Det ble 4 flotte dager for Spillerforeningens entusiaster sist uke, da vi møttes torsdag og søndag på Sherryhaugen på Øvrevoll samt under V75-løpene på Drammen travbane lørdag.
I våre samtaler reflekterte vi over tilstanden til norsk trav- og galoppsport og utfordringene til monopolselskapet Norsk Rikstoto. Spillerforeningen har gjennom internett og egen nettside kontakt med flere tusen spillere. Vi påvirker holdninger og adferd hos mange spillere over hele landet. Vi preger mye av markedet. Det har gitt Spillerforeningen innflytelse og makt, noe hestesporten har undervurdert de siste 10 år. En bedre og mer konstruktiv dialog med noen av trav- og galoppsportens viktigste kunder ville gitt hestesporten et betydelig millionbeløp i nettobidrag årlig gjennom økt omsetning og reduserte kostnader.

Årsmøtet.

Foreningen hadde et overskudd på kr 1.923,- og kunne vise til en beholdning i bank pr 31.12.14 på kr 10.002,-. Nytt budsjett ble satt opp med et overskudd på kr 8.000,- hvor drift av websiden var viktigste kostnad med kr 7.000,-. Vi pleier som entusiaster, det gode vennskap, og ingen i styret  har noen godtgjørelse.

Styret i Spillerforeningen for 2015-2016:

 • Leder – Harald Ruud, Asker (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og mobil: 97039389)
 • Nestleder – Ole Henrik Lund, Oslo
 • Kasserer – Rolv Sandbrekken, Bergen
 • Styremedlem – Stein H Rosenlund, Vang
 • Styremedlem – Johnny Eliassen, Nordvågen
 • Styremedlem – Helge Storehagen, Hamar
 • Styremedlem – Gaute Groven, Drammen
 • Styremedlem – Joe Hasvoldseter, Raufoss
 • Styremedlem – Gunnar Andresen, Bergen (ny)
 • Revisor – Harald Hølleland, Bergen

Valgkomiteen består av: Kjell Tore Kristiansen, Odd Hugo Eriksen og Frode Sælensminde.

Programmet disse dagene:

 • Torsdag 20.08: Øvrevoll, Sherryhaugen
 • Fredag 21.08: Elvefestival i Drammen, forberedte spill til lørdag og søndag.
 • Lørdag 22.08: V75 på Drammen travbane.
 • Søndag 23.08: Øvrevoll og Norsk Derby, Sherryhaugen.

Både Sherryhaugen og Drammen hadde langbord med mye god mat. God service fra betjeningen ved begge baner!

Vi gratulerer galopptrener Rune Haugen med seier med Quarterback i Norsk Derby og Fearless Hunter i Marit Sveaas Minneløp. Rune kunne også kvittere ut et beløp for seier i Irish Thoroughbred Marketing Mile. Her vant hesten Lord of Trouble. Disse prestasjonene ga den sympatiske treneren kr 1.451.500,- til hestenes konto. Flotte prestasjoner!
Rune Haugen er pr dato mestvinnende trener på Øvrevoll i sesongen 2015. Han har tidligere vært championtrener ved banen.

Vi ordnet noen gevinster i spillet til oss selv disse dagene. Dette er tallene:

Torsdag på Øvrevoll: Kr   84.000,-
Lørdag på Drammen travbane:  Kr   15.000,-
Søndag på Øvrevoll:  Kr     7.000,-
Totalt Kr 106.000,-

Det ble en del favoritter som vant lørdag og søndag, som ga lav utbetaling. Kjell Tore hadde eksempelvis en V4-bong på søndag med alle hestene i siste løp. Men da favoritten vant i siste avdeling, ble utbetalingen beskjeden. Begge dager satt vi med «et teppe» i flere løp, og det hjelper ikke at «vår» hest blir nr 2 i en jevn målpassering. Som mangeårige spillere vet vi alt om marginene i spillet.

Temaer som ble drøftet

Før årsmøtet hadde styret mottatt flere mailer fra medlemmer med synspunkter og temaer som vi burde drøfte. Kort oppsummert nevner vi:

V76: Spillerforeningen var tydelig på at V76-spillet ville ikke bli noen suksess for Bjerkebanen med de betingelser som ble lagt inn for spillet våren 2014. TBP er kun 60 %, mot 65 % i V65. Hver onsdag skal i tillegg 5 % av omsetningen legges i en bonuspott, som skal deles ut til en såkalt super-onsdag en gang i måneden. Det betyr at i 3 av 4 omganger vil TBP være kun 55 %!?? Sammen med bongavgift oppleves V76-produktet negativt, og da gir utvikling i omsetning seg selv: Omsetningen blir moderat eller dårlig. Vi har sett at ukeomsetningen er 4,0 til 4,4 millioner hver onsdag. Direktør Harald Dørum måtte innrømme i et intervju i TGN 13. august at «Jeg er ikke fornøyd med omsetningen i V75 og V76». Er det aktuelt å legge ned V76, spurte TGN-journalisten. «Nei. Bjerke fortjener et eget produkt på onsdager, men vi må se på produktsammensetningen», svarte Dørum. Det er, etter vår mening, V76-produktets TBP-forutsetninger du må se på, Dørum, ikke produktsammensetningen!

En viktig forutsetning for V76 er løpsutskrivningen og snitt-gevinstene over tid. Her er tallene for 7 rett i perioden februar til august:

  Antall omganger Prosent
Under 10.000 13 stk 48,2 %
10.000 – 50.000 8 stk 29,6 %
50.000 – 100.000 2 stk 7,4 %
6-sifret 2 stk 7,4 %
Millionbeløp 1 stk 3,7 %
Jackpot 1 stk 3,7 %

De lave gevinstbeløpene i snitt over flere måneder bekrefter at V76-løpene er oversiktlige med mange favorittseire. Norsk Rikstoto blir, når det er slik, tappet for interesse fra viktige spillermiljøer. Man spiller ikke for kr 3.000,- når man kun vinner kr 5.000,-, eller lavere, for å si det sånn.

Vi ser at de elendige TBP-forutsetningene gjør at spillere i alle segmenter forlater spillet. Det skjer helt automatisk, uansett hva Dørum sier, uansett hva journalistene på RD sier, uansett hva spilleselskapet nevner i sin reklame. Da V76 ble lansert våren 2014, mente ledelsen i Norsk Rikstoto at omsetningen pr onsdag ville ligge på ca 6 millioner. Selvsagt var det feil, noe som ble tydelig påpekt fra oss kompetansepersoner.

V75: Vi ser samme trend for V75 som for V76. Årsaken til utviklingen for V75 er mye som for V76, som nevnt over. Bortsett fra den viktige forskjell at i V75 har vi ordningen med jokerbeslag og jokerpott. I de omgangene da det er jokerbeslag for 6 og 5 rett, da kommer TBP i spillet ned i ca 30 %. Katastrofalt lavt! Man rekrutterer ikke en eneste spiller, stor eller liten, med slike forutsetninger. Dessuten gir slike forutsetninger et dårlig grunnlag for de sosialpolitiske krav, som vi vet at myndighetene er opptatt av.

Norsk Rikstoto har fått det for seg at jokerpott og jackpot skal friste spillere. Dette skal oppveie for en lav TBP, tror spilleselskapet, og gjøre spillet interessant med disse «ekstrakronene» i potten. Men spillerne går lei. Det blir som i eventyret: Når man roper ulv for mange ganger, da tror man til slutt ikke lenger at ulven kommer. Dessuten skaper jackpot og jokerpott en stor ekstrakostnad ved at ordningene skal markedsføres for et betydelig millionbeløp hvert år. Da ville det vært mye bedre om NR-ledelsen fjernet jokerpott, jackpot og markedsføringen for disse ordningene, og justerte TBP for V75 til 70 % eller 75 % over noe tid, slik Spillerforeningen har foreslått i flere år. Jokerpotten, som i lange perioder kan være på totalt 50 millioner akkumulert, representerer dessuten et «låst» beløp som ikke kommer med i den ukentlige omsetning. Det gir tapt omsetning.

Men ledelsen i Spilleselskapet vil ikke høre på professor Thalheimer, som verdens fremste ekspert, eller spilleguru Bjørn Håkonsen, som Norges fremste ekspert. De vil ikke reflektere over rapportene fra USA-professoren, som selskapet mottok i 2001. Da går det som det går. Lørdags-omsetningen var i lange perioder 17-18 millioner, og hvor man passerte 20 millioner i noen attraktive omganger. I 2015 er V75-omsetningen mellom 11 og 12,5 millioner lørdag etter lørdag, og tapene for spilleselskapet og hestesporten er betydelige.

Endret tidspunkt for innlevering i V75 og V76.

Da direktør Dørum varslet en prøveordning over 9 uker i sommer med innlevering senere på kvelden, ble vi forundret. Hva ville han oppnå? Trodde han virkelig på vekst i omsetning pga tiltaket? Igjen et tiltak som skapte frustrasjon, som endring i vaner for spillet, og som ikke gir vekst. Konklusjonen tok Spillerforeningen straks tiltaket ble lansert, og slik ble det, selvsagt.

Bongavgift.

I V-spillene trekker Norsk Rikstoto inn bongavgift. Kompetansespillerne er tydelige: Dette er kun en reduksjon i TBP, og som sådan gir det automatisk reduksjon i omsetning og netto inntjening. Bjørn Håkonsen, redaktøren av Spillernes Blad, beregnet effekten da den ble innført, til ca 180 millioner i redusert totalomsetning etter 2 år, og skrev dette i fagbladet. Da vi sjekket utviklingen etter 2 år, var reduksjonen i omsetning på 178 millioner. Vi sier ikke mer.

Salg av Leangen, ny bane i Trøndelag.

Spillerforeningen har opp gjennom årene ikke hatt noen bestemt oppfatning om salg eller stedsvalg for ny bane i Trøndelag. Men vi vil være tydelige på at når hestesporten i Midt-Norge, gjennom en lang og grundig demokratisk prosess, kommer frem til et klart flertallsvedtak om salg og realisering av en ny bane, da må organisasjonen lojalt forholde seg til dette. Vi registrerer at mindretallet nå vil gå rettens vei, gjennom en kostbar og forsinkende prosess, i et forsøk på å overprøve vedtaket. Dette er typisk hestesporten!? Man har småkonger på hver tue. Alle mener sitt. Flertallsvedtak betyr ingenting, selv om de lovlige vedtakene er fattet i representative organisasjonsledd. Det nytter ikke å bedrive omkamper på denne måten. Vi anbefaler at DNT sentralt er tydelige på at slik og sånn blir det!

Løpspremiene blir lavere og lavere, ingen kompensasjon for lønns- og prisstigning.

Spillerforeningen ser en klar sammenheng mellom gradvis lavere løpspremier i travsporten, færre hester som kommer til start, og et dårligere grunnlag for løpsutskrivning og for sportssjefene til å få fulle felt, slik at de skal bli spillemessig interessante. Dette er kjente problemstillinger. Alle vet dette i sporten. Men likevel får Norsk Rikstoto holde på som de gjør, år etter år. «Too much of nothing» synger Bob Dylan i en av sine viser. Uttrykket passet godt for mye av hva som skjer i Hestesportens Hus på Bjerke.

Målsetningen for Norsk Rikstoto er nedfelt i totalisatorloven. Spilleselskapet skal dekke de nødvendige årlige midler til «formålet», som er hestesporten. Hvert år får direktør Harald Dørum spørsmål om overføringene til løpspremier og hovedgrunnlaget for hestesporten. Han har sine svar, og trenere og hesteeiere synes å leve med svarene uten å protestere mer enn de gjør. Er det fordi Trenerforeningen, Hesteeierforeningen og Oppdretterforeningen ikke vet bedre om spillets forutsetninger? Eller er det fordi man ikke tør å si i fra? Ved salg av Leangen, har man meninger. Men når det gjelder det viktigste, dvs spillet og spillets omsetning og hva dette bringer netto til hestesporten, da avstår man fra å kommentere…..?? Spillerforeningen savner kommentarer og synspunkter fra flere om grunnlaget for selve spillet. Noen skriver om dette i TGN. Men så skjer ikke noe mere.

DNT, baneselskapene eller Norsk Rikstoto kan gjerne ta kontakt med Spillerforeningen. Vi har meget godt kvalifiserte kompetansepersoner som kan delta med foredrag og innledning til debatt på medlemsmøter. Det er bare å ta kontakt. Vi hadde mye kontakt med spilleselskapet den gang Odd Johnsrud og Arne Herberg var direktører. Men det er mer enn 10 år siden.

Totaltall og spill til Sverige.

Omsetning og driftsresultatet for Norsk Rikstoto i 2014 var elendig. Det var alle enige om. Derfor var det ikke uventet at omsetning og resultat ville bli noe bedre i 2015.  Noen forhold bidrar til dette:

 • Økt spill til Sverige med 81 millioner.
 • Økt spill fra utlandet til Norge med 24,2 millioner.
 • Redusert omsetning i kommisjonærleddet, som betyr at et større beløp i omsetning ikke blir belastet med 7,5 %, som er kommisjonærens provisjon.
 • I store tall blir omsetning i Norge kun flyttet mellom produkter. Vi ser ingen netto vekst, som betyr dårlig eller ingen tilvekst av tyngre kompetansespillere.
 • Vekst i markedet med spill med mobiltelefon.

Totaltallene bekrefter at omsetningsveksten til Sverige er nesten tilsvarende nedgangen i det norske spillet. Spillerne finner det altså mer interessant å spille til løp i vårt naboland, ganske enkelt fordi det er bedre sport, løpene er bedre spilleløp og rekrutteringen til løpene i Norge blir dårligere og dårligere. Tilbudet i gode spilleløp varierer fra bane til bane avhengig av grunnlaget for materiell i de forskjellige regioner. Men dette skal vi komme tilbake til senere.

Mobiltelefon.

Omsetningene årets første måneder med mobil har økt med 38 millioner, fra 59,2 til 97,2 millioner. Vi spurte oss selv: Hvem representerer denne vekst? Vi vil antyde to grupper:

 • Yngre spillere, vekst i omsetning fra disse er positivt.
 • Personer i stallmiljøet.

Hvis det blir mer vanlig å spille med mobil fra trenere, stallpersonalet, kusker, hesteeiere, da reiser det flere interessante spørsmål. Spillerforeningen vil følge med på denne utvikling i tiden fremover. Blant annet blir det interessant å følge odds og endringer i odds tett opp mot løpsstart. Skjer det større endringer, mer enn vanlig, da kan mye tyde på at det er denne «inside»-gruppe som er mer aktiv. Mange av dem har i følge reglementet lov til å spille. Men hvorledes denne omsetning vil påvirke omsetningen totalt, er et annet spørsmål. Hvis «inside»-gruppen blir dominerende i for eksempel de hurtigrepeterende spillene, da kan dette fort få negative utslag i mange spillermiljøer. Blir odds i for eksempel vinnerspillet dårligere over tid og i snitt, da demper det interesse. Temaet aktualiseres spesielt når omsetningen i hvert løp er begrenset.

Eksperten.

Tilbudet fra Norsk Rikstoto og en gruppe «eksperter» synes å ha begrenset verdi. Igjen ser vi et tiltak som kun synes å flytte omsetning fra ordinært spill til fellesspill gjennom «Eksperten». Da oppnår spilleselskapet egentlig ingenting. Dessuten har selskapet et millionbeløp i markedsføring av konseptet, da blir det lite tilbake til «formålet».

Alvorlig er det at de som flytter beløp fra eget spill over til «Eksperten» blir passivisert i eget spill. Det skaper passivitet i spill og deltakelse fra mange, en effekt som ikke skal undervurderes.

Bli medlem!

Spillerforeningen ønsker seg flere medlemmer og støttemedlemmer. Vi gjør en verdifull jobb for norsk hestesport, setter fokus på viktige temaer, og har i mange år vært viktige rådgivere for sportens organer.

Årskontingent er kun kr 300,- som betales til konto: 1822.19.03524

Kasserer:  
Spillerforeningen
Rolv Sandbrekken
Schweigårds vei 55
5063 Bergen

Du er velkommen til å delta på våre sosiale arrangementer, som vi har flere av hvert år. Kompetansespillere kan ha mye moro sammen!