«NR-direktør Harald Dørum er bekymret», skriver TGN når halvårstallene ble presentert. Dørum bør, slik vi ser det, være mest bekymret for at egne analyser, som ligger til grunn for spilleselskapets egne produkttilbud. De er fullstendig i utakt med markedskravene. Når monopolselskapet har verdens dårligste produkter (lav TBP), og verdens høyeste driftskostnader sammenholdt med brutto omsetning, da er det mye som er feil. Når NR-styret og direktør Harald Dørum har økt spilleselskapets administrasjon og alle kostnader med store millionbeløp over et lite antall år, kan det virke som de kun lytter til Einsteins tyngdekraft-teori som sier at jo tyngre masse, jo større tiltrekningskraft! At LMD og en del stortingspolitikere følger med på spilleselskapets drift med svært kritiske øyne, skal en ikke bli overrasket over. Hvert år er det hestesportens aktive og spillerne, spesielt de dyktigste spillerne, som blir taperne – mens samfunnet, direkte og indirekte, pumper inn milliontilskudd gjennom statsbudsjettet. Dette er galskap. Dette kan ikke fortsette. Men det blir enda verre utover høsten…….!?

Endret totalomsetning ble minus 43,3 millioner. Dette er tallene fra 1. halvår:

  Omsetn 2013 Omsetn 2012 Endring
V75 438,5 mill 496,6 mill minus 58,1 mill
V65 308,7 mill 308,1 mill pluss 0,5 mill
V64 77,0 mill 13,9 mill pluss 63,1 mill
V5 372,0 mill 430,3 mill minus 58,3 mill
V4 166,1 mill 141,7 mill pluss 24,4 mill
DD 167,0 mill 172,7 mill minus 5,6 mill
Vinner 117,0 mill 133,7 mill pluss 3,2 mill
Plass 33,1 mill 30,7 mill pluss 2,3 mill
Duo 46,1 mill 48,4 mill minus 2,3 mill
Trippel 156,4 mill 169,1 mill minus 12,7 mill
Totalt 1.882,3 mill 1.925,6 mill Minus 43,3 mill

Bongavgiften får dramatisk virkning!

Spillerforeningen er helt på linje med spilleguru og redaktør Bjørn Håkonsen i Spillernes Blad når han hevder at totalomsetningen vil gå ned med 180 millioner på årsbasis etter at bongavgift fra og med 22. april ble innført på alle V-spill – også alt spill levert over internett. For V75 betyr det at TBP blir redusert fra usle 60 % til enda dårligere 57 %. Bjørn Håkonsen mener at V75 alene vil synke i omsetning med ca 100 millioner kroner på årsbasis over 3-4 år som følge av denne endring. Han bygger anslaget på professor Thalheimers analyser. «Ønsker direktør Dørum og salgsdirektør Smerud å skade norsk hestesport mest mulig», leser vi på lederplass i Spillernes Blad.

Hva blir så Dørums mottrekk, når det spillfaglige underlag er som vi antyder? Jo, han kommer til å legge inn flere V75-spill i den totale spillemenyen hver uke. Han vil bytte ut noen omganger med V65, V64 eller V5 med V75. På den måten vil han holde V75-omsetningen oppe i volum – uten samtidig å fortelle at omsetningen for de produktene som blir fjernet vil gå minst like mye eller enda mere ned. Nettoeffekten blir minus, selv om Dørum kortsiktig vil kunne støtte seg til at «V75 er det produkt man tjener mest på» – fordi TBP er 60 % (eller kun 57 % fra nå av).

V4 vokser.

V4-omsetningen har vokst i perioden til 166,1 millioner, en vekst med 24,4 millioner. Grunnen til denne utvikling er enkel: V4 har en tilbakebetalingsprosent (TBP) på 75 %. Det gir produktet en oppdrift, en automatisk oppdrift – uten Dørum-reklame.

V64-eksperimentet på Bjerke var en fiasko.

Å lansere V64 på en bane som ikke har sportslig grunnlag, dvs at man ikke har nok materiell til å fylle løpene med kvalifiserte deltakere for å få jevne løp for et V64- spill, er håpløst. Straks dette ble lansert i mai som onsdagsløp på Bjerke, fikk Spillerforeningen henvendelser om dette. Det tok oss 3 minutter å konkludere at dette var et elendig eksperiment. Vi regnet med at NR-ledelsen ville skjønne det etter hvert. Det tok dem fem uker å fjerne V64, som vi sa. Når Dørum og Smerud eksperimenterte med V64, bekrefter det igjen hvor langt ute i den knusktørre åkeren de befinner seg.

Hyppige variasjoner i spillproduktene demper lojalitet hos de faste spillerne.

«Lengre åpningstider og lavere priser i dagligvaremarkedet har gitt kundesvikt i kioskene», sier Dørum til TGN. En latterlig unnskyldning, sier vi. Dørum sier dette for å ha en såkalt begrunnelse når NR-styret spør om hvorfor omsetningen hos kommisjonærene gikk ned med hele 117,9 millioner 1. halvår! Det skulle forresten blitt en morsom rapport hvis Dørum skulle legge frem en analyse for sammenhengen med endringer i spillemarkedet opp mot prisendringer på melk, brød, hollandsk og fransk ost, og poteter fra Hedmark. Vi ønsker ham lykke til med prosjektet!

Hovedgrunnen til at omsetningen svikter hos kommisjonærene, skyldes:

  • Spillerne flytter omsetning til nettspill på egen PC. Det er en enkel trend som har pågått helt naturlig i snart 10 år. Da sparer NR 7,5 % til kommisjonæren, noe som er positivt sett med hestesportens øyne.
  • Når NR endrer spillemenyen mellom V-spillene fra måned til måned, da mister en del spillere, som leverer hos kommisjonærene – og som liker å ha egne strategier i visse spill – sitt grunnlag for spillet. Spillerne hopper ikke fra produkt til produkt, måned for måned, slik Dørum gjør. Derved skapes en dempet lojalitet og en dempet omsetning. Direktør Dørum skjønner ikke dette, han skjønner forresten ganske lite vedrørende spilleradferd. Men sånn er det.

Dørum sitter i en livbåt, og ror og ror…….

De siste årene med Harald Dørum som NR-direktør vært en tragedie. Fra å være en hvit ridder i aminosyre-miljøet på Øvrevoll, har han forsøkt seg som en grå Gordon Gekko i Hestesportens Hus. Bjerkebanen har med årene blitt sterkere preget av en eldre generasjon spillere – NAV’ere, på grensen til brukere av gåstol og løse gebiss. Dørum har heldigvis ikke kommet til dette stadium enda, og vi håper virkelig at han snart vurderer egne retrett-alternativer før aldringstegnene slår ut for fullt.

Harald Dørum har tidligere vært innehaver av et mindre reisebyrå med kontorer ved Ullevål stadion.  Ikke altfor imponerende bakgrunn, egentlig. Han kan jo ta opp igjen denne virksomheten, og han kan bli både 70 og 80 uten at han bør pensjonere seg. Samtidig bidrar han til at direktørstolen i Norsk Rikstoto blir besatt av tilfredsstillende kompetanse. Han kan holde på i et «Ullevål-firma», med og uten gåstol, om han måtte ønske.

Styreleder Rolf Sæther i Norsk Rikstoto prater bort egne utfordringer.

Norsk Rikstoto har hatt et forfall i ledelse, styringsevne og som sentral aktør for hestesporten. «Vi må sørge for at det er penger nok i kassa», sier Sæther til TGN 25. juni. Samtidig retter han hovedfokus mot DNT, og sier: «Nå må DNT ordne opp!».

Å rett skyts mot DNT, gjør at hestesportens organer får fokus bort fra de viktige og helt avgjørende NR-utfordringene. Det er kjent taktikk fra en erfaren korridor-politiker. Kostnadene i Norsk Rikstoto – antall ansatte i en overtallig organisasjon, kostnadene til markedsføring og distribusjon – går ikke ned når man konsentrerer sitt fokus på DNT, herr Sæther! Riktignok sier Sæther i samme TGN-intervju at «NR skal bidra i effektiviserings-jobben», men hva konkret skal du og NR-styret bidra med? Vi vil ha vedtak. Vi vil han handling. Ikke prat og enda mere prat. I Sverige har ATG ambisjoner om en reduksjon med ca 100 millioner. Når skal du sette et krav og en tidsfrist for en reduksjon med 60 – 100 millioner?, Rolf Sæther.

Jeg føler meg sikker på at vi i Norge kan glemme en slik ambisjon. Rolf Sæther er i hvert fall ikke personen som kan gå i front for å realisere dette, selv om Landbruksdepartementet krevde dette allerede i brevs form i april 2012.

«Da jeg var i Rederiforbundet, var det store endringer i den bransjen», sier Sæther, og gir med dette et inntrykk at han er en handlingens mann. Da Sæther var i Rederiforbundet, var Stortinget min egen arbeidsplass. Endringene i rederinæringen ble ordnet i de enkelte rederier, ikke av forbundet med Sæther som administrativ leder. Rolf Sæther skal ha ros fordi han ordnet en god skattemodell for rederiene i disse årene, og mye taler for at det var grunnen til at han ble etterspurt som styreleder i NR. Man håpet i hestesporten at han skulle ordne bedre vilkår for hestesporten gjennom «Hest i Næring». Men som kjent, også i denne oppgave har Rolf Sæther sviktet.

Jeg har ett råd: La mannen få en gåstol! Han bør abdisere. Han bør overlate de store ord og Norsk Rikstoto’s reelle utfordringer til en ny leder med større innsikt og gjennomføringsevne.

Blir Norsk Rikstoto fusjonert med Norsk Tipping eller svenske ATG?

Disse temaer blir mer og mer aktuelle etter hvert som tiden går, og vi alle ser at Norsk Rikstoto ikke evner å administrere seg selv.

Det politiske og administrative miljø i Norge (Stortinget og flere departementer) er ikke fremmede for en fusjon mellom Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Dette vil aktualisere flere temaer:

  • Hva blir rasjonaliseringsgevinsten? Vil de fleste stillinger i NR forsvinne, eller vil et tilsvarende antall i NT forsvinne? Vi trenger jo ikke data- og salgskonsulentene eller administrativt personell til å sitte ovenpå hverandre. NR må gjøre seg klar, uansett løsning, på å kutte minst 100 stillinger.
  • Hvorledes vil hestesporten takle konkurransen med annen idrett i mediene, blant publikum og i oppmerksomhet internt i samme spilleselskap? Er det sannsynlig at «fotball-folket» vil overkjøre «trav-folket» når man kommer til de harde diskusjonene om kronene ganske enkelt fordi fotball er viktigere enn trav?
  • Hva vil skje i trav- og galoppsporten når det settes strengere krav til kvalitet i løpsbanen fra et mer profesjonelt spilleselskap? Et profesjonelt selskap som er konkurransedyktig, og som har klar ambisjon om å være konkurransedyktig (ikke bare i festtalene fra styreleder eller direktør), kan ikke operere i markedet slik Norsk Rikstoto, DNT og NJ gjør i dag. Spillermarkedet blir endret de neste 5 årene, fra et begrenset nasjonalt anliggende til produkter som blir globale – og fordelt på flere seriøse og lisensierte spilleselskaper. Da blir virkeligheten: Enten er man en aktiv og konkurransedyktig aktør, som har livets rett, og som kan bidra økonomisk overfor «the sports organizers», eller man blir et selskap, som Norsk Rikstoto i dag, som lett blir utkonkurrert. Da kan man tillate seg å spørre: Hva skal vi med et Norsk Rikstoto som skaper en omsetning på 3,8 milliarder med ekstreme kostnader, når vi om få år kan skimte et Trendybet eller Unibet som skaper en omsetning i spill på hest med 5-6-7 milliarder i Norge.