Hva bedriver en travhest på et tannlegekontor, slik at skattemyndighetene reagerer, og slik at det blir en sak for Hedmarken Tingrett? «NR og Dørum har seg selv å takke», skriver revisor Odd Eide i en god artikkel i TGN. Spillerforeningen spør: Bør Harald Dørum takke av som NR-direktør? Er ikke resultatene som den mannen har skapt siden 2006 så elendige at han bør ta flosshatten og forsvinne ut av spilleselskapet? For n’te gang er herr Dørum i Stortinget, denne gang med et budskap om endret totalisatoravgift og at Staten skal dekke kostnadene for Norsk Hestesenter? Spillerforeningen skrev om dette tidligere på nettsiden, og reaksjonene fra Storting og Departement er helt i tråd med hva foreningen kunne forutse. Men at herr Dørum ikke skjønner dette, også nå i 2015, overrasker ikke lenger. Alt den direktøren gjør, og hva han bruker tid på, blir feil. Derfor gjentar vi: Når forsvinner han ut i det store intet?

«Hestestell ble utgifter til tannhelse», skriver Aftenposten 10. november.

En tannlege på Hedmarken er dømt til to år og 4 måneder i fengsel for en rekke lovbrudd. Ti måneder er gjort betinget. Tannlegen må dessuten betale erstatning til to forsikringsselskaper.
Vi skal ikke nevne noe mere fra Aftenpostens artikkel. Hvilken tannlege dette er, og hvilke løpshester som er involvert, er ikke et tema for oss.

Men saken reiser noen enkle problemstillinger: Når økonomien i hestesporten er usunn, noe som er allment kjent, da kan det føre til noen «innersvinger» i forhold til lov og regelverk. Dette er uklokt. Dette er dumt. Gjør du dette, som aktør i hestesporten, da blir du innhentet av kontrollerende myndigheter.

Spillerforeningen anbefaler:

  • Sørg for å ha et ryddig samarbeid med et godt kvalifisert regnskapsfirma, gjerne med statsautorisert bakgrunn. Legg frem alle relevante informasjoner til dem.
  • Sørg for at ansettelse og kontroll med stallpersonalet er ordnet i tråd med regelverket. Det gjelder ikke minst trenere og hesteeiere som engasjerer yngre personer fra utlandet.

Vi husker det ble gjennomført kontroll på Øvrevoll. Spillerforeningen hadde den gang et samarbeid med trener Cathrine Erichsen. Vi sa til henne: Sørg for at alle journaler for relevante opplysninger til enhver tid er oppdatert. «Slik er det hos meg alltid», svarte den dyktige Cathrine. Noen uker senere kom kontrollørene. Flere trenere ble besøkt. Det var kun Cathrine som hadde papirene i orden, og som ikke fikk merknader, slik det ble referert i TGN. Ærlighet, lønner seg.

Tannlegen fra Hedmarken oppga i retten at «trening og ridning var nødvendig avkobling for å kunne holde et høyt aktivitetsnivå på jobb». Revisoren hadde påpekt at hesteholdet burde vært holdt utenfor tannlege-regnskapet. Da burde tannlegen skjønt kjørereglene!

Styreleder Atle Larsen (DNT) til Frankrike for å avtale rammer for et norsk/ fransk samarbeid om spill.

«Jeg kan bekrefte at jeg har ført forhandlinger med ledelsen i Le Trot, som representerer travsporten i Frankrike», sier Atle Larsen til TGN.
Er ikke dette Rikstotos bord? spør bladet. «Det kan du gjerne si, men mitt ansvar er at travsporten i Norge skal ha best mulig rammevilkår og da er det også mitt ansvar å sørge for at mest mulig ressurser tilflyter sporten».

Spillerforeningen liker dette initiativet. Vi skal ikke overdrive betydningen, men vi er godt fornøyd med at DNT følger godt med, tar lederansvar når det trengs, slik at man sikrer at «mest mulig ressurser tilflyter sporten». Vi kunne raskt kommet i en situasjon i 2016 at Norsk Rikstoto og direktør Harald Dørum ordner et fransk avtale, styrer alle detaljer, og sikrer på den måten ekstra midler til et spilleselskap som er mer enn økonomisk skakkjørt.

Harald Dørum søker å bedre spilleselskapets bunnlinje med spill til Sverige, Danmark og Frankrike. Samtidig tapper han ressurser og interesse ut og bort fra norske travløp. Ikke bra!!

«NR har alltid behandlet spillerne med en utrolig arroganse», skriver revisor Odd Eide.

Spillerforeningen hadde et godt samarbeid med direktør Odd Johnsrud og direktør Arne Herberg noen år frem til 2005. Vi deltok i flere møter årlig, vi mottok telefoner og fikk konkrete spørsmål knyttet til markedet og rammer/ forutsetninger for spillet, og hvordan sikre en gradvis vekst både i kundemasse, interesse og brutto omsetning.

Vårt siste innspill, som ble avtalt med direktør Herberg, sommeren 2006, var en endring av TBP for Dagens Dobbel fra 70 til 75 prosent, dvs en endring for spilleren med 7,6 %. Dette førte til omsetningsvekst for DD umiddelbart, og en vekst gjennom krysspriseffekten i andre produkter. Vi fikk en rask vekst fra 3,16 milliarder i 2007 til 3,71 milliarder i 2008. Vi i Spillerforeningen tar, i sedvanlig beskjedenhet, full kreditt for hele denne utvikling.

I direktør-perioden med Dørum har ledelsen i NR valgt å leke med egne ideer i Hestesportens Hus, og alt, vil tillater å si, absolutt alt som direktør Harald Dørum har holdt på med, har vært feil, har gitt stagnasjon, og hvis vi inflasjonsjusterer tallene, er konklusjonen: Harald Dørum har kun administrert en tragisk tilbakegang for norsk hestesport og for Norsk Rikstoto! Dette er uomtvistelig.

Revisor Odd Eide konkluderer i sin gode artikkel i TGN: «Bare drøyt en av fire kroner av overskuddet gikk tilbake til hovedformålet». Han legger til: «NR lider av «not invented here»-syndromet, som på godt norsk betyr «Ideer som ikke er klekkes ut av NR, kan ikke brukes».

Direktør Harald Dørum i Stortinget, for n’te gang. Men ingen hører på ham.

Norsk Rikstoto har hatt helt unike og meget gunstige vilkår i det norske spillemarked. De har monopol! De har hatt en totalisatorlov fra 1927 som beskytter virksomheten. Disse unike rammer, slik de politiske partiene har tenkt i alle år, skal sikre en sunn økonomi i norsk trav- og galoppsport.

Overfor Stortingets næringskomite hevdet Dørum at «Totalisatoravgiften (3,7 %) som Norsk Rikstoto blir avkrevd, hindrer oss i å konkurrere på like vilkår». «Det at NR er den eneste av to aktører med statlig konsesjon som er pålagt totalisatoravgift, gjør at det er umulig å konkurrere med den massive markedsføringen til Norsk Tipping».

Totalisatoravgiften har eksistert i mange år. I mange år har ingen reagert. Man har akseptert i hestesporten at det er rimelig at man betaler en avgift til fellesskapet når man tross alt er beriket med monopol-betingelser i «verdens rikeste land».

Selvsagt var det ingen i næringskomiteen som hørte på Dørum. Man ristet på hodet, avviste hans ønsker, totalisatoravgiften består i 2016. Spillerforeningen har i flere år skrevet at totalisatoravgiften vil bestå frem til at vi får et lisensiert marked i Norge med flere seriøse konkurrenter. På dette tidspunkt vil aktuelle konkurransevridende tiltak bli fjernet.

Direktør Harald Dørum argumenterte dessuten statisk. Han argumenterte som om Norsk Tipping er en viktig konkurrent, og håpet at NR skulle vinne frem ved at hestesporten skulle få romsligere betingelser veid opp mot midler til fotball, håndball og masseidrett for barn og unge. Å tenke en slik tanke overfor Stortinget, er ikke bare politisk enfoldig. Det demonstrerer Harald Dørums mange begrensninger som NR-direktør.

Hva om ny NR-direktør hadde vært rekruttert blant Spillerforeningens medlemmer i 2006, eller miljøer med tilsvarende kompetanse?

En interessant tanke. Ved noen korsveier har vi nevnt dette. Bred kompetanse nasjonalt og internasjonalt i spill, spillestrategier og spillforståelse. Bred yrkesbakgrunn fra styreverv, næringsliv, Oslo Børs, Storting, politiske verv, Forsvaret. Det er ingen overdrivelse, men flere av Spillerforeningens medlemmer er godt overkvalifisert for en åremålsjobb som direktør hos Norsk Rikstoto.

Harald Ruud sier for sin del: «Hadde jeg vært direktør hos Norsk Rikstoto i perioden 2006-2015, da ville brutto omsetning i 2016 – etter 10 år – vært 6 milliarder kroner i det norske marked». Jeg tillater meg å si dette, da jeg er bedre kvalifisert enn noen i denne rolle i Hestesportens Hus ved Bjerkebanen. Omsetningen med Dørum ble 3,65 milliarder i 2014.

Men la meg legge til: Jeg er ikke aktuell for denne direktørstilling i 2016. Jeg lever et meget interessant og på alle måter et komfortabelt liv, har en vidunderlig kone, flotte barn og barnebarn, dyrker mine interesser innen billedkunst og sølvsmedkunst, investerer i børsnoterte aksjer, har et stort antall meget gode venner og prosjekter i Russland, Litauen, Ukraina, Skottland, Belgia og USA, og nyter tilværelsen som kompetansespiller i de markedene jeg opererer. Kanskje kan jeg bli en bedre pokerspiller? Kanskje kan noen etter hvert ønske å ta kontakt fra Hestesportens Hus for en rådgiverrolle? Når Harald Dørum har forsvunnet ut på de åpne jaktmarker, da kan mulighetene komme for flere av oss i Spillerforeningen. Det ville vært til gavn for norsk hestesport. Vi kan raskt snu mye til det bedre.

TGN på lederplass: «Høyere TBP står høyt på spillernes ønskeliste».

Optimal TBP var professor Thalheimers hovedkonklusjon i 2001, etter å ha lagt frem en grundig rapport etter initiativ på slutten av 1990-tallet fra nettopp oss kompetansespillere.

Vi savner i 2015, mange år forsinket, at Thalheimers analyser og tilrådninger blir fulgt opp. Vi var kjent med fagmannens konklusjoner før rapporten ble skrevet, da vi kjente til hans arbeid på 1990-tallet i andre land. Vi visste hva konklusjonene i hovedtrekk ville bli i Norge. Men det vi var helt uforberedt på var holdningene som år for år ble registrert i NR-styret, NR-ledelsen, DNT og NJ. Nettopp denne passive holdning til professor Thalheimer og Spillerforeningens analyser og innspill, er hovedårsak til stagnasjon og tilbakegang. Hestesportens ledelse mangler den grunnleggende innsikt i hovedgrunnlaget for et velfungerende spillemarked. Det er bare å lese en rekke artikler på www.spillerforeningen.no, så vil man finne de konkrete svar om hvorfor verden har blitt som den har blitt.

Da hjelper det ikke, redaktør Truls Pedersen i TGN, å snakke om «optimisme». Vi skjønner at TGN-redaksjonen ønsker hestesporten de beste rammer og de gunstigste økonomiske betingelsene. TGN-redaksjonene skal ha mye ros for utrettelig å gi omtale og plass til alt som aktiverer i en mangfoldig helstesport. Men det blir mye prat, når alle «velmenende» aktører får uttale seg, samtidig som NR lider av et «not invented here»-syndrom!

Den siste måneden har Spillerforeningen mottatt en del mailer. Her er et lite knippe om hva som rører seg rundt om i landet:

Hadde egentlig ikke tenkt å engasjere meg, men så gikk det en «faen» i meg der jeg tenkte på forhold rundt merkevare og forhold som påvirker negativt. Bra det stilles spørsmål rundt etiske sider ved produktene til Norsk Rikstoto, også Eksperten.

En fryktelig svak og egosentrisk ledelse, som mangler strategier. Elendig kundebehandling, og Eksperten er et eksempel på dette. Gir utvanning av kunnskap og kompetansebygging blant spillere. Ingen rekruttering på sikt, og da kan dette bare gå en vei, rett i dass.

Så nettopp et innslag på TV» om NM i Poker, som vil bli gjennomført på norsk jord. Morsomt! Det som overasker er at det var ingen fra Spillerforeningen med i TV-innslaget. Jeg trodde disse gutta fra Bergen hadde peiling, og var blant de dyktigste? Ønsker kommentar fra gutta på Holbergstuen. Svaret kom raskt: Hei. Dokker vet jo at vi ikkje er fra Norge, vi er fra Bergen, så vi reiser til VM.

I siste TGN leser vi at «Ludde» gir bort to avlshingster til land hvor hestesporten er svak. Dette står det respekt av.

Leser man gjennom TGN de siste ukene, er bladet fylt med historier om: Amatørkusk blir bøtelagt for feiring. Ekspert vant 40 mill og solgte andeler til NR-ansatte. Rettssaken rundt Leangen eskalerer. Vidar Hop dumpet som fast kusk på en av norges største travprofiler. Er det noen innad i sporten som fremdeles frykter Atle Hamre?

Den første tirsdagen i november hadde vi Australian MC Day. I år vant en kvinne for aller første gang dette storløpet til over 100 i odds. Et helt fantastisk resultat når vi tenker på at det kun finnes ca 6 % aktive kvinnelige jockeys i verden. Når kvinnene ikke får delta som ryttere i de arabiske statene, bidrar også det negativt. Denne hendelsen er den største innen alle former for hestesport i år. Større også enn alle bragdene fra norske travhester.

Kvinner er undervurdert i alt spill – og i mye annet også, skal jeg være ærlig.

Spillerforeningen har vært i kontakt med Lotteritilsynet med synspunkter knyttet til Eksperten-konseptet og 5 pluss-konseptet og markedsføringen av disse. Spillerforeningen er ikke i tvil om at NR’s markedsføring og omtale bryter med markedsføringsloven.
Et styremedlem i Spillerforeningen skrev, da svaret fra Lotteritilsynet forelå: Svarene fra Lotteritilsynet føyer seg inn i rekken av glatte formuleringer til liten nytte for noen, unntatt monopolistene. Jeg har sterk mistanke om at tilsynet bekles av et knippe statsansatte med stor tro på at monopolet er det nærmeste man kommer paradis, og at kommersielle aktører er den store stygge ulven i alle henseender.