datatilsynetErfarne spillere reagerer. Spillerforeningen har mottatt et innlegg fra Henrik Five Magnus som vi gjengir nedenfor. Innlegget er sendt Datatilsynet, Norsk Rikstoto og Trav- og Galopp-Nytt den 03. oktober. Vi deler bekymringene. Den erfarne spilleren, Arild S Engebretsen, reagerer på at personnummeret skal nyttes som brukernavn. Han mener dette er «oppsiktsvekkende». Leder i Spillerforeningen, Harald Ruud, finner spørsmålene «betimelige», og sier at det skal bli interessant å se svarene fra Datatilsynet. Kan tiltaket som NR iverksetter fra og med 1. januar være i strid med lovkrav for personvernet?
Dette er mailen som Henrik Five Magnus har sendt 03. oktober:

 

Norsk Rikstoto (NR) er blitt pålagt å registrere alle spill fra 01.01.18. Det vil si at man får eget spillekort og kun personlig konto hos NR. (Se utdrag fra spilleselskapets hjemmeside). Dette for å forebygge hvitvasking av svarte penger i form av spill. Eller for at man skal ha enda mer kontroll på oss borgere. For min del har jeg ingenting å skjule, så det plager meg ikke.

Jeg har hatt et kundeforhold hos NR i mange år med eget brukernavn og passord, dette har fungert helt fint så langt. De har bedt meg oppdatere min konto og det er gjort, men med vond klump i magen.

Det som får meg til å reagere, er at mitt brukernavn på rikstoto sine hjemmesider vil være mitt personnummer, men med det samme passordet. Føler da at mitt personnummer vil være lettere å finne for eventuelle hackere eller andre som kommer over min PC, mobiltelefon osv. uten mitt ønske. Stoler heller ikke på Norsk Rikstoto og deres systemer/ rutiner når det gjelder å ta vare på mitt personvern.

Har derfor noen spørsmål til Datatilsynet:

Har NR søkt Datatilsynet om å få bruke personnummer som brukernavn på sine nettsider?

  1. Ved bruk av personnummer som brukernavn, bør det ikke være en bank ID eller annen form for kode for hver innlogging?
  2. Kan jeg som bruker av Norsk Rikstoto sine sider nekte å ha mitt personnummer som brukernavn?
  3. Hvis Datatilsynet mener dette er innenfor dagens regler for personvern, kan dere komme ut med en offentlig bekreftelse overfor NR sine kunder?

Vil til slutt informere om at kopi av denne e-posten er sendt til Norsk Rikstoto, Harald Ruud (leder i Spillerforeningen, talerør for norske odds/veddeløps-spillere) og Trav- og Galopp-Nytt (fagblad for norsk travsport).

Håper dere kan gi meg og andre spillere klare svar. På forhånd takk.
Med vennlig hilsen
Henrik Five Magnus.