statsAlt blir år for år tyngre og strammere i hestesporten. «Spillet stupte med 7,5 % i januar», skrev TGN. Ledelsen og flere miljøer i hestesporten synes i sin passivitet å tro at verden går fremover fordi det er bevegelse, at det er noen sjeldne lysglimt og enkelte sportslige prestasjoner man kan klamre seg til. Spillerforeningen må vi minne om at en pendel er også i bevegelse.

 

Nedgang i antallet løpshester.

Trenden er 5,5 start pr individ i hele bestanden. Frafallet begynner ved 5 års alder. 4-åringene har som høyest en startprosent på 57 % av bestanden. Ca 5% trenes og starter i Sverige, men denne andelen er beskjeden. Tallene for Norge er dramatiske. Det får konsekvenser for løpskvalitet og spillet.

Det er 490 varmblodshester, født 2015, som nå er 3 år. I 2014 ble det født 590 varmblods som nå er 4 år. Dette betyr en nedgang på 100 individer. Kaldblods har også en nedgang.

Årsakene til dette, som Spillerforeningen har påpekt i ca 10 år, er en usunn økonomi i hestesporten. Oppdrettere, trenere og hesteeiere blir sulteforet. Overføringene til «formålet», som skal være hovedmålet for Norsk Rikstoto, har stagnert. Hvis vi indeksregulerer løpspremier og oppdrettspenger for den årlige inflasjonen, har hestesporten hatt en vesentlig økonomisk nedgang i årene som direktør Harald Dørum har ledet monopolselskapet. Ikke mye å skryte av!

Ny nedgang i NR-omsetningen i januar.

Omsetningen falt med nesten 30 millioner i januar sammenlignet med samme måned i 2017. Det gir en nedgang på 7,5 %.

Total NR-omsetning for året 2017 ble kr 3.893.998.492,-. Skulle tallene for januar bli fremført for hele året, da vil omsetningstapet bli 292 millioner kroner. Med en TBP i snitt på 65,1 %, gir det en reduksjon i dekningsbidraget på 101,9 millioner kroner. Skjer dette, vil utsiktene for oppdrettere, trenere og hesteeiere bli dystre. Da frykter vi at flere dyktige oppdrettere og trenere vil trekke inn årene, de vil gi seg, slik vi også har sett kjedelige eksempler på også i 2016 og 2017.

Nedgangen i januar fordelte seg slik:

Produkt Nedgang Nedgang i prosent
V64 7.090.438 24,6 %
Trippel 5.686.934 22,4 %
Tvilling 2.726.015 20,3 %
Plass 1.171.001 16,3 %
Vinner 2.994.972 16,0 %
V5 6.758.744 15,5 %
V65 5.708.595 11,6 %
5 pluss 1.278.786 10,5 %
V76 1.431.167   6,5 %

Tre produkter fikk en svak økning, slik det er oppgitt i TGN:

V75 4.560.578   6,7 %
V4 1.985.961   4,7 %
Dagens Dobbel 83.462   0,3 %

V75-tallene fra NR må imidlertid korrigeres, da NR la inn to ekstra V75-omganger i januar, en fra Østersund på søndag 14.01 og en fra Boden på søndag 07.01.

  Bane V75-omsetning
06.01 K 11.192.895
07.01 Boden 11.316.284
13.01 J 11.648.259
14.01 Østersund 14.940.727
20.01 B 14.854.405
27.01 L 11.932.554

Fjerner vi V75-omsetningen fra løpene i Østersund og Boden, blir det en vesentlig nedgang i januar også for V75-produktet. Derfor blir det interessant å følge V75-omgangene fremover, og å se om herr Dørum legger inn noen ekstra V75-omganger til Sverige for å pynte på tallene overfor de norske miljøene som ikke følger med på detaljer som dette.

Hvorfor denne nedgangen i brutto spill i januar?

Spillerforeningen mener det er en hovedfaktor som har påvirket omsetningen fra januar 2017 til januar 2018. Det er bortfallet, eller en sterk reduksjon i omsetning med svarte penger.

Det er godt kjent innen sporten, noe som også har fått omtale på lederplass i TGN tidligere, at svarte penger fra personer som disponerer slike midler, preger hestesporten i en viss grad. Det gjelder kjøp av hest, det gjelder inndekning av kostnadene for drift av hest, og det gjelder i selve spillet.

Når myndighetene innførte nye retningslinjer fra 01. januar 2018 for spillet, at spillet skal være registrert ved kortleser, da begrenses muligheten for spill med kontanter og svarte penger. Da reduseres samtidig mulighetene for hvitvasking. I denne setting er det vesentlig å merke seg at nesten all nedgang har kommet i kommisjonærnettet. Dette betyr at kommisjonærene har hatt en del faste kunder som har spilt med svarte penger. Hva disse spillerne nå gjør, vil de flytte omsetning til andre spilleformer, eller annet, det synes vi ikke det er nødvendig å spekulere i. Det får andre i sporten samt myndighetene ha fokus på.

Myndighetene har også kommet med tapskrav, at det må være en øvre grense for hva en spiller kan tape innenfor en gitt periode. Spillerforeningen har alltid oppfordret spillerne om å ha streng selvkontroll, at man fører regnskaper, og at man har gode strategier for egne spill. Men vi vet at dette gjelder et fåtall. De fleste spiller på impuls, og nytter hva man måtte ha av midler i lommeboka. Slik sett kan tapskrav være et gode, i hvert fall langsiktig.

«Å motvirke spillavhengighet», er oppgitt som Kulturdepartementets begrunnelse for innføringen av registrert spill. Spillerforeningen finner begrunnelsen «tynn». Å tro at man får kontroll over svarte penger, eller begrenser volumet av svarte penger i samfunnet ved å innføre registrert spill, er hypotetisk. Vi tror at bransjer (entreprenører, taxi, håndverkere, og sikkert noen flere) som omgir seg med svarte penger, nå vil søke andre kanaler og markeder for midler som urettmessig er unndratt beskatning. Myndighetene burde ha satt inn andre tiltak, som ville vært mer målrettet, og som ikke ville gitt sideeffekter, slik hestesporten nå vil erfare.

2018 – hva skjer?

Norsk Rikstoto har en tvistesak med skattemyndighetene, den såkalte momssaken. Myndighetene mener virksomheten til Rikstoto Direkte skal belegges med moms, NR og Dørum mener de skal ha momsfritak. Det virker som om domsstolene skal avgjøre dette. Skulle Dørum tape, da kan 30 millioner forsvinne ut av vinduet som en årlig kostnad. Da blir den økonomiske virkeligheten for hestesporten enda mer alvorlig.

Det undrer oss at direktør Harald Dørum ikke har den nødvendige klarering for denne RD-virksomhet, slik at det var full forståelse hos myndighetene og dem selv om de retningslinjer som skal gjelde. Harald Dørum har ikke hatt orden på dette. Derfor tvisten.

Flere i Spillerforeningen har stilt spørsmålet: Hvor mye vil brutto omsetning gå ned som en følge av kravene om registrert spill, og egne tapsgrenser? I TGN ble det tidligere spekulert i en nedgang i omsetningen på opp mot 20 %. Styreleder Jan P Sissener mente dette anslaget var for høyt. Vi er enige med Sissener. Trolig vil nedgangen i omsetning i 2018 bli på mellom 7 og 10 %.

Samtidig er det interessant når noen spekulerer i at registrert spill og personlige tapsgrenser skal gi et omsetningstap opp mot 20 %. Det kan bare bety at en del aktører innen sporten har den enkle oppfatning av sportens økonomi i mange år har vært preget av svarte penger innenfor et slikt volum. Det kan det være greit at hestesporten rydder opp i.