-endringer.

Stortinget har innført tapsgrenser, tilsvarende hva man har hos Norsk Tipping. Vi har to merknader:

 • Det er feil å sammenligne spillet hos Norsk Rikstoto og Norsk Tipping. Produktene og forutsetningene er forskjellige. Kompetansespillere kan tillate seg å spille for større beløp overfor hestesporten, mens fotball trekker til seg lavere beløp pr spiller i snitt.
 • Når tapsgrenser ble innført, da må ordningen være slik at spillerne forstår vilkårene for ordningen. Pr juli er det fortsatt uklarheter, også for kompetansemiljøene. Slik skal det ikke være. Det gir tap i omsetning.

Spillerforeningens konklusjon: Totalisatoravgiften bør bli permanent fjernet. Tapsgrenser bør bli fjernet i spill på hest hos Norsk Rikstoto. Ingen sosialpolitiske hensyn tilsier at ordningen skal bli opprettholdt.