640px Stortinget 2014«Det er uhørt at staten forskjellsbehandler de spilleselskapene som har konsesjon i Norge», sier direktør Harald Dørum, og klager på at totalisatoravgiften ikke blir endret etter diverse møter, år etter år, i Stortinget. Hvorfor er Norsk Tipping et problem for Norsk Rikstoto? Hvorfor søker Norsk Rikstoto å kapre lotto-kunder fra Norsk Tipping, og Norsk Tipping sliter med hva de gjør, samtidig som alle i samfunnet ønsker at Norsk Tipping skal lykkes for å sikre økonomiske midler til barne- og ungdomsidrett?
Norsk Rikstoto bør, som monopolselskap med all verdens muligheter i verdens rikeste land, se til seg selv, skaffe ny-rekruttering i engasjerte hestesport-miljøer landet rundt. Ikke bare prate om dette, men sette inn konkrete tiltak som faktisk gir slik ny-rekruttering.

 

TGN slakter Norsk Rikstoto.

I fagbladet 18. oktober blir Norsk Rikstoto hardt og tydelig angrepet av redaktør Truls Pedersen i TGN. Vi nevner noen hovedtall fra TGN, tallene bygger på nøkkeltall fra NR’s eget resultatregnskap, og alle tall er indeksregulert til 2017-kroner:

2008

2017

Endring

Omsetning i spill

4.541

3.893

Minus 648 mill kroner

Utdeling til formålet/ hestesporten

709

574

Minus 135 mill kroner

Driftsstøtte til baneselskapene

35

10

Minus 25 mill kroner

I tabellen over endring i administrasjonskostnadene i prosent av omsetning viser en økning fra 2008 fra 1,84 prosent til 3,35 prosent i 2017. En sterk vekst. «Vi skal snu alle steiner», sa Jan Petter Sissener da han tiltrådte som styreleder. Hans mål var å skjære i kostnader. Vi registrerer i 2018 at styrelederen har sviktet, utviklingen har ikke vært under kontroll. Driftskostnadene vokser og vokser, og resultatene, dvs nettobidrag til sporten, svekkes år for år. Tilstanden er nå alvorlig, svært alvorlig, ikke minst for norsk hestesport som «lever av» nettobidraget fra spilleselskapet.

Mye raser, mye er feil, da må vi ta for oss noen aktuelle påstander om hvorfor.

 • Dørum har ingen TBP-forståelse.
 • NR-produktene under Dørum har verdens dårligste TBP-forutsetninger på tross av Thalheimer-rapportens anbefalinger fra 2001.
 • Dørum bør fjerne jackpot-ordningen.
 • Dørum bør fjerne jokerpott-ordningen.
 • Dørum bør fjerne ordningen med bongavgift.
 • Dørum tapper ressurser fra Norge ved åpne sluser for spill til utlandet, bort fra norske baner.
 • Dørum-produktene og Norge vil få nye problemer når svenskene liberaliserer spill på hest fra 01.01.19. Flere seriøse selskaper vil da tilby spill på hest i Sverige, og disse selskaper vil fritt lansere egne TBP-forutsetninger. De blir sterke i konkurransen!
 • Dørum’s reklamebudsjett på ca 140 millioner i snitt årlig er ikke målrettet og har et håpløst og pinlig lottopreget innhold.
 • Dørum tar feil når RD-sendingene ikke retter seg inn mot kompetansespillere og deres spillfaglige behov, som et viktig element for rekruttering av spillere i spesielt A- og B-segmentene, grupper av spillere som er motoren i spillet.
 • Dørum krever at spillerne skal betale for RD-sendingene, tross mva-krav fra myndighetene (hvis den pågående rettssak tapes).
 • Dørum bommer med eksperten-konseptet, da millionomsetning kun flyttes fra ordinær omsetning til eksperten-omsetning, altså ingen ny-rekruttering.
 • Dørum skylder på DNT som ikke sikrer et tilstrekkelig antall løpshester i løpsbanen, men hva med løpspremiene som har vært fastfrosset på et uakseptabelt nivå i 10 år, og som gjør at hesteeierne og oppdrettere blir avventende/ passivisert?
 • Dørum bidrar til at trenere «i sin beste alder» gir seg som aktive trenere, hovedbegrunnelsen er at økonomien i sporten er usunn.

harald dorumVi vet at flere innen sporten, spør seg om hvorfor. Hvordan fungerer TBP, og endringer i TBP? Hva er effekten reelt av jackpot og jokerpott. Vi har skrevet om dette på vår nettside mange ganger de siste 10 år. La oss kort nevne, noe som burde være lett forståelig, at når Norsk Rikstoto nytter jackpot/jokerpott i V75, da fryser man et større millionbeløp på en uvirksom bankkonto. Dette demper omsetning og interesse. Hvis man tenker seg av 50 millioner ruller rundt, eller re-investeres i spillet av de enkelte spillere (gevinstbeløp som nyttes på nytt i spillet), da skaper dette stor mer-omsetning, det skaper interesse hos de aktuelle deltakere, og det skaper økt interesse hos nye spillere når omsetningen er høy. Spill blir mer attraktivt. Vi unngår at mange spillere, som vinner, og skal ha en utbetaling for 5, og noen ganger 6 rett, reelt får sin gevinst. Det er negativt for Norsk Rikstoto når tusenvis av spillere går rundt og sier: Jeg vant 5 eller 6 rett, men fikk intet utbetalt. Denne spilleren blir skuffet. Mange systemspillere får flere hundre 5’er hver lørdag, men ingen utbetaling. Denne gruppen spillere/ spillegrupper ville mer enn gjerne ønske kr 5,- x 800 stk 5’ere, dvs kr 4.000,-. Da vil dette beløp resirkulere i spillet.

Styreleder Jan P Sissener mener at…….

«Sporten leverer dårlige produkter», uttaler styreleder Jan P Sissener i TGN. Samtidig blir direktør Harald Dørum fremstilt som en «tallmagiker» på lederplass i fagbladet, kanskje litt spøkefullt ment.

Harald Dørum har aldri vært noen magiker, hverken med flosshatt som daglig leder på Øvrevoll før 2006, eller som direktør i Norsk Rikstoto i Hestesportens Hus. Etter vår enkle oppfatning har alle strategier og viktige beslutninger om produkter og spill over 12 år, som NR-direktør, vært feil. Dørum skal ha ros for bestrebelsene for et bedre samarbeid og en god dialog mellom travsporten og galoppsporten, men alt annet har vært grovt feil.

Det siste initiativet, som Dørum lanserte, var et V75-produkt på onsdager med en TBP på 65 % (som er bra), men hvor han avslører egen inkompetanse ved å antyde en grense på jokerpott på kr 20,-! Det blir bare grovt feil. Innvendingene/ protestene, som ble nevnt fra Spillerforeningen, synes å være grunnen til at det nye produktet ikke ble innført i september, slik det ble antydet i TGN. Så får vi se hva Harald Dørum bestemmer seg for…….

Stortinget og departementene har problemer med å lytte til Norsk Rikstoto.

Det er naturlig å spørre: Hvorfor skal Storting og departementer stille opp med skattebetalernes penger ved endrede forutsetninger/avgiftslettelser når administrasjonen i Norsk Rikstoto ikke har evnet å skape den nødvendige interesse i det norske spillemarked, tross monopol, og tross at Norge er verdens rikeste land? Dørum dokumenterer politisk enfoldighet og manglende innsikt når han anmoder om almisser. Julenissen holder til på Toten, langt i fra flertallsvedtak på Løvebakken og langt unna Hestesportens Hus.

Kan det gå mot konkurs…..!?

Det økonomiske alvoret for sporten ble virkelig synliggjort da mva-saken for RD mellom Norsk Rikstoto og Staten v/Skatt Øst kom for en dag. Harald Dørum forsøkte å avdramatisere i TGN, da han antydet, hvis Norsk Rikstoto taper saken, da kan egenkapitalen på ca 75 millioner kunne bli nyttet for inndekning av nye krav fra staten. Skulle egenkapitalen gå tapt på denne måten, vil Norsk Rikstoto være farlig nær en konkurs.

Vi må minne om, i alvorets time, at lovverket er tydelig. Hvis et selskap har tapt egenkapitalen, dvs man driver virksomheten for kreditors regning, «da plikter styret å melde om oppbud». Det betyr konkurs og i beste fall forhandlinger med kreditorer/ banker om fortsatt virksomhet.

Det er ikke nok, styreleder Jan P Sissener, at du bare beklager «dårlige produkter». Du er selv delansvarlig for at Norsk Rikstoto skyver viktige spillermiljøer og kompetansegrupper bort fra norsk hestesport. Styret og administrasjon i spilleselskapet har det overordnede ansvar for at store millionbeløp fra norske spillere, hvert år, ikke finner frem til norske travbaner og løp. Norsk Rikstoto taper et 3-sifret millionbeløp i brutto omsetning hvert år, gitt at TBP-forutsetninger er som i dag. Hvis ledelsen i selskapet følger råd fra Spillerforeningen – ett eller flere - da vil nettobidraget til sporten bli styrket med millionbeløp årlig. Jo flere råd man følger, jo større blir nettobidraget til sporten bli – etter at man når «break even» for det enkelte tiltak.

Direktør Harald Dørum må finne seg en annen jobb, straks!

Det sies at en siviløkonom er en økonom som vet alle svarene – på fjorårets spørsmål. Vi betviler at direktør Harald Dørum har en god eller korrekt historiebeskrivelse, hvorfor vi står der vi står, og han fronter strategier som garantert fører hestesporten ned i grøfta. Det har vi skjønt i 10 år.

Vi har skrevet over flere år, og gjentar igjen: Harald Dørum bør selv skjønne at han er uegnet for direktørstillingen i Norsk Rikstoto. «Magikeren» bør trekke seg tilbake uten etterlønn. At han nevnes som en «magiker», skyldes mest hvem som sitter i salen, og som ikke evner å stille de nødvendige kvalifiserte spørsmål og realistiske resultatkrav.

Når det gjelder nye strategier som grunnlag for sunn vekst, som en ny direktør må følge inn i fremtiden – uavhengig av hvem som blir ny leder i Norsk Rikstoto: Det er bare å ringe og engasjere styret i Spillerforeningen, eller noen av oss, når man ønsker kvalifiserte råd. Vi samarbeider med og søker gjerne dialog med realitetsorienterte ledere i sporten.