casino 1051381 640I et nesten pietistisk Norge er vi mange som sier «look to Europe». En del politikere er i tenkeboksen vedr spillmarkedet, vel vitende om at lovgivning mykes opp i våre naboland. Vi bør la oss utfordre. Vi bør tillate spørsmålene. Det er viktig med en åpen og saklig debatt i et demokrati. Denne artikkelen bør alle politikere og spill-interesserte lese. Vi stiller spørsmålet: HVOR LENGE SKAL NORGE VÆRE ET UREGULERT SPILLMARKED?

I den internasjonale casinobransjen anses Norge som et uregulert marked. Norske myndigheter på sin side anser ikke spillisensen vi har her til lands, som uregulert, siden Norsk Tipping tross alt har en lisensordning, hvor de også har monopol. Det som gjør at utenlandske spillselskaper allikevel slipper til i landet vårt, er EØS-avtalen, som sikrer fri handel. Dermed fungerer ikke systemet vi har, som tiltenkt, rett og slett fordi norske myndigheter ikke kan regulere de utenlandske nettcasinoene, som igjen gjør at de behandler Norge som et uregulert marked. At dette ikke fungerer optimalt, har de fleste land i Europa for lengst forstått, blant annet våre naboland i Skandinavia.

 

SISTE LAND I EUROPA UTEN CASINOLISENS.

Norge er nå det siste landet i Skandinavia uten en lisensordning for utenlandske spillselskap. Danmark har hatt sin spillisens på plass siden 2012, mens det var først på nyåret 2019 at Sverige fulgte etter, skriver https://www.norgecasino.com.  Spesielt Sverige er interessant å se på når det gjelder suksessen til en slik lisens. De har valgt å lisensiere casinoene som søker å tilby pengespill til det svenske markedet, så lenge de følger alle de regler som fra de svenske spillmyndighetene,  Spelinspeksjonen, har satt – og disse reglene er strengere enn i de fleste andre land.

Hvis Norge skal ape etter en spillisens fra et annet land, må det nok være etter modellen fra storebror Sverige. Her har de lykkes såpass godt at de har greit å sikre sårbare spillere, samtidig som at de har luket ut de useriøse svenske nettcasinoene. Ikke bare har de nå casinoer som oppfører seg etter regelboken de har laget, men de har også gjort kraftige innhugg i fortjenestene til casinoene. Faktisk har aksjene i mange av de store spillselskapene stupt etter innføringen av den svenske lisensen, samtidig som at mange nettcasinoer har trukket seg helt ut av det svenske markedet, og det er vel et resultat som Norge også skulle kunne tenke seg?

NORSK SPILLISENS MED SIKRING AV NORSKE INTERESSER.

Det finnes mange argumenter både for og imot en norsk lisensordning for utenlandske spillselskap. De to viktigste argumentene mot en slik ordning er den velkjente grasrotandelen, som går til frivillighet og idrett, mens den andre er vernet om sårbare spillere med en spillavhengighet. Begge disse argumentene grunner i noen veldig viktige temaer, men at dette ikke kan ivaretas med en lisens også for utenlandske spillselskap er uforståelig for mange.

MARKEDSFØRING OG ANSVARLIG SPILLING.

Mange andre land i Europa har en form for register for spillere med en spillavhengighet. Tanken bak, og hvordan det faktisk også fungerer, er at en spiller kan bli registrert i dette registeret, og når det er gjort, vil alle casionoer med en spillisens i det landet blokkere spilleren. Han eller hun kan ikke registrere seg hos nye nettcasionoer. Dermed kan man på et effektivt vis påse at denne spilleren ikke kan spille lengre, og at markedsføring til denne spilleren, via e-post og sms, stoppes. Faktisk er slike registre i mange tilfeller finansiert av selve casinobransjen, og dermed blir dette noe som kan innføres uten noen kostnader for norske myndigheter.

I tillegg til et register over sårbare spillere kan en spillisens også hindre reklame og markedsføring på et langt mer effektivt vis enn hva Norge får til nå, da det bare er å legge til i reglene for lisensens hvordan markedsføring kan og ikke kan gjennomføres, samtidig som hva man får reklamere med også kan begrenses. Dette er noe som Sverige har lyktes svært godt med, da de har begrenset ikke bare hva slags tilbud et casino kan tilby, men også hvordan de kan ordlegge seg. For eksempel er nesten alt av casinobonuser og andre «goder» til eksisterende spillere forbudt, slik at et casino ikke kan oppfordre spillere til å sette inn mer penger eller spille mer. Slik som det er i Norge nå, kan noe lignende ikke gjennomføres, da vi rett og slett trenger en lisensordning med dette som en betingelse for at casinoene skal få beholde sin casinolisens.

GRASROTEN.

Pengene som Norsk Tipping tilfører idrett og frivillige organisasjoner, er et sterkt argument for å beholde ordningen vi har for pengespill i landet nå. Dette er også noe som casinobransjen har innsett, og tatt inn over seg. Faktisk har mange av de store spillselskapene sagt at de er mer enn villige til å bidra til grasrotandelen, hvis Norge innfører en spillisens. Dermed faller dette argumentet bort, da man faktisk kunne sikret langt større inntekter til organisasjonene og foreningene som i dag blir tilgodesett med denne ordningen, om man bare hadde vært villige til å ta imot pengene som da hadde kommet fra de utenlandske spillselskapene. Det eneste som skal til, er en spillisens som krever bidrag til grasroten.

FRIHANDEL – OM NORGE VIL ELLER EI.

Hele diskusjonen om å beholde ordningen vi har i dag eller om utenlandske nettcasinoer skal lisensieres, bunner i grunn i ett argument, ifølge mange talerør. Det argumentet er at man med den EØS-ordningen vi har kan vi ikke hindre nettcasinoer med lisens fra Europa å tilby sine tjenester i Norge. De tiltakene som har blitt innført så langt, for å hindre casinoene det er snakk om, har så langt ikke lyktes, da både det å prøve å stoppe betalinger og markedsføring, og blokkere nettcasinoer, ikke har hatt stor påvirkning så langt. Vil man bli kvitt nettcasinoer eller begrense hva de kan og ikke kan gjøre, er det rett og slett en lisens som skal til, slik at de må begynne å behandle Norge som et regulert spillmarked, slik som i Sverige, Danmark, Storbritannia, Italia, Spania, og de fleste andre europeiske land, i stedet for et uregulert marked. Så lenge vi regnes som uregulert kan de nemlig gjøre mer eller mindre som de vil, da det ikke finnes skikkelige regler for Norge som de må forholde seg til. Vil vi bli kvitt de useriøse casinoene, som svindler spillere og ikke tar hensyn til spilleproblemer, må vi få i gang en lisensordning, og det så snart som mulig.