I april har Norsk Rikstoto, som en forsøksordning, endret tidspunkt for løpsstart for V76 på Bjerke fra kl 18.30 til kl 19.45. Spillerforeningen har hentet inn synspunkter fra spillere fra hele landet, både om starttidspunkt for V76, og at det ble lagt kr 20.000,- som bonuskroner i Vinner-spillet for løp 6 og 8 på onsdager og lørdager.
Denne artikkelen med innspill fra flere fylker blir sendt ledelsen i Norsk Rikstoto og norsk hestesport.

Dette ble omsetningen i V76 de aktuelle onsdagene:

  • Onsdag 08. april: kr 4.169.850,-
  • Onsdag 15. april: kr 4.236.537,-
  • Onsdag 22. april: kr 4.232.020,-

 4,2 millioner i omsetning i hovedspillet på landets hovedbane på disse onsdagene er svakt. Vi vet at ledelsen ved Bjerke i tillegg har satt inn ekstra markedstiltak mot yngre spillere. Det ga flere ved restaurantbordene og i spillehallen. Men omsetningen gikk likevel tilbake. Da kan vi bare konstatere:

  • Et V76-tilbud mellom kl 19.45 og kl 21.40 på onsdager ga ingen vekst i omsetningen. Snarere ble det en reduksjon i V76-spillet.
  • Ingen stor nyhet, men lykkespillere under 25 år er ikke de mest spennende aktørene i spillet. Det er greit å skape interesse, men de har rett og slett lite penger å benytte i toto’en. De må nok, som ungdom i etableringsfasen, konsentrere seg om å betjene viktige bolig- og billån.

Dette er noen av synspunktene som ble sendt inn til Spillerforeningen:

Buskerud: «Jeg leste om endringene på Bjerke i går. Tidspunkt for løpene betyr kanskje noe for noen, men er ikke avgjørende for meg. Positivt synes jeg det er med V4, dette spillet har jeg sans for, og hvor samlebonger kan gi hyggelige premier. Jeg ser at NR krampaktig unngår å røre TBP for Vinner-spillet. Dette tror jeg må ligge som en fobi for noen av herrene der inne. Det de nå gjør er helt uten langsiktig positiv effekt for spillet, kun en måte å vise at de har vilje til å foreta seg noe. Vi bør vel ytre oss om dette fra Spillerforeningen?».

Rogaland: «For meg betyr ikke endringen i V76-start noe fra eller til. Når det gjelder ekstra penger i potta på Vinner-spillet, er dette positivt for meg, men jeg har mistanke om at NR-ledelsen vil si: Vi la inn ekstra midler i disse løpene, men det førte ikke til så mye spill at vi gikk med overskudd. Tvert imot så tapte vi på det. De som vil ha økt TBP, tar feil!? De skjønner ikke at virkningen kommer gradvis, de har jo allerede glemt at de gikk med overskudd de første par ukene med bongavgift, for så å oppleve at omsetningen stupte. Derfor er jeg enig med Spillerforeningen at en permanent TBP-økning er best. Da vil omsetningen garantert øke».

Akershus: «Det er en fordel med ekstra penger i potten i Vinner-spillet i to løp, både onsdag og lørdag, og også at det blir mulig å spille V4 på onsdager. Det var synd at nettspillet kollapset i dag, fordi jeg hadde hatt V4 20 stk ganger i dag».

Oslo: Spillerforeningen bør foreslå at TBP økes til 85 % i Vinner og Plass i alle løp onsdager på Bjerke. Foreslå en prøveperiode på 5 uker. Dette tiltaket vil bevise at dere har rett! Omsetningen vil 2-3-doble seg minst. Det gir netto penger til NR. Kanskje en smart måte å få NR på gli, men spiser de agnet, neppe!?».

Finnmark: «Svenskene har travspill fra morgen til kveld, og begrunnelsen kan være at de slutter ikke å jobbe kl 15.00! De har en annen moral og et annet samfunnsansvar! Men for oss i Norge, generelt sett, som bare jobber litt midt på dagen (!), for denne gruppen blir spill tidlig på dagen og sent på kvelden, altså et spill innenfor «ubekvem tid» uaktuelt. Sverige har en annen kultur, mens spillet i Norge blir svekket hvis vi forsøker å tenke likt……
Jeg reagerer også på strategiene hos Norsk Rikstoto, der de prioriterer markedstiltak mot «guttungen på 18», som bare spiller for 30 kroner, hvis han spiller. Mens jeg som far, som kanskje spiller for 1.000 kroner, får produkttilbud fra NR som gjør at jeg de siste månedene har halvert mine egne innsatser. Hvis ledelsen i spilleselskapet lærer seg gangetabellen, da bør de skjønne at deres prioriteringer gir svekket økonomi.
Tiltakene hos Rikstoto fører til at bevisste spillere bare flytter penger dit hvor det er mest attraktivt (best forutsetninger). Jeg gidder ikke å hive gode penger etter dårlige penger!!». 

Hordaland: «NR tror at flere vil spille ved løpsstart for V76 kl 19.45. Det er feil. Mange spillere klarer ikke å følge med på slike endringer. Tidspunktet betyr imidlertid ingenting for meg personlig. Kr 20.000,- ekstra i Vinner-spillet for et par løp på onsdag og lørdager, synes jeg er litt tullete. De forsøker, for å se hvilket utslag det gir. De burde endret TBP for Vinner og flere produkter. Det ville gitt stabil tilgang av spillere og gradvis og raskt en økt omsetning».

Vest-Agder: «På lørdager ser vi at penger flyttes fra V75 til V5 og/eller V4, og på onsdager fra V76 til V4. Jeg ønsker V4 før henholdsvis V75 og V76, fordi TBP i V4 er 75 %».

Hedmark: «Personlig synes jeg løpsstart for V76 kl 19.45 er sent. Slike tiltak øker ikke omsetningen. Spillerne flytter bare omsetning, dessuten kan flere forsøk i produkter og frist for innlevering dempe omsetning, ganske enkelt fordi en del spillere får ikke med seg de nye endringene som blir satt inn. Det er viktig at TBP for Vinner-spillet blir økt til 85 %, det vil ha en langt bedre totaleffekt enn de forsøk som NR holder på med».

Akershus: «Jeg har familie med barn som er 14 og 17 år. Jeg kan prioritere spill og interesse for hestesport innenfor visse faste tidspunkt hver uke. Men når det kommer endringer i klokkeslett, da endres rutinene, og da blir spillet mer uinteressant for meg. Å reise hjem fra Bjerkebanen etter kl 22.00 på kvelden, er ikke aktuelt. På dette tidspunkt skal jeg sitte i godstolen hjemme i min egen stue. Jeg får det inntrykk at når NR setter inn slike forsøk og tiltak, da kan det være personer som er enslige, som ikke er gift eller har samboer, som står bak dette. De har et annet fokus.
Når NR legger inn et par løp med kr 20.000,- ekstrabonus i Vinner-spillet, da bekrefter det en viss forståelse for betydningen av endret TBP, og hva Spillerforeningen har hevdet i mange år. Vi er noen spillere som opplever slike «stunt» fra NR nesten som en provokasjon sett opp mot den grundige dokumentasjon som ble lagt frem fra professor Thalheimer i 2001».

Akershus: «Jeg er gammel nok til å huske V5-omganger på Bjerke på slutten av 1980-tallet da omsetningen på enkeltdager var mer enn 6 millioner. Når V76 på Bjerke i 2015 (husk endret kroneverdi) har en omsetning på mindre enn 5 millioner, da blir det skammelig! Jeg er svært skuffet over ledelsen i monopolselskapet. Norsk Rikstoto er avhengig av å bygge tillit og troverdighet, og da er tiltakene med «kveldsløp» på Bjerke, et dårlig forsøk».

Oslo: «Det er for mange løp gjennom året. Jeg synes man skal kutte ut lunsjtrav alle dager, det bør kanskje gi en besparelse på 10 millioner? Dette beløp kan overføres til løpspremier på «normale» travkvelder. Høyere premier å kjøre om gir flere hester til start, og 15 hesters felter gir mer spill. Selv om det var 1.000 travløp hver dag, ville svært få av oss spille mer enn vi gjør i dag…..».

Konklusjoner:

  • Forsøkene med start for V76 senere enn kl 18.30, bør opphøre.
  • Forsøkene med kr 20.000,- som ekstrabonus for enkelte spilleløp onsdager og lørdager, kan gjerne bli prolongert. Men det ville vært en bedre løsning hvis Vinner-spillet blir tilgodesett med en fast TBP på 85 %. Det ville gi en varig og solid vekst, som også vil sikre et nettobidrag til sporten.
  • Reduser antallet løp på dagtid, og skap bedre løpstilbud fra kl 18.00. Det gir bedre spilleløp, og lavere driftskostnader for baneselskapene og trenerne.

 I TGN av 23.april uttaler NR’s produktsjef Øivind Werner Johannessen at «Fetodds var et tidsbegrenset markedsføringstiltak i to uker for å få mer blest om Vinner-spillet, og det klarte vi.------ Dessuten er det et barometer på hvor lett folk følger oss på de forskjellige dagene. På onsdager har vi kanskje kundenes oppmerksomhet i større grad enn på en lørdag ettermiddag».

Spillerforeningen vil kort kommentere:

  • Det er positivt at spillere har fokus på gode spillerprodukter, dvs produkter med bonusbeløp. Egentlig er dette bare en omskrivning av at man disse enkeltdager har en høyere TBP. Det interessante, som Johannessen og Dørum i NR burde ha fokus på er: Hva vil langtidseffekten bli av tiltaket? Som våre medlemmer er inne på – i en slik sammenheng vil NR blir skuffet. Det kunne vi i Spillerforeningen fortalt i forkant.
  • Men når svaret er økt omsetning i visse enkeltløp der man legger inn et bonusbeløp, hvorfor ikke da legge inn et varig tiltak som gir økt fokus hos kompetansespillere hele tiden, i alle løp, alle dager….!? En TBP på 85 % for Vinner-spillet ville gi denne effekt.