SAM 3926Der hvor det er originalitet, skapes det originalitet. Der hvor det er kreativitet og relevant kompetanse, får man attraktive produkter preget av nettopp kreativitet og kompetanse. Organisasjoner, som vi har for mange av i vårt samfunn, og som er preget av den kollektive middelmådighet, får utfordringer i et internasjonalt marked. De taper i konkurransen, de sakker akterut år for år, de leverer svake resultater til sine eiere. Mange med tilknytning til Norsk Rikstoto vet at monopolselskapet har vært en slik organisasjon. De har tapt markedsandeler, år for år. I lederen i TGN 04. juli blir Dørum kritisert for at han har omgitt seg med ja-mennesker. Alle med bred erfaring fra lederstillinger i større bedrifter vet at ja-mennesker ikke er noen suksessfaktor. En stumtjener kunne gjort samme jobb, sier man ofte. Jeg utdyper kravene for et fremtidig Rikstoto nedenfor.

Harald Ruud, Asker

 

To hovedstrategier.

TGN, 4. juli: «Staten ønsker å stramme grepet om Rikstoto. De utsetter oppnevning av nytt styre, og ønsker styrelederen oppnevnt av staten». «Vi kan havne hos Norsk Tipping på Hamar», sier Rikstoto’s styreleder Jan Petter Sissener.

Når det gjelder Norsk Rikstoto, er det ikke slik at veien blir til mens du går. Dette er veivalgene for spilleselskapet:

 1. Landbruksdepartementet, kulturdepartementet og finansdepartementet samt aktuelle komiteer i Stortinget har fått med seg at monopolselskapet har skapt elendige driftsresultater over 10 år, hestesporten er lidende økonomisk. Disse instanser vil i nærfremtid utrede om en fusjon mellom Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er aktuelt.
 2. Målet er en brutto omsetningsvekst på 1-3 milliarder kroner over 3-4 år, som vil tilfredsstille sportens økonomiske krav. Dette er realistisk. Produktforutsetningene og timing for gjennomføring av endringer vil bestemme resultater. TBP-forutsetningene, målrettet kommunikasjon og sosialpolitiske krav er grunnleggende.
  Et nytt styre og en ny administrativ ledelse i et fortsatt selvstendig Norsk Rikstoto må se betydningen av world wide erfaringsbasert kunnskap, innsikt i de indre mekanismer som preger norske kundemiljøer i A -B- C-segmentene.

Norsk Tipping  -  Norsk Rikstoto.

Et stort flertall i hestesporten ønsker ikke en fusjonert løsning. Jeg er blant disse. Norsk Tipping vil da få en overordnet rolle. Humanidrett for barn og unge vil lett bli prioritert. Det betyr lavere økonomiske rammer for hestesporten i fremtiden.

Staten synes å ha et par agendaer. Ved neste konsesjonstildeling mener regjeringsadvokaten at dagens vilkår kan være EØS-rettslig problematiske, som kan bety at den foreldede enerettsmodellen forsvinner fra Norge, akkurat som i Sverige, Danmark og Frankrike. Norsk Rikstoto må innse dette.

Staten har utsatt avgjørelsen for en fremtidig styresammensetning i Norsk Rikstoto. Det skjer i august/ september. Pr dato har innstillingsrådet nevnt næringslivslederen Siri Hatlen som ny styreleder. Staten synes ikke å være fornøyd med forslaget. Målet kan være et fusjonert Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, og departementet søker da en kandidat som passer godt inn i en slik prosess.

Norsk Rikstoto – et selvstendig selskap også i fremtiden.

Sporten ønsker dette. Kompetansespillerne ønsker dette. Spillerforeningen ønsker dette. Når saken står der den står, når vi ser agendaene til LMD, da plikter Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub, som eiere av stiftelsen Norsk Rikstoto, å komme opp med et realistisk konsept som tilfredsstiller politiske og departementale myndigheter. Et konsept uten urealistiske løfter og tomt prat.

Da må styrene bli tydeligere i hestesportens planer og årsmeldinger, være mer forpliktende, som man kjenner slike styredokumenter fra f.eks børsnoterte selskaper. I mange år har det vært mye prat om «vekst» og «tilfredsstillende resultater», samtidig som alle i sporten vet at dette er grove overdrivelser. Sannheten har vært stagnasjon og tilbakegang!

I TGN den 18. oktober 2018 leser vi på forsiden av fagbladet:

 • Rikstoto holder ikke tritt.
 • 600 millioner i reell nedgang på 10 år.
 • 200 millioner i tapt dekningsbidrag.
 • Administrasjonskostnadene øker.

SAM 7816 smallTGN la frem et grundig materiale. De konkluderer: «Rikstoto’s direktør Harald Dørum har kunnet skryte av vekst i omsetningen nesten hvert eneste år. Men når vi indeksregulerer tallene, finner vi at omsetningen har sunket, bidraget til formålet er redusert i både prosent og rene penger». I 2008 var omsetningen i spill (indeksregulert) på kr 4.541.116.000,- mens sammenlignbar størrelse fra 2017 er kr 3.893.998.000,-.

Leser i TGN 04. juli at Harald Dørum kan få et engasjement knyttet til spill til utlandet. Jeg finner dette uheldig og uønsket. Jeg kan delta i en slik dialog sammen med flere i administrasjonen, da dette vil sikre en gradvis reduksjon i spill til utlandet.

I TGN av 04. juli uttaler styreleder Jan Petter Sissener: «Han (Dørum) forlater Rikstoto med æren og respekten i behold. Harald har holdt en meget stø kurs i vanskelig farvann. Han overlater et Rikstoto som en verdensleder i bransjen når det gjelder overføringer til formålet. Han overlater fra seg et Rikstoto som har en meget høy standard hos så vel departementene som Lotteritilsynet….»……

Jan Petter Sissener og Harald Dørum sitter i samme båt, de er et tospann. De søker å pynte på sitt omdømme eller ettermæle. Det er menneskelig, men er ikke spesielt redelig når tallene og resultatene år etter år er som de er.

Jeg etterlyser ærlighet, også fordi ærlighet, åpenhet og oppriktighet gir reell forståelse av de reelle utfordringer som Norsk Rikstoto står overfor i 2019 og 2020. Noen ganger er det slik at når organisasjoner viker unna for en åpen diskusjon av de største og sentrale spørsmål, da begrenser vi mulighetene for et intellektuelt aktivitetsnivå som sikrer en bredt akseptert fremdrift. Passiv lydighet er uaktuelt, spesielt når det fagmiljø jeg representerer, som bygger på USA-professor Thalheimers forskning, og erfaringer fra Australia og Hong Kong, er den viktigste suksessfaktor for de veivalg som Norsk Rikstoto må prioritere.

Råd fra Harald Ruud.

Spillerforeningen og mine faglige råd bør være godt kjent gjennom en rekke fagartikler på vår nettside og i artikler i TGN. Kort oppsummert:

 1. Justere TBP-betingelsene i flere produkter gradvis, alt etter en klar plan. Jeg er den person i Norge som har den beste kompetanse i dette strategiske arbeid.
 2. Endre en ikke-rekrutterende og ikke-engasjerende TV-reklame.
 3. All kommunikasjon fra Norsk Rikstoto må strekke seg mot kompetansespillere og kompetansemiljøene rundt om i landet. A-segmentet er motoren i spillet.
 4. RD-sendingene må kommunisere bedre opp mot A-segmentet. RD er overpriset.
 5. Eksperten-konseptet avvikles i sin nåværende form. Slik konseptet fungerer i dag river det ned gode og viktige kompetanse- og spillermiljøer lokalt rundt om i hele Norge. Det gir tapt millionomsetning ukentlig.
 6. Begrense spill til utlandet, søke gradvis å vri omsetningen til norske baner.
 7. Administrasjonskostnadene skal ned. Skulle jeg bli engasjert i en rådgivende eller administrativ rolle/deltidsrolle, da vil jeg har full gjennomgang av organisasjonen.
 8. Ved mer attraktive TBP-forutsetninger vil kostnadene til markedsføring bli redusert.

Når jeg er rundt på banene, møter jeg trenere og andre aktive som sier til meg: «Harald, jeg er enig med deg. Rikstoto bør gjøre som du skriver i dine artikler. Jeg leser dem alle». Hyggelig med slike kommentarer, men må nevne: Hvorfor tør ikke disse trenerne og aktive å snakke høyt om temaene innen sporten? Består sporten av feiginger? Selvsagt ikke, men hvis hestesporten skal kunne snu seg rundt og strekke seg mot mål som har bred aksept, da må flere i hestesporten bli tydeligere i det åpne rom.

Kort om Harald Ruud.

 • 69 år, akkurat som Ronald Reagan da han ble president.
 • Gift med Inna, 2 barn. Familien er kunstengasjement innen billedkunst og gallerier rundt om i Europa.
 • Utdannet ved LBAS, Luftforsvarets Befals- og Administrasjonsskole, 1970.
 • Tjenestegjort i Luftforsvaret, Rygge Flystasjon.
 • Oslo Børs, ansvar for ekstern informasjon (leste børsnoteringene i radio 1976-81).
 • Stortinget, gruppesekretær.
 • Amerikansk firma, partner innen leder- og organisasjonsutvikling.
 • Styreverv, lederstillinger i næringslivet, politiske verv over 20 år i Høyre, kunstsamler.
 • Har hatt et idealistisk engasjement for intensiv opptrening av barn med ervervet hjerneskade, og deres familier. Mange møter i Storting, departementer, direktorat og med partier etter 1997, da nærdrukning for min sønn, Nicolai, skjedde.
 • Flere engasjement over 25 år med gode venner i Russland, Krim, Baltikum og Ukraina. Professor sa til meg: «Harald, du går i fotsporene til Fridtjof Nansen….».
 • Dyktig kompetansespiller, i følge skatteetaten landets dyktigste. Vært eier av 26 trav- og galopphester (1986-2014).

Hva er Harald Ruuds ambisjoner, hvis Norsk Rikstoto og departementene prioriterer at selskapet skal være en selvstendig enhet/ stiftelse også i årene fremover:

 • Styreleder
 • Andre styreverv
 • Rådgivende/ utredende oppgaver for ny direktør

Hvis det blir en prosess med fusjon av Norsk Tipping / Norsk Rikstoto:

 • Målsetningen er på alle måter uinteressant. Jeg ser det som uønsket å delta i en slik prosess. Ønsker ikke å være et politisk gissel for hestesportens gradvise avvikling.
 • Mange i kompetansemiljøer rundt om i landet vil ventelig prioritere som meg. Vi passiviserer oss, bruker tiden på andre engasjement innen kunst og kultur – i Norge og utlandet. Personlig har jeg mye konstruktivt å bruke min tid på, ikke minst blant venner i nøkkelroller i Øst-Europa.