Harald RuudGeneralsekretær Svein Morten Buer uttalte i et intervju i TGN’s Årsrevy 2016: «Travsporten er jo konservativ og liker ikke forandringer. Det er ikke sikkert vi får til forandringer uten støy». Den erfarne DNT-lederen og administratoren uttalte også: «Det er grenser for hvor dyr en hobby skal være». Tilstanden i norsk travsport er alvorlig, og Spillerforeningen vil være tydelige. Tross mange organer i DNT-systemet med gode ønsker om fremtiden, tross et styre og en ledelse i Norsk Rikstoto, som ikke har skapt akseptable resultater, blir sannheten og virkeligheten denne: Fem personer avgjør det meste av hestesportens fremtid pr 2017: Knut Weum, styreleder i DNT - en velegnet leder, Svein Morten Buer, generalsekretær - mye god og relevant erfaring, Truls G Pedersen, TGN-redaktør – betydelig innsikt, har bred forståelse for utfordringene for spillet og tilpasninger for hestesportens organisering, Harald Ruud, kanskje landets mest reflekterte spiller - har innsikt og svarene på hvilke faktorer som kan gi optimal drift og akseptable resultater for Norsk Risktoto på kort og lang sikt, og Jan Petter Sissener, styreleder i NR - en handlingens mann, forutsatt at han ikke lytter mer til direktør Harald Dørum, som grunnlag for egne beslutninger.

 

 

Av Harald Ruud, talsmann for hestesportens kunder.

 

Så sent som i TGN 24. januar skriver direktør Harald Dørum i et par artikler:

 • Norsk Rikstoto skal forvalte en ansvarlig spillpolitikk.

 • Ambisjonen er kontrollerbare og ansvarlige omsetningsformer.

 • Det er et mål for Norsk Rikstoto å ha «forutsigbare overføringer» til formålet.

 • I en tøffere konkurransesituasjon trenger vi nye produkter og en bredere spillmeny.

 • I Norge har antall starter på travbanen de siste fem årene gått ned med ca 8.000.

 • I Norge er antallet løp redusert med ca 500 over de samme fem årene.

 • Norsk Rikstoto foretar løpende effektiviseringstiltak, både hva gjelder ressursbruk og rent finansielt.

 

Hva skjuler seg bak disse kommentarene? Hva er løgn? Hva er grove overdrivelser og feilinformasjon? Hvor er de reelle resultatene som skaper reell optimisme blant de aktive? Hva er «forutsigbare overføringer» til formålet når løpspremiene ligger på samme elendige nivå, år etter år? Er ikke det du holder på med, Harald Dørum, bare prat og urealistiske forhåpninger, år etter år?

 

Som leder i Spillerforeningen, som den idealistiske entusiast jeg er, møter jeg folk og får mailer og telefoner hver måned fra hesteeiere, som fortsatt er aktive, eller som har trappet ned som hesteeiere på grunn av en selvpålagt stagnasjon og en selvskapt og usunn økonomi i sporten. Mange mailer og telefoner fra dyktige spillere over hele landet, som er oppgitt over usunne, lite konkurransedyktige produkter, og produkter og omsetning som vris bort fra spill på norske løp til spill hos utenlandske operatører. Jeg treffer kjente aktører innen hestesporten som deler mange av våre synspunkter. Vår konklusjon er at mye innen hestesportens økonomi kunne vært hinsides mye bedre om Norsk Rikstoto hadde lyttet og samarbeidet om andre strategier. De har opptrådt amatørmessig i markedet de siste 10 år.

 

Spillerforeningen representerer mye relevant erfaring, og er meget godt kvalifisert for å delta i en dialog om temaer som dette. Som et eksempel blant flere: Harald Ruud er utdannet ved Luftforsvarets Befals- og Administrasjonsskole (LBAS, 1970), har yrkesbakgrunn fra blant annet Oslo Børs, Stortinget, styreverv i firmaer innen rådgivning, leder- og organisasjonsutvikling, 20 år som liberal-konservativ politiker i mange verv. 30 år som egen næringsdrivende, mye knyttet til aksjemarkedet, markedet for billedkunst, og spillemarkedet, gjerne for å rekruttere spillere til spill på norske løp. Han har over flere år hatt et stort og tidkrevende engasjement for rettigheter og prinsipper for rammevilkårene for funksjonshemmede barn gjennom mange møter og et samarbeid med representanter i Stortinget, NAV, departementene, direktorater og barns hjemkommuner. Har i 20 år hatt flere engasjementer rettet mot Russland, Baltikum, Ukraina, Belgia og USA. Harald Ruud har i dag etterlønn, eller noen vil si privat oppspart og offentlig opparbeidet pensjon. Han har i 1986-2014 hatt 26 løpshester i hestesporten, noen sammen med andre.

 

Jan Petter Sissener skriver i mail i januar til et styremedlem i Spillerforeningen: «Faktum er at overføringene til sporten steg» i 2016!

Sissener skriver: «Faktum er at overføringene til sporten steg med ca 3,6 millioner. Ved at det var ca 360 færre starthester steg gjennomsnittlig utbetaling med snaue 8 %. Premiematrisen for inneværende år viser ytterligere økning med 3,6 millioner, og når vi vet at det er 12 færre løpsdager, vil gjennomsnittspremien sannsynligvis stige ytterligere. Håper dette oppklarte litt fra en som fremdeles kan sin brøkregning»……

Kommentaren fra Jan P Sissener er avslørende. Svært avslørende.

 

Han hevder faktisk at når antallet løpshester går ned, og når antallet løpsdager går ned, da blir det færre hester å dele totalt beløp avsatt til løpspremier på. Skal vi strekke strikken etter denne måte å regne på, da kan vi ende opp med å si: Jo færre løpshester, jo færre løpsdager, jo mer penger til hver gjenværende hest, forutsatt at dagens nivå totalt i løpspremier holder seg ???? Men trenerne er vel ikke fornøyde med færre hester i trening på egen stall? DNT må være kraftig bekymret for utviklingen. Man trenger ikke å være professor for å skjønne at det er en sammenheng mellom dårlige NR-produkter over flere år, høye driftskostnader hos NR, en stagnert økonomi som et resultat av dette, og en utvikling som raskere enn vi ønsker gir oss danske tilstander!?

 

Dette viser hvordan direktør Harald Dørum leker med tall. Han viser ingen ydmykhet. Han viser ingen reell forståelse. Han bare bortforklarer eller omskriver virkeligheten. Han graver grøften dypere og dypere. Slik har det vært i 10 år under den udugelig direktøren. Utviklingen har hele tiden gått gradvis en vei. Nedover. Hvor lenge skal DNT la ham få fortsette?

 

Sportssjef Jan Hedren (DNT) skriver i en mail til et medlem i Spillerforeningen 11. januar:

«Spillet til Norge har økt veldig mye i 2016. Det vokser hele tiden. Hva skal NR gjøre da hestebasen minker for hvert år?».

Jan Hedren viser en overraskende tilfredshet ved vekst i omsatt volum fra utenlandske spillere til norske løp. Vi venter med å applaudere til vi ser regnskapstallene. Kostnaden er høy (lønn og markedsføring) for å få frem en viss interesse hos utenlandske spillere. Vi tror den har vært ekstremt høy sammenholdt med hva som er skapt i omsetning fra utlandet. Fasit får vi når NR legger frem regnskapet, hvis de da ikke enda en gang skjuler virkeligheten i sekkeposter i regnskapet……

 

Under overskriften «Rekordtall for Rikstoto» på egen nettside, sier direktør Harald Dørum:

«2016 ble et historisk år for Norsk Rikstoto. Hestesportens spilleselskap omsatte for rekordsummen kr 3.880.930.682, en omsetningsvekst på 4,11 % fra 2015», og legger til «Norsk Rikstoto og norsk hestesport skal være stolte over resultatet og omsetningen, da den gamle rekorden fra 2012 ble passert med drøye 2 millioner kroner».

 

Hva er så enestående ved dette? En særdeles beskjeden fremgang fra 2012, bekrefter en stagnasjon. Kontrollspørsmålet er: Hvor mye er løpspremiene blitt øket med de siste årene, både totalt og ved de enkelte banene? Hva er så enestående når vi sågar har opplevd en 1. premie i et V75-løp på kr 16.000,-? (Leangen i oktober, og Jomar Blekkan fant å kritisere premienivået, selvsagt).

 

Dørum fortsatte i sin pressekommentar: «I 2016 kunne vi tilby spill til 529 egne stevner, i 2012 var tallet 566. Ti prosent færre norske løpsdager har tvunget oss til større spillimport».

 

Færre løp og færre løpshester i Norge skyldes ene og alene en trangere, nesten belastende, økonomi. Det er strategiene og beslutningene til direktør Harald Dørum og et svakt NR-styre over flere år i Dørum-perioden, alle medlemmer med en svak spillfaglig innsikt og forståelse, nasjonalt og internasjonalt, som har hovedansvaret.

 

En spiller og hesteeier fra Rogaland spør: «Jeg har sett Danmark og Tyskland kollapse. Skal vi sitte og se på at hestesporten går dukken? Hvem har evnen til å snu norsk travsport?».

 

Spillerforeningen er tydelige: DNT må sette krav!

Vi trenger ikke å høre mer om «historiske år» og om en «omsetningsvekst», når denne faktisk ikke er reell sett over bare 3-4 år. Det må komme et krav om at direktør Harald Dørum og styret i Norsk Rikstoto må levere resultater som man kan sette opp mot eller måles mot totalisatorlovens rammekrav om å «sikre formålet», som er norsk hestesport og sportens aktive. Uten denne klart uttrykte intensjon som tidligere er nevnt fra politikerne og LMD, ville aldri totalisatorloven eksistert. Da ville den ikke hatt noen hensikt.

 

Det må komme årlige DNT-krav overfor Norsk Rikstoto som sikrer reell vekst, som dekker inn mye av det etterslep fra flere år som ikke er dekket inn, og man må sikre en årlig kompensasjon for generell pris- og lønnsvekst i samfunnet. Dette er fullt mulig, hvis DNT og en ny ledelse i Norsk Rikstoto lytter til faglige råd fra Harald Ruud og  interesserte og aktive i Spillerforeningen.

 

Dette er gode og velprøvde forslag fra Harald Ruud og Spillerforeningen. Mye av dette er prøvd ut med suksess i andre land. Det er ingen monumentale eller urealistiske tiltak, nevnt for de som er naturlig skeptiske. Her er noen viktige punkter, kort oppsummert:

 

 1. Gradvis implementering av Thalheimer-rapportens tilrådninger, slik at TBP-forutsetningene etter noen år vil bli konkurransedyktige.

 2. Thalheimers tilrådninger (rapport fra 2001) vil gjøre det mulig å dempe driftskostnader til lønn og markedsføring betydelig. Attraktive produkter selger seg i større grad selv. Brutto omsetning går raskt opp, og etter break even sikres trygge netto-millioner til formålet.

 3. Illusorisk reklame i dag, henvender seg til mindre viktige kundegrupper. (80-20 regelen).

 4. Innholdet i RD-sendingene må endres, må være målrettet mot 20 % i de viktigste kundegruppene, A-segmentet. Som eksempel: Anders Mikkelborg har enda ikke sagt noe jeg ikke allerede vet, og hans sier mye jeg ikke trenger å vite.

 5. Eksperten-konseptet avvikles, da dette i hovedsak kun flytter omsetning og kompetanse fra regionale enkeltspillere til et sentralt samle-konsept. Dette gir en reduksjon i gode spillermiljøer rundt om i landet. Eksperten skaper flere habilitetskonflikter, som uansett hva aktørene hevder, gir svekket tillit og interesse.

 6. Gradvis dempe spill og omsetning fra norske spillere til utenlandske operatører etter hvert som omsetning til norske løp tar seg gradvis opp.

 7. Dempe prosenten til kommisjonærene fra 7,5 % til 4 %. Da vi vil erfare gradvis, som Thalheimer-rapporten implementeres, at økt omsetning vil da sikre gode vilkår for kommisjonærene. De dyktigste kommisjonærene får styrket driftsgrunnlag.

 8. Gradvis søke økt omsetning fra utenlandske spillere for å delta i våre «vanlige» pool-spill som V75, V76, V65, V5 og V4, gjerne også flere spill, når markedet etter hvert er åpent for dette. Dette er kun aktuelt under prosessen med å implementere Thalheimer-rapportens forslag, da spillet mot Norge vil bli mer attraktivt uten bruk av betydelige millionbeløp i markedsføring. Sist vi sjekket snitt TBP, var den 65,11 %, bongavgiften medregnet. Slike vilkår skaper ingen massiv interesse i utlandet for spill til Norge. Helt urealistisk å tenke slik!

 

Harald Ruud og Spillerforeningen mener det er realistisk å doble total årsomsetning hos Norsk Rikstoto over et lite antall år, og samtidig sikre norsk hestesport økonomisk ved vesentlig økte nettobidrag. Et mål med en økning av løpspremiene totalt med 50-80 millioner årlig, er fullt ut mulig.

 

Årlige løft av løpspremiene vil skape aktivitet og optimisme. Flere vil satse som trenere. Flere vil investere i løpshester. Å rekruttere hesteeiere med de vilkår som gjelder i 2017, er særdeles krevende. Man kan ønske det. Man kan sette ned utvalg i DNT, hvor alle er dyktige og engasjerte personer, men utredningenes innhold og konklusjoner vil ikke føre frem. Derfor kan man ville alt godt for hestesporten. Man kan ønske det. Men realistisk med en økning i antallet hesteeiere, slik hestesporten trenger, og med et Norsk Rikstoto som arbeider slik de har gjort de siste 10 år – nei!

 

DNT og nøkkelpersoner avgjør!

I TGN-intervjuet i Årsrevyen sa generalsekretær Svein Morten Buer: «Vi bør forsøke å stille oss slik at flere har anledning til å ha travhest som hobby». Vi er enige. Men skal dette skje, da må det tas grep som har reell betydning, som virker i et konkurranseutsatt spillemarked. Altfor mange i hestesporten har ikke denne forståelse og innsikt. Husk også at hestesporten er hver dag i konkurranse om godtfolks og familiers bruk av tid, og kulturtilbudene i samfunnet er mange.

 

Spillerforeningen mener det vil være rasjonelt, vil være tidsbesparende, om kun noen få personer avgjør, og som må legge noen tydelige føringer om rammer og innhold for fremtiden. Disse personer bør være:

 

 • Knut Weum, DNT

 • Svein Morten Buer, DNT

 • Truls G Pedersen, TGN

 • Jan Petter Sissener, NR

 • Harald Ruud, sportens kunder

 

De rammer for drift, produkter og fremtidens virksomhet, spesielt av Norsk Rikstoto, som man kommer frem til, og som vil bli klarert i styret, må deretter bli bredt forankret i DNT og NJ. Beslutningene må tas sentralt, og med informasjon til organisasjonsledd lokalt. Det sikrer en nødvendig og raskere fremdrift.

 

Direktør Harald Dørum bør søke avskjed.

 

Jo raskere han fratrer som direktør, jo bedre. Han har lagt all sin personlige prestisje i produkter og tiltak som ikke fungerer, som ikke gir resultater. Et lite apropos: Hadde Norsk Rikstoto og norsk hestesport vært børsnotert, med de krav det innebærer, da ville direktør Harald Dørum vært ute av direktørstolen for flere år siden.

Når resultatene hos Norsk Rikstoto har vært under all kritikk i de fleste av de 10 årene med ham som direktør, vil det være naturlig at han ikke krever etterlønn, når han fratrer stillingen i Hestesportens Hus.