V75-konseptet blir endret. Vi har spurt flere aktive og erfarne spillere om deres holdning til V75- endringene. Blant de som har kommet med konkrete synspunkter, er Stein H Rosenlund (Vang), Joe Hasvoldseter (Raufoss), Frode Sælensminde (Kristiansand) og Gaute Groven (Drammen).
Hva er positivt, hva er negativt, hva vil skje med spilleselskapets omsetning, og er det slik at spillerne enda en gang må fastslå at Norsk Rikstoto har et TTT-problem? (Ting Tar Tid).

Brutto omsetning hos Norsk Rikstoto har de siste årene vært:

 • 2008  -  3,710 milliard
 • 2009  -  3.625 milliard
 • 2010  -  3,667 milliard
 • 2011  -  3.813 milliard
 • 2012  -  3.879 milliard
 • 2013  -  3,774 milliard

I 2014 har Norsk Rikstoto ikke oppgitt kvartals- eller halvårstall, slik de alltid har gjort. Det kan bare bety at nedgangen er betydelig. Ryktebørsen sier minus 94 millioner 1. halvår, og at V75-tallene er katastrofale!? Mye tyder på at selskapets ledelse ikke ønsker oppmerksomhet rundt tallene. At dette kan skje overfor en medlemsorganisasjon som hestesporten, og i et spilleselskap som har monopol i vår nasjon, er i seg selv oppsiktsvekkende.
Spillerforeningen har lenge satt fokus på en ekstremt lav og selvdestruktiv snitt-TBP (67 % for NR-produktene totalt, og kun 60 % for V75), at bongavgiften ble innført selv om all kompetanse bør skjønne at dette er en tydelig ekstrabelastning som i seg selv gir nedgang, og at omtale og reportasjer fra V75- og V65- løp er tatt bort fra TV-skjermene. TGN skriver på lederplass: «Klagemålene er massive og høylytte om fravær av trav på tv». «Vi ser nå konturene av et ganske betydelig inntektstap som følge av at en stor kundegruppe rett og slett slutter å spille». At direktør Harald Dørum hevder at «også alle andre land sliter», blir en mager trøst, er en bortskrivning av problemene, når vi vet at alle andre land har en langt svakere økonomi og et lavere lønnsnivå generelt i samfunnet, enn hos oss. Norsk Rikstoto har tross alt en langt større økonomisk handlefrihet enn noe annet selskap med spill på hest! TGN-redaktøren skriver at «Rikstoto’s fremstøt på tv-fronten er noe halvhjertet, og er lite løsningsorientert». Spillerforeningen er enig.

Gaute Groven skriver:

«Jeg spiller ikke selv V75, av den enkle årsak at TBP for dette produktet er totalt uakseptabel. Men det er åpenbart at spillet er ment å være en drivkraft i NR’s virksomhet. Etter å ha sett hvilke endringer som nå er gjort, som et «hastevedtak», er jeg ikke imponert.
Det positive er hva NR selv sier om tidligere feil, og at de ønsker å prioritere annerledes. Men «hastevedtak», nærmest i panikk, er sjelden tiltak av god kvalitet. Det mest skuffende er etter min mening at V7 bortfaller. Dette var sikkert et godt alternativ for kompetansespillere. Når NR nettopp fremhever at denne gruppen nå skal prioriteres, så er logikken fraværende.
De øvrige tiltakene tror jeg får altfor liten effekt til å snu den svake trenden, enn si å bygge V75 opp til det man ønsker. TBP må radikalt forbedres, og man nå snart innse at ledelsen i NR er fullstendig ubrukelig».

Stein H Rosenlund skriver:

«Personlig synes jeg ikke dette var så mye å juble over. Jokerbeslag er og blir jokerbeslag, uansett om nedre grense er kr 15,- eller kr 10,-. Rammevilkårene/ TBP for V75 er dårlig. Det vi nå vil erfare, er sikkert enda mer favorittpreget løpsutskrivning kombinert med flere beslag til jokerpotten. Spesielt vil den månedlige jokertilleggs-potten bare gjøre en enda større gruppe spillere enda mer selektive enn før, slik at totalomsetningen totalt sett vil gå ned.
Det er viktig at Spillerforeningen ikke glemmer at mange spillere ønsker å spille kun V7. Når dette ikke blir mulig i fremtiden, slik de nye forslagene nevner, vil være en rød klut for mange, og som kun medfører en flukt fra V75 som produkt.
Privat har jeg i lengre tid kun spilt V7, altså ikke ordinært V75, med mine systemer. Det er smartere å spille V7, da vi til stadighet opplever jokerbeslag for 5 og 6 rett. Det kan jo ikke ha noen hensikt å spille etter 5 og 6 rett i omganger da det ikke utbetales gevinst for dette! Dette gir i så fall en TBP på 0 %...... Økende jokerbeslag og omganger med ingen utbetaling for 5 og 6 rett vil øke, og dette vil føre til at omsetningen, i hvert fall i en del omganger, vil bli lavere enn normalt.
Nei dette er igjen fordekt svada og inkonsekvent tankegang fra NR’s side. Omsetningen og overføringer til formålet, hestesporten, vil heller gå ned med den nye ordningen. For øvrig viser jeg til kommentarer på www.oddsnet.com
Ha en fin kveld med ønske om en høyere TBP!».

Joe Hasvoldseter skriver:

«Må si meg enig med Stein, og hva han skriver. Etter å ha lest litt i TGN sier Dørum at «lykkespillerne har kostet mye». Samtidig fokuserer han på utviklingen i Danmark, Finland og Frankrike, der er det jo nedgang. Han bør få fokuset til de banene (som Meadowlands) der omsetningen stiger, og ta lærdom av det.
Jeg mener TBP må økes, og vi må få kutt i lunsjtrav. Likeså kutt i mindre arrangementer på samme dag. Kanskje vi da får færre favorittseiere?».

Frode Sælensminde skriver:

«Leser at de skal doble V75-potten ved spesielle datoer, som faller dem inn i hodet. Et dødfødt prosjekt. Det vil være bedre at NR «sponser» flere V75-runder med ekstra gevinstpenger fra jokerpotten over 15-18 uker.
Vi kommer til å se større svingninger i V75- og V76-omsetningen fremover».

Stein H Rosenlund skriver i nytt innlegg:

«Håper det kommer flere meninger, slik at vi oppnår både dynamikk og bredde i det meningsgrunnlaget som legges frem fra Spillerforeningen. For min del stoler jeg ikke lenger på Dørum & Co, de gjør ikke de rette tingene, tar ikke de rette valgene, noe som historien har vist over mange år, gang etter gang.
Ved innføring av de nye rammene for V75-spillet, er jeg redd vi får se omganger (omganger uten joker/jackpot-kroner i 7’er-potten) med omsetning som pendler ned mot og rundt 10 millioner. Kombinert med en favorittbetont løpsutskrivning, vil dette trigge overføringer til joker/ jackpot trolig oftere enn det vi har sett til nå. Når omsetningen går kraftig ned, trigges også innslagspunktet for overføringer til joker oftere.
Jeg tror NR spekulerer, ved innføring av nye rammer, etter å fiske etter goodwill fra spillere som ikke ser helhet, årsak og grunnene som påvirker V75-spillet reelt».

Hva er hovedelementene i det nye V75-konseptet fra Rikstoto?

Kort oppsummert:

 1. Jokerpottene på f.eks 30 og 40 millioner, slik vi kjenner dem fra reklamen i dag, bortfaller i V75.
 2. NR legger inn en ekstra pott en lørdag pr måned på 10 millioner, som finansieres ved den jokerpotten som pr september er på ca 51,5 millioner.
 3. Nedre grense for utbetaling av 5 og 6 riktige reduseres fra kr 15,- til kr 10,-.

Hva blir de direkte konsekvensene for all grupper av spillere av de nye tiltakene:

Ingen vil heretter vinne større enkeltbeløp på pluss/minus 30 millioner. Spillerforeningen har alltid vært imot ordningen, av flere årsaker: Når en stor enkeltgevinst går til en enkelt spiller, da vil det meste av denne gevinsten bli nyttet til investeringer som ikke er knyttet til hestesporten. (f.eks investering i eiendom). Dermed tappes et millionbeløp fra spill på hest. Store enkeltgevinster er dessuten med på å skape urealistiske illusjoner om spill. Det bør være sosialpolitisk uønsket. Og til slutt så binder NR et joker-beløp i en passiv pott, et betydelig beløp som ellers ville vært i omløp i spillet.
De fleste vil være fornøyde med en enkeltgevinst på 10 millioner, forutsatt at slike gevinster blir utbetalt oftere. Prinsipielt er imidlertid Spillerforeningen negativ til ordningen med jokerpott og beslag av gevinst for å finansiere jokerpottene i fremtidige omganger. Vi vil ha en gunstigere og mer konkurransedyktig TBP. En TBP i V75 på 65 %, eller helst 70 %, vil gjøre det mulig å redusere de ekstreme kostnader NR i dag har til en stor organisasjon og et markedsføringsbudsjett på ca 150 millioner. Begrunnelsen er enkel: Produkter som er mer attraktive vil i større grad selge seg selv, helt automatisk!
Mange spillere har tapt betydelige beløp årlig når grensen ved utbetaling til 5 og 6 rett har vært kr 15,-. Disse vil oppleve det som positivt at grensen nå dempes til kr 10,-. Når man, som et eksempel har 800 stk 5’ere på ett eller flere system, og man får kr 13,- for hver av dem, da er det greie penger å få med seg. Men igjen prinsipielt: Spillerforeningen er grunnleggende imot slike beslag, da vi vil ha en høyere TBP som har en bedre effekt i alle kundegrupper.
Flere av innspillene Spillerforeningen har fått inn, bekrefter at spillerne kommer til å bli mer selektive. Vi leser om det samme på flere nettsider. Det er i seg selv et faremoment, da slik variasjon eller tilpasning i spillet egentlig er et signal om at man ikke er fornøyd med V75-produktet. Da kan det lett bli slik, som blant annet Gaute Groven fra Drammen har nevnt, at man velger å avstå fra å spille V75. Når brutto V75-omsetning har gått ned fra 16,5 – 18 millioner pr uke til 12,0 – 13,5 millioner pr uke innenfor relativt kort tid, da bekrefter det at Gaute har fått følge av ganske mange spillere som resonnerer likt.
En annen påstand som er viktig og interessant: Hvorledes vil løpsutskrivningen for V75-løpene bli når Norsk Rikstoto vil forsøke å legge ut et fast jokerbeløp hver måned? Hva skjer når de 51,5 millionene er nyttet eller betalt ut? Svaret er enkelt, som Spillerforeningen ganske raskt kom til: Det vil bli flere omganger med jokerbeslag, dvs omganger der 5 og 6 rett vil gi mindre enn kr 10,-!! Dette vil tvinge seg frem, da NR, slik de tenker nå, vil måtte sikre finansieringen av 10 millioners ekstra-potter. Det betyr flere favoritter, og spillemessig enda kjedeligere løp. For kompetansespillere er dette lett synlig. Det blir oppfattet som avslørende. Det vil garantert tappe interesse og omsetning, slik Rosenlund, Hasvoldseter, Sælensminde og Groven er inne på. Dette burde være enkel dynamikk, lett forståelig.
Men NR-ledelsen skjønner altså ikke dette. NR’s produktsjef Øivind Werner Johannessen sier til TGN: «Vi ønsker hyppigere utbetalinger for fem rette slik at flere skal kunne heve gevinst». Dette kan være korrekt, hvis vi ser på dette punktet isolert. Men når vi kobler dette opp mot NR’s behov for å finansiere 10 millioners potter, da ryker produktsjefens prognose og forutsetning.

Hvor ofte har det vært jokerbeslag de siste månedene?

Dette er oversikt for V75 for de siste 26 omgangene, dvs siste halvår:

Dato Bane 7 rett 6 rett 5 rett
19.04 K 55.123 713 70
26.04 Åby 1.215.481 3.809 238
03.05 Bi 25.799 182 15
10.05 J 75.916 231 19
19.05 M 41.126.350 15.301 1.294
24.05 Solvalla 43.706 229 26
25.05 Solvalla 236.675 1.476 118
31.05 Bt 47.947 209 joker
07.06 B 784.186 3.610 185
08.06 B 29.273 313 38
14.06 D 9.440 119 17
21.06 L 453 joker joker
28.06 F 1.271 21 joker
05.07 Bt 170.236 616 42
12.07 J 6.772 74 joker
19.07 St 508 joker joker
26.07 L 73.001 283 18
29.07 Jægersro 86.932 678 58
02.08 Bi 5.135 76 joker
09.08 K 2.774 41 joker
16.08 Bt 433.284 798 54
23.08 St 600 joker joker
30.08 D 698 15 joker
06.09 B 569.708 1.106 28
07.09 B 8.961 116 15
13.09 Færjestad 80.257 405 42

Antall jokerbeslag:

 • 9 stk jokerbeslag for 5 rett:    34,6 %
 • 3 stk jokerbeslag for 6 rett:    11,5 %
 • Vi kan vel kort si at juni, juli og august var kjedelige måneder for V75-spill!

Gevinst-statistikk:

 • 2 stk omganger med milliongevinst for 7 rett:              7,7 %
 • 5 stk omganger med 6-sifret gevinst for 7 rett:           19,2%
 • 19 stk omganger med gevinst under kr 100.000,-:    73,1%

                        100,0 %

I 10 omganger i perioden 14.06 til 14.09 (3 måneder) var topputbetalingen for 7 rett mindre enn kr 10.000,-. I 62,5 % av omgangene var topputbetalingen mindre enn kr 10.000,- og det til tross for all verdens reklame og omtale som fortalte om illusoriske milliongevinster, og som da var ment å lure mange tusen småspillere om muligheter som ikke eksisterte….!!? Var det noe merkelig at omsetningen i flere omganger forsvant under 13 millioner…? Var det noe merkelig at mange spillere, også spillere som ikke har all verdens kompetanse, snudde produktet ryggen. Det er nå en gang slik, som i eventyret, at når man roper ulv ulv for lenge, og ingen ulv viser seg, da slutter man å tro på dette. Vi kan trygt slå fast at tillit og troverdighet til V75 er særdeles tynnslitt. Begrunnelsen gir seg selv.

 • 17 stk omganger med 6 rett under kr 500,-:    65,4 %
 • 7 stk omganger med 5 rett over kr 50,-:            26,9 %

Spillerforeningen hevder at det blir flere favoritter som vil prege løpene i månedene fremover. Dette betyr:

 • Antall jokerbeslag for 5 rett, selv om grensen er kr 10,- vil bli høyere enn 35 %.
 • Antall V75-omganger med hvor 6 rett blir under kr 500,- blir høyere enn 66 %.
 • Antall omganger med 5 rett over kr 50,- vil bli lavere enn 26 %.

I begynnelsen av april 2015 skal vi sette opp en ny og tilsvarende oversikt. Da får vi se om Spillerforeningens prognoser slår til for neste 6 måneders periode.
I mellomtiden tar vi gjerne imot kommentarer om V75 og andre NR-produkter, kritikk og ros. Hvis vi også kan få tillatelse fra avsenderne til å legge meningene ut på vår webside, vil vi sette pris på det.