Jan Petter SissenerSpillerforeningens kommentarer til årsmeldingen 2016 fra Norsk Rikstoto har skapt debatt og oppmerksomhet. Vi gjengir nedenfor svaret fra styreleder Jan Petter Sissener, som han sendte Spillerforeningen 25. juli. Han er uforskammet! Helt bevisst nytter han en simpel hersketeknikk, helt unødvendig. Pga ferie og utenlandsreiser fikk vi mulighet til en kort kommentar først nå, medio august. Jan Petter Sissener imponerer ikke! Han setter verdens fremste fagperson, professor Thalheimer, til side. Han setter Harald Ruud til side. Han setter fagkunnskapen til guruen Bjørn Håkonsen til side. Han setter det norske kompetansemiljø til side. Konsekvensene blir de vi ser hver måned i norsk hestesport. Dette går bare en vei – til helvete…..!

 

Norsk Rikstoto’s styreleder opptrer som en maharaja, en sultan, en stormogul. Selvgod, sosietetspreget, astralt opphøyet, bevisst nedlatende overfor en viktig kundegruppe, på grensen til det oppblåst komiske, som i eventyret om keiseren og hans klær. Vi tillater oss et tydelig språk når Jan P Sissener opptrer som han gjør.

Jan P Sissener nevner i sin CV i TGN og Dagens Næringsliv, det kan være greit å minne om dette, hva han har bygget opp som yrkesaktiv. Han kunne, for å fremstå ærlig, oppgi i CV’en at 1) Han er den eneste direktør som aksjemegler som har evnet å gå konkurs med meglerfirmaet (Kaupthing), 2) Han intervjues av og til i Dagens Næringsliv og på Hegnar.no, men kommer aldri med opplysninger som selv middels dyktige aksjeinvestorer ikke vet på forhånd. Flere dyktige direktører i meglerbransjen ønsker ikke å fremstå og la seg bli brukt av mediene på en slik måte, men Sissener har vel i egne øyne behov for slik oppmerksomhet, og 3) I Dagens Næringsliv 10. august oppgis at «Sissener-blogg skrives av pr-rådgiver». En del av hans informasjoner for det åpne rom er ikke en gang skrevet av ham selv!

Hvilke krav har sporten?

Styreleder Jan Petter Sissener kan gjerne fremstå med en viss noblesse innenfor norsk hestesport, men da under visse forutsetninger: At han bidrar til akseptable resultater for omsetning og nettobidraget overfor sporten fra Norsk Rikstoto, at han bidrar til utvikling og vekst innen norsk hestesport, ikke det motsatte, og at han viser forståelse for den fagkunnskap som kompetansespillerne representerer. Uten å spille på lag med denne fagkunnskap, kan han og alle andre glemme de gode målene og forutsetningene. Det blir bare svada og prat. Han nevner i eget brev at behovet for kontakt er begrenset, «hvis ikke saklighetsnivået heves betraktelig». Fortsett slik, Jan Petter Sissener, og alt går i dass!

Spillerforeningen viser kort til følgende:

  1. Thalheimer-rapporten, utarbeidet av verdens fremste professor og fagperson for optimalt spill, overlevert Norsk Rikstoto i 2001 etter forslag fra nettopp oss i Spillerforeningen. Denne fagkunnskap, godt underbygget av all omsetning fra 60-tallet og aktuelt tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrå har direktør Harald Dørum lagt i en skuff……
  2. Artikkel på nettsiden: «Spill er for mange kompetansespillere en akademisk disiplin». Les artikkelen.
  3. Artikkel på nettsiden om Spillerforeningens merknader til NR’s årsmelding: «Hestesportens kompetansespillere er i hvilemodus».

I årsmeldingen til Norsk Rikstoto skriver styret: «Hestesporten, hesteholdet og hesteavlen vokser i Norge». Unnskyld uttrykket – men hvordan i helvete klarer man å skrive slikt tøv!? Alle vet at direktør Harald Dørum har bidratt til tilbakegang og stagnasjon over 11 år.

Jan Petter Sissener og Harald Dørum.

Sissener som styreleder og Dørum som direktør har ikke levert «varene». Stagnasjon, svak økonomi for alle innen hestesporten, færre starthester, færre løp, strategier for markedsføring og et produkttilbud som har bidratt til å gjøre spill på hest mer og mer uinteressant for sportens fremste entusiaster, kunnskapsspillerne. Les i våre artikler om hvorfor og hvordan.

Vi nærmer oss et tidspunkt der hestesportens organer, det betyr DNT, bør kreve at både styreleder Jan Petter Sissener og direktør Harald Dørum forlater «skuta». De bør trekke seg tilbake fra alle verv med tilknytning til norsk hestesport.

Den arrogante Sissener skriver i sin mail til Spillerforeningen at de «minner om at det er styret i NR som ansetter og avsetter adm.direktør, ikke tilfeldige, usaklige innspill formidlet via pressen». Vi kan minne styrelederen om at medlemmer av styret i Spillerforeningen har lengre erfaring fra nærings- og organisasjonsliv enn hva styreleder Sissener har. Vi kjenner den nødvendige rollefordeling. Vi vet også at uten vår stemme, uten våre konstruktive innspill og kommentarer, vil det ikke være mulig å realisere de ønsker og mål som mange aktive har.

Spillerforeningens krav er meget godt underbygget. Vi vet vi har rett. Vi vet vi vil få rett, men sannsynligvis ikke før Norsk Rikstoto får en mer profesjonell ledelse. Derfor er vi konkrete og tydelige. Vi vil gjerne samarbeide, slik vi gjorde med de tidligere direktørene Odd Johnsrud og Arne Herberg (1995 – 2005).

Dette er mailen som ble mottatt fra styreleder Jan Petter Sissener 25. juli:

Hei Spillerforeningen m/venner,

Jeg har med forbauselse mottatt deres kommentarer til NR’s årsmelding og forslag til forbedringer. Forbauset fordi kvaliteten på tallmaterialet er dårlig, man sammenligner epler og bananer, og forslagene til forbedringer er virkelighetsfjerne. I tillegg inneholder kommentarene beskrivelser som gjør at jeg har problemer med å ta henvendelsen seriøst.

Det er besnærende at man unnlater å se utviklingen fra 2015, annet enn for Q1 tallene. Hvorfor gjengis ikke at adm.kostnadene er ned med 3,6 millioner?

Hadde dere i det minste lest årsmeldingen m/noter hadde dere fått med dere at den store økningen i utviklingskostnader skyldes endrede regnskapsprinsipper. Derfor har NR i dag en balanse uten aktiverte utviklingskostnader eller goodwill. Av samme grunn er også «nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler» redusert med 17,1 mill fra 2015.

Denne barnelærdom hadde jeg forventet at noen som fremstår som seriøse og «et tungt kompetansemiljø» hadde fått med seg.

Fokuset på nedgang i baneomsetning, kommisjonæromsetning og elektroniske. Antar det er dette dere mener med elektriske kanaler blir spesielle når man unnlater å nevne at mobilomsetningen var oppe i drøye 30 millioner. Samlet var omsetningen ned 13,3 millioner i Q1, noe som skyldes 12 færre arrangementer (lunsjtrav) og ett færre V75 arrangement på grunn av kalendereffekter.

Siden dere stadig kritiserer alt NR gjør, uten å se ting i sammenheng, har jeg lyst til å vise vedlagte tabell som gir dere en oversikt over hva sporten blir tilført i forskjellige land i % av omsetning. Den viser i hvert fall at NR er blant de beste i klassen i å returnere penger til sporten.

For så vidt gjelder provisjon til kommisjonærene er den på linje med Norsk Tipping, det er tvilsomt om vi får reforhandlet den eksisterende avtalen med en halvering av provisjonene – kommisjonærene har store nok utfordringer som det er med taps-grenser og pålegg om registrert spill som kommer fra årsskiftet.

Hva gjelder skandinavisk samarbeid har styret og administrasjonen i NR nedlagt et betydelig arbeid i å bidra til å styrke danskenes posisjon og inntil nylig var modellen 24,5 % hver til ATG og NR,og 51 % til DH. Etter det har svenskene gjennom økonomiske bidrag i mange-millionersklassen forsøkt å kuppe en avtale med danskene. Vi får se hvor dette ender, men vi tror ikke siste ord er sagt.

Hvorvidt Knut Weum og Svein Morten Buer har behov for deres hjelp, får de svare på selv. Norsk Rikstoto har det ikke om ikke saklighetsnivået heves betraktelig, som jeg for øvrig også kommenterte ved forrige henvendelse.

Hva gjelder Harald Dørums rolle, tar jeg deres synspunkter til etterretning, men minner om at det er styret i NR som ansetter og avsetter adm.direktør, ikke tilfeldige, usaklige innspill formidlet via pressen.

Med vennlig hilsen
Jan Petter Sissener
Styreleder
Norsk Rikstoto.