Noen fortjener skryt og hyggelig omtale. Noen fortjener kritikk. Bak kommentarene ligger et ønske fra flere av hestesportens største entusiaster at sporten skal utvikle seg positivt, sportslig som økonomisk.
DNT og banene sliter med beslutningsvegring. Planene er mange (mye papir), strategiene (som noen ynder å kalle det) er også mange. Men alle møter og styrevedtak sentralt og lokalt ender med en konklusjon om at «her må noget gjøres», og da uten at noe gjøres. Reodor Felgen uttalte at han var «sjølberga med små inntekter». Kanskje hadde også han hestesporten i tankene.

 

Norsk Rikstoto betalte ut etter feil odds…??

I begynnelsen av juni fikk en del spillere utbetalt gevinster etter feil odds hos spilleselskapet! Selskapet fikk også kritikk for at man ikke straks gikk ut med informasjon om feilene på egen nettside, slik at spillerne kunne følge bedre med på egne bonger og eventuelle utbetalinger. Feilene skjedde i Vinner, Plass, Trippel, Duo og DD.

En spiller – Trond Svendsen – måtte, i følge TGN, «kjempe med stiftelsen for å få erstatning». Helt utrolig at spilleselskapet kan behandle sine kunder på en slik måte……

Over noen dager ble det betalt ut kr 67.586,- for lite til noen spillere, mens det ble betalt ut kr 99.021,- for mye til noen andre. «Episoden er beklagelig», sier NR’s produktsjef Rune Fjeldheim. Flere av Spillerforeningens medlemmer har betydelig datakompetanse og erfaringer fra drift i spilleselskap. Vi karakteriserer hendelsen hos Norsk Rikstoto som «ganske utrolig». «Slike feil oppstår veldig sjelden», sier Fjeldheim til TGN. Spillerforeningen vil for sin del hevde at «dette aldri skal skje». 

Øystein Dale – Atle Hamre.

«Politiet i Vestfold har ilagt Atle Hamre besøksforbud mot Øystein Dale, daglig leder på Jarlsberg», skriver TGN.

Vi synes enkelte personer innen DNT og visse baneselskap har med årene fått et noe overdrevent og konstruert forhold til tidligere travtrener og travkusk Atle Hamre. Det burde vært mulig å løse opp i påstander og det anstrengte forhold til en dyktig hestekar. Et individ, uavhengig av hvem, som har sonet ferdig innenfor kriminalomsorgen, burde blitt behandlet på en bedre måte. Noen påstår at «Atle Hamre har skadet sporten anseelse». Men spørsmålet er heller: Hvor mye har DNT’s opptreden og behandling av saken over flere år skadet hestesporten og personen Atle Hamre…? Skal vi etterlyse litt ydmykhet, litt redelighet…?

Damene er undervurdert.

Spillerforeningen får ofte mailer og sms’er hvor vi blir minnet på at hestesporten har mange dyktige damer, både som trenere og travkusker. Amanda Robertsen, Lene Søyseth, Veronika Bugge, Madelene Berås, Siv E Løvvold, Josefine Eilertsen og Kristine Kvasnes er dyktige damer som får mye skryt.

Spillerforeningen vil for egen del nevne at damene ofte er undervurdert i spillet. Hvor ofte ser vi ikke at den kvinnelige kusken kjører avventende, sparer hestens krefter, for så å slippe til hesten inn mot målstreken. Det vitner om rutine og tålmodighet. Vi er overbeviste om at disse damene, og sikkert flere til, vil prege norsk hestesport i økende grad i årene fremover! Mange menn begynner å bli gråhåret…..

«Ringside» i Oslo sentrum legges ned.

Prestisjeprosjektet «Ringside» ble etablert i juni 2011 i Oslo med direktør Harald Dørum til stede, og da som et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Rikstoto, Norsk Tipping, TV2 og Reitangruppen. Men etter bare 4 år er det kroken på døra….. «Sport og spill er milliardbutikk, og «Ringside» er mulighetenes sted», het det fra Norsk Rikstoto ved åpningen av spillerbutikken.

Salgssjef Geir Langseth opplyser imidlertid i 2015 at ukeomsetningen av NR-produktene var kr 150.000,- i 2013. Den sank til kun kr 100.000,- i 2014, og nå i 2015 har omsetningen pr uke vært ca kr 80.000,-.

Hva var hovedproblemet, spurte TGN: «Hovedårsaken var at Norsk Tipping ikke fikk skjenkebevilling på stedet. Dermed falt noe av bunnen ut av konseptet», sier NR’s salgssjef.

Spillerforeningen konstaterer at vi gjennom «Ringside» har fått et nytt tapsprosjekt fra direktør Harald Dørum. Tapsprosjektene fra den karen har blitt mange de siste 10 årene. Vi sliter faktisk med å finne ett eneste prosjekt som har gitt gevinst og gitt et nettobidrag til hestesporten og sportens aktive. Tragisk, men sånn er det.

Torger Flatland ved Klosterskogen blir pensjonist.

Torger Flatland har vært en av de dyktigste lederne innen norsk hestesport. Resultatene ved Klosterskogen, år etter år, taler for seg! God omsetning, gode spilleløp, god rekruttering (så langt vi kan se), økt tilslutning til ordningen med siste indre (!), og godt med publikum ved banen.

Torger Flatland har ved noen korsveier vært i kontakt med Spillerforeningen. Han har vist sin genuine interesse for den kompetanse vi representerer. Temaer i våre samtaler har ofte vært innholdet i Spillernes Blad, professor Thalheimer’s kompetanse og utredning for Norsk Rikstoto, og Spillerforeningens engasjement i mye og mangt.

Torger Flatland har vært daglig leder ved Klosterskogen siden 1999. Vi ønsker ham mange gode år sammen med familien, og som tilskuer og forsiktig spiller i hestesporten.

«Banane kan tvert om vera kraftsentra til vekst i travsporten».

Dette skriver Kjell Aage Øie-Kjølstad i en overskrift i TGN som leder i Norsk Hesteeierforbund. Han er opptatt av at «berre forholda vert lagt til rette», så vil banene bli «kraftsentra og store plussfaktorar i sine nærmiljø».

Banene er tomme for publikum på hverdagene. Mange av løpene på banene holder lav og begrenset kvalitet. Mange løp har kun 5-8 starthesten, og da er de spillemessig uinteressante. Driftskostnadene er høye for de enkelte banene. Økonomien er usunn. Løpspremiene er uforskammet lave. Omsetningen hos Norsk Rikstoto har stagnert og går gradvis nedover, tross prisstigning og lønnsvekst for alle grupper i samfunnet.

Dette er virkeligheten. Spillerforeningen ønsker ikke at det skal være slik. At utviklingen skal bli som vi alle registrerer, og som vi har påpekt i år etter år. Skal man inn på en ny kurs, da er det to hovedfaktorer som det må tas tak i:

  1. Forutsetningen for spillet må bli endret, produktene må bli mer attraktive. Det er kun en gradvis tilpasning av TBP som gir denne effekt. Alt annet har vært forsøkt av Dørum, og ingenting har virket.
  1. Drifts- og kapitalkostnadene for DNT og baneselskapene krever tilpasninger og omorganisering. Antallet administrative stillinger må ned. Antallet baner må ned, og Drammen Travbane, som lite egnet 800-meters bane, bør være den banen man bør legge ned. Da vil hestesporten frigjøre et betydelig millionbeløp ved et salg, som igjen vil sikre midler til blant annet oppgradering av andre baneanlegg.

Men Norsk Hesteeierforbund befinner seg på en annen planet. De er en sterk bidragsyter til et økt antall møter (hvor det ikke skjer noen ting), til produksjon av planer (som det aldri blir noe av), samtidig som de svekker løpstilbudet og spilletilbudet (noe de kunne ha gjort noe med hvis Norsk Rikstoto hadde hatt en bedre ledelse).

Men inntil videre så går årene videre, alle blir eldre, og ingenting skjer……

25 millioner i spilleskatt.

En 24-åring fra Hordaland må betale 25 millioner kroner i skatt etter å ha vunnet 90 millioner hos et utenlandsk spilleselskap. Saken havnet i Bergen Tingrett, og 24-åringen fra Os tapte.

Spillerforeningen er helt enig med domsstolen. Lovverket er tindrende klart. Å forsøke en prosedyre for å unngå beskatning, er nyttesløst. Helt bortkastet.

Noen spillere kan sikkert tenke at lovverket på dette området burde bli justert. De om det. Men hvis man har denne oppfatning, da må man arbeide gjennom de større politiske partiene for å få gjennomslag for sitt syn. Spillerforeningen har ikke engasjert seg i denne debatt. Vår holdning er at man skal, som skatteyter, forholde seg til de gjeldende regler, og ha et ryddig og åpent samarbeid med de lokale skattemyndigheter, gjerne også i et samarbeid med et autorisert regnskapsbyrå hvis man privat har en virksomhet som totalt sett tilsier dette.