SAM 0346TGN skriver 30. januar at tidligere direktør i NR, Harald Dørum, er engasjert av en sammenslutning av spillselskaper i Europa. «EPMA jobber med å få et felles spill for hele Europa, ja, hele verden, der det skal spilles til ett løp i uka fra hele verden», sier Dørum til TGN og fortsetter: Gjennom Globalbet «kan det bli gigantpotter i hestespill».
Vi i Spillerforeningen er sterkt tvilende, frykter høye driftskostnader, og at nettobidraget til norsk hestesport blir ubetydelig. Spillerforeningen har lagt frem forslag til en rekke strakstiltak. Skulle Globalbet-konseptet bli ei sovepute, at NR-ledelsen ikke tar alvoret og virkeligheten inn over seg, og ikke gjennomfører strukturelle endringer, da vil den økonomiske situasjonen for hestesporten gå fra vondt til verre. Vi har en rekke spørsmål og innvendinger til Globalbet. Vi oppfordrer NR-styret og DNT-ledelsen å stille de kritiske spørsmålene før mye tid forsvinner i intet, og nye millioner blir svidd av i Dørums globale drømmeverden.

Utgangspunktet – egenkapitalen i NR er borte.

Det er velkjent innen hestesporten av egenkapitalen i NR på det meste er revet bort pr 31. desember 2019. Tidligere direktør, Harald Dørum, har et hovedansvar for problemene, at selskapet ikke har fulgt strategier som ville sikret optimale driftsresultater, som ville tjent sporten og «formålet». Når vi nevner dette innledningsvis i en kommentar om Globalbet, er det for å minne om at tilliten til Dørum er tynnslitt. For mange tusen kompetansespillere i Norge er tilliten helt klart ikke-eksisterende.

EPMA.

Når EPMA engasjerer Harald Dørum høsten 2019, straks etter at han, som han selv skjønte, ble sparket fra direktørstolen i NR, da bør dette si en del om EPMA, hvilke personer og miljøer som står bak, og hvilken kompetanse, eller mangel på kompetanse som preger EPMA. Vi maner til forsiktighet når vi hører navnet Harald Dørum. Spillerforeningen regnet med at Dørum hadde forsvunnet over og ut fra norsk og skandinavisk hestesport. Tabbekvoten er for lengst oppbrukt. Nå skal han tydeligvis vandre i korridorene enda i noen tid……??

Italia, Tyskland, Danmark.

Hestesporten har store økonomiske problemer i Europa. Italia, Tyskland og Danmark er de landene som sliter mest. Her ligger hestesporten nede med brukket rygg.

Harald Dørum trekker med disse landene i et Globalbet-konsept. Omsetningen i spill på hest i disse landene er lav, flere tusen har flyttet sine engasjement for spill og andre kulturinteresser bort fra hestesporten. Det er et faktum, alle vet dette.

Tror man at Globalbet-omsetning fra disse landene skal komme norsk hestesport til gode? Kan vi forvente oss overføringer med noen millioner årlig fra disse landene? Svaret er nei, ganske enkelt nei. EPMA og Dørum kan legge inn store kostnader i markedsføring, men når effekten av denne pengebruk ikke gir en omsetning som sikrer et nettobidrag, da blir konseptet ganske uthulet. Nesten dumdristig. Litt som vi har sett Dørum har holdt på som NR-direktør i 13 år på den hjemlige arena.

Frankrike, Sverige, England, Irland.

Disse landene vil skape noe brutto omsetning. Hestesporten har en rolle. Men vil disse landene bidra til en omsetning som også vil sikre tilførsel av millioner til Norge, Italia, Tyskland og Danmark? Igjen er vårt svar et tydelig nei.

Landene vil hver for seg ha fokus på egen omsetning, hva blir driftskostnadene for hvert land, og hvor mye av denne omsetning – dekningsbidraget - vil komme hestesporten til gode i hvert av landene.

Vi regner med at Frankrike, Sverige, England og Irland vil søke å sikre seg selv, ganske enkelt. Nettobidraget til Norge blir beskjedent, og spesielt hvis vi sammenholder med kostnadene som er lagt inn, og kostnaden ved at tiltak som burde vært gjennomført i Norge innenfor driften til Norsk Rikstoto, blir skjøvet ut i tid.

TBP.

Harald Dørum har aldri forstått den viktigste faktor ved alt spill, tilbakebetalingsprosenten. Denne manglende kompetanse har i tillegg smittet over på salgs- og markedsavdelingen i NR. Da blir dette et hovedproblem for NR og for sporten.

TBP er viktig for mange tusen spillere, som er kompetansespillere, dvs A-segmentet i alle land. TBP er også, som vi vet, viktig for lykke-spillerne, ganske enkelt fordi de merker effekten ganske raskt på egen lommebok. Derfor blir adferd påvirket.

Det Harald Dørum, og mange med ham, ikke skjønner, er at en konkurransedyktig TBP skaper høyere gevinstbeløp i snitt, som gir noen millioner ekstra som resirkulerer i spillet. Den resirkulerte kapital sikrer økt omsetning, økt interesse fra flere spillere i alle grupper av spillere, og det gir et større nettobidrag i spillselskapet og overføringer i sporten. Det blir som bestemor når hun spiller lotto: Se jeg vant, jeg fikk 45 kroner i lotto. Det hun ikke tenker på, er at hun spilte for en 100-lapp. Å gi flere spillere, storspillere og småspillere, noe de kan strekke seg etter, noe som gjør dem fornøyde, skaper interesse både mot sport og spill.

Vi frykter at Harald Dørum i EPMA har funnet sine likesinnede rundt om i Europa hva gjelder TBP-forståelse, eller mangel på sådan. Vi kan forvente en TBP i vinnerspillet på 80 %, og pool-spill, som V4 og V5, kan bli på 65-70-75 %. Skjer det, da blir konseptet mislykket. Da blir det en fiasko, garantert.

Globalbet må ha en TBP over 90 % for Vinner, og en TBP på 82-85 % for V4 og V5. Harald Dørum har garantert ikke lagt frem denne premiss overfor de EPMA skal samarbeide med.

Australia, Hong Kong og Japan, deler av USA.

Dette er de to nasjonene som har en optimal og konkurransedyktig TBP pr 2020, begge landene nytter 83 % i snitt for de produktene de tilbyr.

Deres utgangspunkt gjør at de får begrenset interesse for et Dørum-konsept, de ønsker ikke å bruke tid på et konsept som de vet ikke vil bli noen suksess. De vet at TBP-forutsetningene må være konkurransedyktige, og det har, som nevnt, Harald Dørum aldri forstått. 

Afrika.

Dørum antyder at Globalbet bør sikre seg omsetning fra Afrika. Vi sier, lykke til. Galoppsporten har sine entusiaster i Syd-Afrika, men de øvrige landene bør prioritere vekst i næringsliv, skoler og helsetilbud, og la spill være spill. De skjønner dessuten dette selv.

Det eneste som kan komme ut av et fokus mot Afrika, er at EPMA-president Dørum får noen reiser til dette kontinentet. Hyggelig for ham, men kostnadene for reisene, og resultatet gjennom antydet vekst, blir det garantert ikke noe av.

Dubai.

Galoppsporten er prioritert og fremstår med glamour i dette landet. Mye skyldes landets leder, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Som en av verdens fremste hesteeiere, og som garantist for megabeløp i gevinster i løp med mye prestisje. Men Dubai har ikke selv spill på hest. Sjeikene ønsker ikke dette. Da kan vi være trygge på at noen omsetning av betydning fra denne destinasjonen til Globalbet-konseptet, er uaktuelt. Det er mulig at den norske «Lawrence of Arabia» tror dette….? Vi kan spille til Dubai gjennom NR ved noen anledninger. Men det fører jo bare til at penger forsvinner ut av Norge.

Spill fra Norge.

Globalbet betyr økt omsetning fra Norge til utlandet og dette i forlengelsen av allerede etablert og daglig spill daglig til Sverige og Frankrike. Hvor mye som vil bli omsatt fra Norge i fremtiden til Globalbet, blir avgjort av TBP-forutsetningene. 

Spillerforeningen er imidlertid negativ til konseptet. Vi vil at spill hos norske spillere skal prioriteres mot norske baner. Vi vil snu den trend og det fokus som har preget utviklingen negativt i noen år.

Spillerforeningen er positivt til noen felles V75-omganger med Sverige i løpet av året, blant annet når det er storløp. Det er alt. Daglige spill til Sverige og Europa tapper spill fra norske baner, og det ønsker vi ikke. Norsk hestesport taper på dette. Dessuten forsvinner mye at netto-beløpet til provisjoner til mellomledd innenfor og utenfor Norge. Det gir en særkostnad for Dørum-strategiene.

Redaktør Truls G Pedersen, TGN.

Han skriver i TGN at Globalbet «er musikk i ørene både på spillere og sportsentusiastene». Han skriver videre: «Det vil trigge de innenlandske spillpottene på sikt».

Beklager Truls. Du er dyktig, viser mye forståelse, men denne gang er begge dine konklusjoner feil. Dine oppfatninger er trukket ut av løse luften.

Du påstår at vanlige løp for spill på hest i Norge, vil bli trigget ved fokus og oppmerksomhet rundt Globalbet. Glem det! Harald Dørum har søkt å selge inn slike argumenter for å få støtte til Globalbet i Norge. Det er en avledning nevnt overfor de personene i NR- og DNT-ledelsen som ikke har relevant kompetanse, dessverre, som mangler spillefaglig innsikt og forståelse for de strategiske endringer som må komme. Vi i Spillerforeningen må være tydelige!

Utsette beslutninger hos Norsk Rikstoto?

De store utfordringene som NR står overfor pr 2020, (se egne artikler fra Spillerforeningen om dette, og les en rekke artikler i TGN) kan bli skjøvet ut i tid fordi flere i styret eller NR-ledelsen tror at Globalbet-konseptet skal bidra økonomisk, og da i et slikt volum at «tingene ordner seg». Glem det! Det vil være tragisk for norske spillere og for norsk hestesport om NR-ledelsen følger en slik tenkning.

Driftssituasjonen for NR er særdeles alvorlig. Det vet alle. Hestesporten rammes dramatisk, selv om Harald Dørum i år etter år sa tydelig i intervjuer og egne skriftlige kommentarer at «løpspremiene skal ikke være noen salderinspost». Nedskjæringene rammer hestesporten med full tyngde i 2020, tross såkalte garantier fra den tidligere NR-direktør. 

Det må det tas grep, man må følge de tilrådninger vi som kompetansespillere og entusiaster har lagt frem. Vi må gå inn i et konstruktivt samarbeid, Spillerforeningen og ledelsen i NR. Å utsette de strukturelle endringer, vil gjøre vondt verre.

En rosin i gløggen?

Spillerforeningen er negativ til Globalbet-konseptet. Kostnadene blir betydelige, ja, man får noe omsetning, men nettobidraget blir begrenset. Kanskje et nytt underskudds-fortagende. 

For Norge får konseptet begrenset betydning. Norge vil merke Globalbet best ved at omsetningen til norske løp vil fortsette å være lav, langt under hva som kunne vært optimalt, hvis man hadde fulgt Spillerforeningens tilrådninger over 10-20 år. Du kan lese om våre råd på  www.spillerforeningen.no.

Vi anbefaler at Harald Dørum trekkes ut av konseptet. Han blir bli løftet over og ut av ethvert engasjement som er knyttet til norsk hestesport. Norsk Rikstoto og hestesporten trenger ham ikke! Knapt noen næringslivsleder i en milliardbedrift i Norge har skapt så mye negativt som Harald Dørum i perioden 2006-2013, da har var direktør i monopolselskapet.