SAM 1385 SMALLI begynnelsen av 2020 la vi ut en artikkel på nettsiden hvor vi anbefalte leserne å investere i børsnoterte aksjer, som et sunt alternativ til pengebruk innen hestesporten. Harald Ruud, som jobbet med ekstern informasjon på Oslo Børs i 5 år (1976-81), anbefalte kjøp av 7 aksjer. Anbefalingene ga en eventyrlig oppgang: Pluss 57,5%, pluss 638,4%, pluss 126,1%, pluss 266,9%, tap 28,3%, pluss 44,0% og pluss 102,5%. Spillerforeningens leder slo aksjefond og aksjemeglere ned i støvlene! LES HARALD RUUDS ANBEFALINGER FOR 2021.
Samtidig dveler vi ved det å eie hest og å spill på hest. 95% av de som eier hest, taper mellom kr 50.000,- og kr 250.000,- pr hest pr år. 97% av de som spiller på hest, er tapere fordi produktene til Norsk Rikstoto ikke er konkurransedyktige. VI VET HVORFOR.

Av Harald Ruud, Asker

Vi i Spillerforeningen er genuint interessert i norsk hestesport. Vi har bred kompetanse knyttet til spill på hest – i Norge og globalt, når vi er ute og reiser. Når Australia og Hong Kong har en gjennomsnittlig tilbakebetalingsprosent (TBP) på 83%, og Norsk Rikstoto opererer med 65,5%, bongavgiften medregnet, da skjønner de fleste, også de som ikke har bred kompetanse i spill, at forskjellen på 17,5 prosentpoeng gir automatiske utslag for alle som deltar i spillet. GOODWILL SKAPES, OMSETNINGEN GÅR KRAFTIG OPP, OG ALLE TJENER PÅ DET. Vi kan konkludere:

 • En konkurransedyktig TBP gir kraftig vekst i brutto omsetning.
 • Veksten blir så stor at den dekker inn kostnaden frem til «break even» for en konkurransedyktig TBP. Mange innen hestesporten skjønner ikke dette.
 • En konkurransedyktig TBP gir millionbeløp ekstra til hesteeiere.
 • En konkurransedyktig TBP gir flere løpshester, flere hester i løp, og flere løp som blir mer attraktive som spilleløp.
 • En konkurransedyktig TBP gir millionbeløp ekstra til oppdrettere.
 • En konkurransedyktig TBP gir millionbeløp ekstra til alle trenere.
 • En konkurransedyktig TBP gir millionbeløp ekstra til Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub.
 • En konkurransedyktig TBP skaper ekte lojalitet til sport og spill fra alle segmenter av spillere.
 • En konkurransedyktig TBP rekrutterer flere nye spillere enn noe annet tiltak som Norsk Rikstoto har nyttet de siste 25 år.
 • En konkurransedyktig TBP i Norge sikrer økt omsetning fra utenlandske spillere inn mot norske løp og en økt norsk omsetning. Det gir kapitalimport.
 • En konkurransedyktig TBP legger grunnlag for en lavere kostnad til markedsføring, en besparelse på et titalls millioner fra dagens nivå.

Hva venter vi på, direktør Camilla Garmann….?? Norsk Rikstoto har monopol i Norge. Når skal Norsk Rikstoto opptre som en monopolist, og ikke bare støtte seg til politikere og partier i Stortinget, partier som ganske naturlig har begrenset kompetanse i vilkårene for et optimalt og sundt spillemarked.

Sunde forutsetninger for spill.

Politikere og hestesportens ledere omgir seg med honnørord. «Alt spill skal tilfredsstille sosialpolitiske krav». Oppnår vi dette når produktene hos Norsk Rikstoto ikke er konkurransedyktige? Selvsagt ikke. Produktene skaper kun tapere, og enda flere tapere. Mye går på autopilot i Hestesportens Hus.

Reklamen som Norsk Rikstoto har nyttet i flere år, røyklegger produktene og virksomheten. Reklamen er fordummende. «Alle kan vinne, til og med du», heter det i Stalltips-reklamen. Til og med du – som ikke kan noe som helst – kan vinne, er holdningen. Noen av oss får lyst til å si: Herre, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.

Hva om man henvender seg til kompetansespillere? Reelle investorer i spill? De som har noen ekstra-kroner, som på et greit grunnlag kan unne seg litt underholdning gjennom spill. De som er genuint interesserte, som elsker hestesporten, som har mange venner innen hestesporten, som er gode ambassadører for hestesporten i hver en krok og krik rundt om i landet.

I næringslivet har man en enkel kjøreregel, 80/20-regelen. At man i markedsavdelingen konsentrerer fokus og markedskronene inn mot 20% av kundene som representerer 80% av omsetningen. Da målretter man reklamen. Da skaper man effektivitet fra markedskronene, i alle segmenter.

Da Stalltips-konseptet ble introdusert i september/ oktober sto direktør Garmann frem i TGN og antydet at det nye konseptet ville gi 100.000 nye kunder til Norsk Rikstoto. Stalltips-konseptet er bedre enn Dørum-strategiene som preget årene mellom 2006-2019. Det skal erkjennes. Men også den nye TV-reklamen er fordummende. Man henvender seg ikke, verken i TV-reklamen eller RD-sendingene, til kompetansemiljøene rundt om i landet. SPILL SKAL LIKSOM FORBEHOLDES DE SOM IKKE HAR PENGER OG SOM IKKE KAN NOE OM SPILL PÅ HEST……?

9. januar var brutto omsetning til V75 på Jarlsberg kun kr 9.080.765,-. Lørdagen etter, Forus 16. januar var omsetningen kun kr 9.104.692,-. Helt elendig. Gjennom høsten har Norsk Rikstoto nyttet anslagsvis ca 12-15 millioner kroner på TV-reklame hver måned. V75-omsetningen i november og desember ble først pumpet litt opp med reklamen, men mye av omsetningen hadde sammenheng med, som alle tidligere år, at mange kunder nytter noe av lønnen fra desember (halv skatt) til spill. Når vi nå er over i januar, da kommer «normalen» tilbake. Vi tillater oss denne prognosen:

 • Norsk Rikstoto kan glemme målsetningen om 100.000 nye kunder fra Stalltips-konseptet. Også 50.000 nye kunder er urealistisk med de forutsetninger som gjelder.
 • Flere av de noen tusen kundene man henter inn, vil være lite jojale, de vil forsvinne like fort ut igjen, dvs de blir raskt passivisert, de mister raskt interessen når lommeboka blir tom. Å rekruttere ungdom og mange personer, som kan være studenter, eller som er ungdom med mobiltelefon i livets etableringsfase, de skal ikke og bør ikke bruke særlige beløp på krevende spilleprodukter. Ganske enkelt. Det er fornuftig, både for individet, og for samfunnet.

Oslo Børs slo alt og alle i 2020.

Hva har aksjemarkedet med spill og Norsk Rikstoto å gjøre, spør noen. Spillerforeningen søker fornuftige investeringsobjekter, at man skal ha genuin glede av sin hobby, at vinnermulighetene ikke skal være hinsides det uoppnåelige. Sunn økonomisk adferd er samme tema som det stortingsrepresentantene og Lotteritilsynet har fokus på.

La oss innledningsvis nevne at å investere i aksjer kan være risikofyllt. Markedet går i sykluser, litt opp og litt ned, det ser man på hovedindeksen og tabellene for de enkelte aksjer. Men over tid – over noen måneder og år – da er aksjemarkedet et fornuftig sted å plassere egne penger.

Vi nevner disse rådene som gjør deg komfortabel med egne investeringer. Da sover du bedre om nettene:

 • Bruk kun egne sparepenger, ta ikke opp banklån for å investere i aksjer.
 • Når du kjøper aksjer, da bør du ha et tidsperspektiv på minimum 6-12-18 måneder.
 • Det kan være klokt å være abonnent på Dagens Næringsliv. Mye nyttig informasjon.

Harald Ruuds råd for de siste 10 måneder ga disse imponerende resultater:

 

 Aksjene Kurs 2020 Kurs 2021 Endring i verdi  Endring i prosent
Aker BP 147,15 231,80 84,65 57,5 %
Aker Solutions 7,42 17,61 10.19 137,3 %
Aker ACC-ME 0 21.80 21.80 se nedenfor
Aker AOW-ME 0 12,50 12,50 se nedenfor
BergenBio 14,46 32,70 18,24 126,1 %
NEL 9,42 34,57 25,15 266,9 %
PCIB 39,10 28,00 min.  11,10 min.   28,3 %
Photocure 71,90 103,60 31,70 44,0 %
Targovax 4,66 9,44 4,78 102,5 %

 

Aker Solution ble splittet i tre aksjer i juni måned av Kjell Inge Røkke. Som aksjonær i AKSO fikk du samme antall aksjer i alle de tre selskapene, som det du hadde i Akers Solutions før de ble splittet. Et kjøp på kr 7,42 ga en hyggelig verdivekst, og 10 måneder senere var hver av Røkke-aksjene kr 10,19, kr 21,80 og kr 12,50. Totalt kr 47,57, som gir en verdivekst på nydelige 638,4%. Aker ACC-ME jobber med carbonfangst, og AOW-ME jobber med vindkraft, mest til sjøs, to selskaper som kan bli særdeles interessante for investorene i årene fremover. Ser vi en årlig omsetning inn mot 100 milliarder litt lenger frem i tid, slik det ble nevnt i DN kort tid tilbake…..?

Flere av selskapene fra Harald jobber med å utvikle nye kreftmedisiner. Blant annet tarmkreft og hudkreft. Ett eller flere av disse selskapene vil lykkes. Da kan de lett bli kjøpt opp av en av de større utenlandske legemiddelgigantene. Skjer det, da kan du unne deg noen glass med god hvitvin, og ta det en tur i banken. PCIB hadde et samarbeid med et selskap i Canada. I 2020 ble det bestemt at selskapet skulle klarere medisinen på egen hånd. De er i fase 3, og medisinen blir testet ut på aktuelle brukere i Canada, Syd-Afrika og India. Selskapet forventer at fase 3 vil være avsluttet 1. halvår 2022. Fase 1 og 2 var positiv, og vi aksjonærer får bare smøre oss med litt tålmodighet. Noe vekst kan komme allerede i 2021.

Den erfarne aksje-investor vil si at disse aksjer kan være litt spekulative. Javel, sier jeg. Du kan lett finne aksjer som gir en årlig avkastning på 10-30%. Mange er fornøyde med dette. Jeg også. Men i min totale portefølje må jeg ha noen aksjer som er spenstigere, som har et mer spenstig potensial. Noen av oss har vel en «spiller» i blodet………

For 2021 kan du følge de ovennevnte aksjer, jeg mener flere av dem vil gå høyere. I tillegg kan du vurdere:

 

2020 Bulkers Kr 65,40
DNO Kr   7,99
Polarcus Kr   0,45
Akastor Kr   7,17

 

Dette er noen faktorer som vil prege det norske aksjemarkedet:

 • Når får vi en retur mot normalen globalt?
 • Oljeprisen for Nordsjøen
 • Avtaler mellom OPEC, Russland og Midt-Østen preger oljeprisen.
 • USA, hva skjer med næringslivet i USA med Joe Biden
 • Går arbeidsledigheten ned i USA?
 • Hvilke tilpasninger gjør USA vedr energiforsyning? Hva gjør Kina og India?
 • Forhold for handel mellom Kina, India, Midt-Østen og USA.
 • Kan det komme usikkerhet nå når Storbritannia er utenfor EU?

Jeg er spent på skipsaksjene. Behovet for transport skal opp med bortfall av corona, men hvordan vil det slå ut for både bulkmarkedet og for frakt av olje og gass. Mye risiko, mye usikkerhet, meget interessant å følge.