travHvorfor klarer aldri direktør Harald Dørum og Norsk Rikstoto å lansere attraktive betingelser for V75 og V76, forutsetninger som også sikrer det beste økonomiske nettobidrag for monopolet og hestesporten? Hvorfor tviholder NR-ledelsen på forutsetninger som provoserer tusenvis av spillere over hele landet i flere kundesegmenter? Når Norsk Rikstoto i september skal erstatte V76 med V75 på Bjerke på onsdagene, hvorfor legger man inn en jokerpott-forutsetning som skaper avstand til spillet, demper omsetning med millionbeløp hver uke, som det skal vise seg, skaper usunne vaner for spillere, og som dypest sett er sosialpolitisk uansvarlig. Det skapes dårlige og usunne holdninger og tilnærminger til spillet i mange kundemiljøer. Norsk Rikstoto fjerner seg, enda en gang, fra grunntanken om at spill skal være en «sunn hobby og hyggelig forlystelse».

 

I mai måned hadde Harald Ruud en hyggelig, lang og ryddig telefonsamtale med Knut Veum, styrelederen i DNT. Det ble nevnt at Norsk Rikstoto ville erstatte V76 med V75 på Bjerke på onsdagene, at endringen ville komme til høsten, at V75 ville få en TBP på 65 %, som i Sverige, at V75 ville ha 3 premiegrupper, slik vi kjenner V75 i dag på lørdagene, og at ordningen med jackpot og jokerpott skulle bli fjernet. Det ble sagt at hvis ingen fikk 7 rett, da ville denne delen av totalt gevinstbeløp bli fordelt på de spillere med 6 rett. Det skulle ikke være noen grense for utbetaling for 5 rett. Vant man kr 5 eller kr 10 pr hver 5’er, da skulle dette bli overført konto. Knut Veum mente at V75-produktet ville få disse rammer, men måtte ta forbehold om at endelig vedtak hos spilleselskapet ble tatt noen uker senere.

Harald kommenterte umiddelbart: Et V75-produkt med disse forutsetninger blir positivt mottatt i Spillerforeningen og spillermiljøer over det ganske land. Da vil Spillerforeningen gjennom nettsiden og direkte nettkontakt aktivt bidra til positiv omtale blant mange tusen spillere landet over. Da kan vi bidra med vår kundemakt og ha et felles budskap parallelt med arbeidet til markedsavdelingen hos Norsk Rikstoto. Det ville gi god effekt for et fremtidig onsdags-produkt.

Det er vel kjent at Spillerforeningen over mange år har argumentert for en TBP på 65 % for V75, og at jackpot og jokerpott må bli fjernet. Spillerforeningen har alltid ment at de spillere som er vinnere totalt i en V75-omgang, skal dele det totale gevinstbeløp. Man skal ikke ha ordninger som flytter deler av det totale gevinstbeløp til en jackpot eller jokerpott, som utløses senere, og som gjør at gevinsten blir vunnet av nye spillere som da skal få tilgang til «mine penger». Mine penger er mine penger, ganske enkelt. Spill er krevende, det vet alle, og det er nok en grunn til at tusenvis av spillere ikke ønsker talltriksing og potteran. Spillerforeningen har mottatt hundrevis av mailer opp gjennom årene med et tydelig budskap om dette.

Kundekommentarer.

«Vang» skriver: Jeg fikk TGN i dag og leser om V75-konseptet for onsdagene. Jeg blir oppgitt og ikke minst provosert når det nå bestemmes å øke nedre jokergrense til kr 20 (for 5 rett). Dette vil gi langt flere omganger på sikt med slike beslag på onsdagene, selv med 65 % i TBP. Dessuten må man huske på at det blir ikke noe som heter 65 % i TBP når man mange ganger i V75 på onsdagene må forholde seg til et beslag av den minste premiepotten.

Blir enda mer provosert når det nevnes at ledelsen i NR er klar over/ mener det er for mye penger som bare forsvinner i jokerpotten. Samtidig sier man at onsdagene skal bli «spillernes dag»!!? Dette er ikke noe annet enn en gedigen floskel og er noe forbanna sprøyt.

De utenlandske spillerne er heller ikke idioter, og får det i hvert fall inn med slegge når de opplever stadige jokerbeslag, og når 5’ere som egentlig skulle gitt kr 19,- ikke kommer til utbetaling. Har man et middels stort system, blir det lett mange 5’ere som man ikke får premie for.

Problemet til NR er at de ikke forstår hvilke mekanismer som henger sammen, og som igjen ødelegger helhet og det meste. Få fjernet hele jokerpott-ordningen, det gir tillit og respekt opp mot viktige grupper av spillere, noe NR ikke har klart på mange år.

«Drammen» skriver: Har lest artikkelen i TGN, og er helt enig med «Vang» når det gjelder forslaget om en nedre grense på kr 20,- / 5 rette. Dette kan umulig være alvorlig ment ut fra resonnementet om at ting nå skal legges til rette for både nye og gamle spillere?

«Harestua» skriver: Er på parti med Kommentarene fra Vang og Drammen. Er det et spill som heter V75, da får spillet være det og ikke noe annet. Jeg har ikke noe imot å bytte V76 med V75 på onsdagene, og ønsker uansett en høyere TBP velkommen.

«Bergen» skriver: Kompetansespillere vet best og mange har god totaloversikt, hva som også er best for hestesporten og sportens økonomi.

Positivt – Negativt.

Spillerforeningens konklusjoner om det nye V75-produktet, som blir lansert på Bjerke fra og med september:

  • En TBP på 65 %: Positivt.
  • 3 premiegrupper for 7, 6 og 5 rette: Positivt, spesielt når omsetningen pr onsdag kommer over 7-10 millioner, et mål som ligger lenger frem. Med lavere omsetning blir gevinstbeløpene mer beskjedne i hver premiegruppe, og det demper interesse hos større investorer og tyngre spillere.
  • Får ingen 7 rett, blir potten for 7 rette overført til 6’er potten. Positivt.
  • Er utbetalingen under kr 20,- for 5 rett, går pengene til jokerpott påfølgende onsdag. Vi er sterkt negative!

I 2017 og 2018 har vi registrert at det er jokerbeslag og ingen utbetaling for 5 rette i V76 på onsdager i 10 av 15 omganger. I 60-70 % av alle omganger er det ikke utbetaling for 5 rett!! At spillere i flere kundegrupper reagerer på dette, og har gjort det lenge, er mer enn naturlig. Vi kan summere opp med noen anslag:

  • Flere tusen småspillere med flate bonger vil ikke få utbetalt en gevinst på 5 – 20 stk i snitt for 5’ere pr omgang. Spiller de hver onsdag gjennom året, kan vi få dette dokumenterte snittap: Kr 10,- x 52 uker x 5 stk 5’ere pr omgang. Det gir et årlig tap for en slik spiller på kr 2.600,-.
  • Ganske mange leverer mindre jokersystemer. Slike spillere har i snitt enda flere 5’ere pr omgang. En slik spiller kan lett få dette dokumenterte snittap: Kr 10,- x 52 uker x 25 stk 5’ere pr gang. Det gir et årlig tap på kr 13.000,-.
  • Flere er storspillere, og i Spillerforeningen er vi flere slike. Det er mange miljøer av spillere som samarbeider om mer kostbare systemer. Da kan de dokumenterte tapene lett bli kr 10,- x 52 x 100 stk 5’ere pr gang. Det gir et årlig tap på kr 52.000,-.
  • Noen har opplevd at de ikke får utbetaling gevinst for 5 rett når de har 2.400 stk 5’ere. For slike spillere blir tapene på årsbasis store. Dere kan selv bruke kalkulatoren.

Disse prognoser kan variere, og flere av oss kan sette opp anslag for egne tap. Ditt personlige anslag kan derfor bli kr 19,- x 40 uker x 120 stk 5’ere pr omgang, totalt tap kr 91.200,-. Den ene prognosen kan være like riktig som den neste. Spørsmålet er bare hvilken spiller du er, hvor selektiv er du, hvor mye selvkontroll har du, hvor gode strategier for spillet du har.

Ny direktør for markedskommunikasjon og samfunnskontakt.

Norsk Rikstoto ansetter en ny direktør om kort tid. I stillingsannonsen i siste TGN nevnes blant annet at «I tillegg jobber stiftelsen med å forebygge, oppdage og reagere på de potensielt negative effekter pengespill kan ha».

Spillerforeningen har alltid vært opptatt av de sosialpolitiske aspekter, at spill skal være «en sunn hobby og hyggelig forlystelse». At alle har et kontrollert forhold til sin hobby.

Dette får oss til å stille spørsmålene: Vil en ordning med jokerpott skape sunne holdninger hos spillerne og de forskjellige grupper av spillere? Svaret er nei. Blir spillere komfortable med sin hobby med en ordning med jokerpott? Svaret er nei. Vil frustrasjoner ved at det ikke blir utbetaling for 5 rett, skape skuffelser, irritasjon og gi en negativ effekt som påvirker spillerens adferd kortsiktig og langsiktig? Selvsagt, ja. Vil jokerbeslag virke passiviserende? For store grupper av spillere, er svaret ja. Norsk Rikstoto fjerner realismen i spillet. Kan jokerbeslag skape usunt impulsspill? Åpenbart, ja.

Norsk Rikstoto tror at en jokerpott som legges inn som et nytt gevinstbeløp for neste omgang, vil trigge spillet. For en liten gruppe som ikke tenker helhet eller totalbetydning, ja, men for flertallet virker det ikke slik. Denne «kunstige» økning av gevinstene i enkelte omganger, har ikke samme virkning som en normal endring av TBP. En TBP-justering på f.eks 5 prosentpoeng, har en grunnleggende og positiv virkning for alle kundegrupper, både de som skjønner dette, og de som ikke skjønner. Dette er virkeligheten fordi en endret TBP gir en langsiktig og positiv virkning på interesse, tillit og omsetning i alle kundegrupper. En ordning med jokerbeslag har ikke denne effekt.

Totalt sett gir en ordning med jokerbeslag en redusert totalomsetning. Direktør Harald Dørum har aldri skjønt dette. Styreleder Jan Petter Sissener skjønner nok dette, men har overlatt til Dørum å ta de endelige avgjørelser. Flere i DNT skjønner det samme som Sissener, men de setter ikke ned foten overfor de prioriteringer som NR-direktøren gjør. Da blir verden som den blir.

I TGN den 03. juli uttaler Jan Petter Sissener blant annet: «Den negative spiralen travsporten er inne i, må snus. Rekruttering er et stikkord». Kan noen i NR-ledelsen fortelle oss i Spillerforeningen hvordan man skal rekruttere nye og trofaste spillere, og som vil være stabile spillere på lang sikt, samtidig som man har grove jokerran i et flertall av omgangene i V75 på onsdager og lørdager??? Svaret er enkelt. Jokerpottene reduserer interesse og engasjement. Jokerpotten bidrar sterkt til et redusert fremmøte ved Bjerkebanen og andre travbaner i Norge.

«Det er mørke skyer på horisonten», sier DNT-leder Knut Weum til TGN. Dette er velkjent. Dette er alvorlig. Travsporten er i ferd med å utradere seg selv. Da er det kanskje på tide at DNT og NR tar de nødvendige grep i forhold til sportens inntektsside?

En bønn til styreleder Jan Petter Sissener og styreleder Knut Veum.

Spillerforeningen er positiv til at Norsk Rikstoto innfører et V75-produkt på Bjerke på onsdager med en TBP på 65 %. Dette har vi etterlyst i 15-20 år. En mer tilpasset og kundevennlig TBP skaper interesse, og har en langsiktige effekt til beste for alle. Nettobidraget til sporten går opp.

Spillerforeningen er positiv til et V75-produkt uten jackpot, dvs at i omganger hvor ingen har 7 rett, da skal beløpet for 7 rett bli overført til alle spillere med 6 rett.

Men vi er sterkt imot et V75-produkt med jokerbeslag og ingen utbetaling for 5 rett. Vi krever at denne beslutningen hos Norsk Rikstoto blir endret i august, før det nye V75-produktet kommer i september. Vi krever at reell gevinst for 5 rett blir utbetalt hver enkelt spiller, uavhengig av kronebeløpet for 5 rett. Vinner man kr 5 eller kr 10, da skal man ha dette beløp til konto. Punktum.

Den positive effekt av en hevet TBP fra 60 % til 65 % vil raskt bli spist opp av en ordning med jokerbeslag. Vi håper at Norsk Rikstoto og DNT skjønner dette. Hvis de ikke tar dette til etterretning, vil de oppdage sannheten om noen måneder når norske og utenlandske spillere naturlig vil opptre som de gjør.

Så kan vi legge til: Spillerforeningen har alltid rett. Det er bare å lese våre fagartikler på vår nettside de siste 10-15 år. Våre prognoser er alltid innerblink. Det var derfor vi ble lyttet til ved noen korsveier av NR-ledelsen i årene 1995-2005, da Odd Johnsrud og Arne Herberg var dyktige direktører i Hestesportens Hus. Etter 2006, med nåværende direktør, har alt gått en vei…….