Harald DørumSkal norsk hestesport forbli en næring med nullvisjon, eller skal sporten benytte viktig fagkunnskap fra kompetansemiljøer? Direktør Harald Dørum i NR synes å være døv på det ene øret samtidig som han hører ikke på det andre. Han gjør samme feil, gang etter gang, uten at resultatene blir bedre. Uten at han lærer noe. Hans motto i Hestesportens Hus synes å være: Lukk øya, og spill! Han behandler kundene som om alle spillere har hull i lommene.
En tilstand med nullvisjon eller stagnasjon har pågått i 10 år med Dørum som direktør. Han opptrer helt uvitenskapelig. Han sitter i livbåten, og ror og ror. Vi spør: Hvor mange liv har katten?

Revisor og hesteeiere Odd Eide.

I en meget interessant og grundig artikkel i TGN 03. mai drøfter revisor Eide en rekke meget viktige temaer for hestesporten. Økonomi, tap av markedsandeler, lekkasje av spill fra norske løp til spill på hester i Sverige og Frankrike og at denne tilpasning kun flytter omsetning bort fra norske løp uten å gi noe nettobidrag i Norge, stagnasjon og tilbakegang i løpspremier som rammer rekruttering av gode løpshester, som igjen tapper løpene for kvalitet og bredde, og han påpeker at «det er et stort potensial for kostnadskutt i NR-organisasjonen».

Eide påpeker at i 2001 ble 2.058 føll født innen travet. I 2015 var tallet kun 1.095, en nedgang på 47 %. Utviklingen i premier «har vært elendig», skriver Eide, og presiserer at «premiene har ikke holdt tritt med kostnadsutviklingen».

«Omsetningen i 2000 utgjorde 2.572 milliarder, eller 3.400 milliarder 2015-kroner», skriver Eide. «Omsetningen i 2015 til norske løp var 2.493 milliarder». Vi ser hva Spillerforeningen har nevnt på vår nettside i mange år: Harald Dørum flytter bare penger mellom produkter, og enda verre: De siste årene har han åpnet for spill til utlandet, som blir uheldig og som gir en kostnad i kommisjon til operatørene i Sverige (6 %) og Frankrike. Hva som blir netto tilbake til Norge, samtidig som norske løp tappes for omsetning, kan man spørre om.

Spillerforeningen sier: Lytt til revisor Odd Eide. Ta denne kunnskap på alvor!

Hesteeier og redaktør Truls G Pedersen, Trav- og Galopp-Nytt.

Dette er noen viktige utsagn som Truls G har nevnt på lederplass i TGN i mai:

 • «Svært mye tyder på at den avtalen ATG og NR skrev under i februar i fjor, begynner å bli veldig dyr for oss nordmenn. Provisjonen til svenskene var på 4 prosent. Nye beregninger viser at den nærmer seg 6 prosent».
 • «Det er et solid tankekors at Rikstoto i stadig større grad selger spill til norske spillere på løp fra utenlandske stevner. Spillet til norske løp synker i faretruende tempo».
 • «Det er en bekymring at «stadig mindre av spillomsetningen finner veien til formålet».
 • «Direktør Harald Dørum har skrudd sammen et medieselskap i sporten, Equus Media, basert på en foreldet tankegang rundt det å kommunisere med omverdenen. Selskapets styreleder Harald Dørum har ikke vist noen tegn på å være i samtiden».
 • «Det er Harald Dørum som regisserer nesten all informasjon i hestesporten».
 • «I jaget etter bruttotall som de kan slå seg på brystet med, og Equus kan skrive hurraartikler om, vanner NR ut pottene og driver spillerne fra det norske spillet og over på det svenske der Rikstoto, og dermed norsk hestesport, tjener mindre».
 • «Harald Dørum er en mester i tallpresentasjon. Han briljerer i møter med grasrota og ingen arresterer ham. Men hvor lenge skal sporten la seg lure?».

Truls G Pedersen er en dyktig og viktig person i norsk hestesport. Han vet mye. Han kjenner organisasjonene godt. Han vet mye om hvem som gjør hva, og hvem som burde gjort hva. Spillerforeningen er godt fornøyd med at TGN-redaktøren har blitt tydeligere om de roller som NR-direktør Harald Dørum har, at han er en av flere som velger å tråkke Harald Dørum på tærne.

Spillguru og redaktør Bjørn Håkonsen på lederplass i Spillernes Blad.

 • «Løsningen på problemene ligger i Dørums skrivebordskuff: Thalheimer-rapporten fra 2001».
 • «Kunnskap er makt, men bare hvis man bruker den».
 • «Hestesporten i Singapore fikk sin Thalheimer-rapport omtrent samtidig som Norsk Rikstoto, og satte i gang straks. På 10 år er omsetningen mer enn tredoblet, akkurat slik Thalheimer har beregnet. Det samme gjelder galoppbanen Tampa Bay Downs i USA, som var nær konkursens rand før de fikk hjelp av Thalheimer».
 • «Professor Thalheimer har beregnet at priselastisiteten for norsk V5 er -2,50 når utgangspunktet er en spillerandel på 65 %. Det vil si at for hver prosent man øker spillerandelen med, øker omsetningen med 2,5 %. Hvis man øker spillerandelen i V5 fra 65 til 70 %, vil V5-omsetningen øke med 24,1 % etter 3 – tre – måneder. Thalheimer har ikke beregnet langtidseffekten, men vi vet jo godt fra før at alle økninger av spillerandelen gir økonomisk vekst hvert år i 3-4 år».
 • «Harald Dørum som NR-direktør gir ingen forutsigbarhet for norsk hestesport. Han sjangler rundt som en full sjømann og innfører panikktiltak etter innfallsmetoden».
 • «Håper at den nye styrelederen, Jan Petter Sissener, vil ta i bruk all den kunnskapen som han finner i den norske Thalheimer-rapporten. Å rave rundt i panikk, slik Dørum gjør, bringer ingen i hestesporten fremover».

«Mange av Jan Petter Sisseners ideer er like gode som nødvendige», skrev Truls G Pedersen i TGN. Det gjenstår å se om Norsk Rikstoto skal fortsette å ha en direktør som opererer i lett fluevekt, Som ligger halvt nedslått i ringhjørnet, som opptrer helt uvitenskapelig. Erfaringene vi nå har over flere år bekrefter at «Dørum vil alltid mislykkes»!

For øvrig vil vi gi et råd til alle på kun 3 ord: Les Spillernes Blad! (www.spillernesblad.com).

Kompetansespiller, Harald Ruud, engasjert hesteeier siden 1986, aksje-investor, beskjeden kunstsamler, et varmt familiemenneske, lang politisk erfaring i H/FrP, et genuint politisk engasjement for funksjonshemmede barn gjennom 20 år, en glad eventyrer med samarbeidsprosjekter i Russland og Baltikum, og mange vil si – en lystig eventyrer, som i 20 år har gått i kortbukse og badekåpe på jobb i sitt hjemmekontor.

«Ikke flykt når du taper», heter det i en læresetning. Investorer er kloke når de har rutiner hvor de lærer av egne feil. Noen ganger vil det være nødvendig å innrømme egne feil. Være ydmyk. Lytte til gode venner. Lytte til kompetanse. Føre regnskaper, ha god oversikt, være selektiv. Legge personlig prestisje til side.

Samtidig er det slik at dyktige personer kan være kontroversielle. Kan være tydelige. Kan sparke oppover og nedover, når det er nødvendig og riktig. Mange i hestesporten er en god venn av Harald. Han kjenner mange. Mange kjenner Harald som en person som velger å ta opp viktige temaer. Noen ganger ømtålelige temaer. Innspill og forslag som vil tjene hestesporten i Norge ved økt brutto omsetning, økte nettobidrag, et fornuftig kostnadsnivå for NR-virksomheten, en mer målrettet dialog opp mot partiene på Stortinget og som vil føre frem (!), ganske enkelt fordi budskapet fra Harald Dørum har vært feil. Harald Ruud har rettet en berettiget mistanke om doping sammen med en rekke kompetente personer, og varslet om dette – alt samme temaer som er vesentlige for sportens økonomi, rekruttering og omdømme.

Noen har latt seg provosere. De vil ikke lytte, hverken fra professor Thalheimer, redaktør Håkonsen, kompetansespiller Ruud, andre kompetente miljøer eller flere meget reflekterte og dyktige spillere i Spillerforeningen. Direktør Harald Dørum er en av de som ikke lytter. Som ikke vil lytte. Som, helt forunderlig, legger prestisje i ikke å lytte….!?

Tidligere landbruksminister Johan C Løken (H), som også har vært en betydelig oppdretter innen galoppsporten, spurte Harald Ruud i 2006 om hva han mente om utnevnelsen av Dørum som ny NR-direktør. «Den nest beste kandidaten som Rikstoto kunne fått», var svaret fra Harald Ruud, underforstått at den beste søkeren, han selv, var uaktuell som søker til stillingen. Rent umiddelbart var det mye spennende ved utnevnelsen av Dørum. Men mye har endret seg fra den tiden Harald Dørum var direktør ved Øvrevoll. Mye har blitt verre. Håpløst mye verre.

Harald Ruud er i 2016, med de erfaringer vi har registrert over ca 10 år med Harald Dørum som NR-direktør, meget tydelig på følgende:

 • Fjern Harald Dørum fra direktørstolen.
 • Harald Dørum bør skjønne at fratreden vil være riktig for hestesporten, men også for ham selv.
 • Harald Dørum bør fratre uten å kreve etterlønn, da et slikt krav vil være uanstendig, tatt i betraktning de elendige resultater han har skapt som leder i Norsk Rikstoto. Mange vil dessuten hevde at Dørum har vært overbetalt i årene som NR-direktør.

Til styreleder Jan Petter Sissener og DNT-leder Svein Morten Buer, to nye ledere som vi gleder oss til å følge, vil vi si: Fjern Harald Dørum fra direktørstolen raskest mulig. Dette må ha prioritet nr 1. Å tenke seg norsk hestesport med Harald Dørum i en viktig lederfunksjon i årene fremover, må være utenkelig.

Vi skjønner Jan P Sissener når han har ambisjon om et godt samarbeid med sportens ledere og aktører. Men et grunnlag for et slikt samarbeid må være en nødvendig forståelse og tilnærming til de utfordringer som sporten har, og at man ønsker å ta del i gode fellesløsninger. Harald Dørum lever i sin verden, fjernt fra gode fellesløsninger. Jo raskere NR’s styreleder skjønner dette, jo bedre for alle.

Ulf Thoresens minneløp på Jarlsberg.

Dette minnerike løpet, til ære for norsk hestesports viktigeste aktør gjennom alle tider, får nye forutsetninger, slik det blir varslet i TGN. Løpet blir endret fra et 3-års løp til å bli et ordinært eliteløp for varmblodshester.

Vi er uenige i denne omlegging, av to grunner:

 1. UTM bør være et større løp for 3-årige hester, slik at unghester har noe prestisjefyllt og noen gode kroner å strekke seg mot.
 2. Å legge enda et eliteløp inn blant de øvrige storløpene for elitehestene på sommeren, vil skape kollisjoner mellom skandinaviske baner og gi vanskelige prioriteringer for trenere og eiere. Vi er rett og slett usikre på om Ulf Thoresens Minneløp vil bli et godt kvalitetsløp etter omleggingen.

Et argument, som ble nevnt i TGN, var at antallet norske 3-åringer, som har vært kvalifisert de siste årene, er lite. Norge har altså, akkurat nå, for få 3-åringer til løpet. Men bør ikke da DNT og ledelsen tenke annerledes. Hva med mer oppmerksomhet om et 3-års løp i Norge, få flere til å prioritere og sette opp gode hester for løpet. Dette handler om en langsiktig strategi. Kanskje er det hesteeiere som frykter konkurransen med svenske og andre utenlandske hester? Men hva så, skal vi dempe våre ambisjoner slik at vi ikke får frem en god bredde av 3-åringer?

Vi spår at et nytt eliteløp på Jarlsberg i juli vil få begrenset interesse, og at løpets kvalitet vil tale for seg selv. Spillerforeningen håper at UTM igjen blir et 3-års løp etter 2016.