Vi mener Harald Dørum bør frivillig trekke seg fra stillingen som administrerende direktør i Norsk Rikstoto. Han bør fratre umiddelbart. Det vil være skammelig om han krever mer enn 3 måneders etterlønn.

Selskapets styre bør stille sine plasser til disposisjon.

Svein Morten Buer kan vise til gode resultater i de stillinger han har hatt innen hestesporten. Vi mener Norsk Rikstoto vil være tjent med å få ham som ny administrativ leder.

Den fremtidige konkurranse i spillemarkedet tilsier at styremedlemmene i Norsk Rikstoto også må ha relevant spillefaglig kompetanse. Flere av de som har fulgt direktør Dørum og hans strategier ganske tett, har etter vår mening dokumentert at de ikke har den rette kompetanse for dette viktige verv.

Omsetningen hos Norsk Rikstoto har år for år gått ned. Samtidig har det vært en betydelig lønnsvekst i samfunnet som i seg selv burde gitt vekst. Lønns- og markedskostnadene hos Norsk Rikstoto har økt overraskende mye i Dørum-perioden. Derfor har driftsresultatene gradvis blitt svakere for hvert år, og overføringene til trenere, stallpersonal, hesteeiere og oppdrettere har ikke vært som forventet. Det gir seg selv at dette skaper mye frustrasjon og kritikk i hestesportens organisasjoner og blant entusiaster.

Når det samtidig har vært økt medieoppmerksomhet på spill, som en sunn og hyggelig forlystelse og hobby blant mange tusen, og økt omsetning totalt på spill i samfunnet, da betyr det reduserte markedsandeler for spill på hest i perioden med Harald Dørum som direktør.  

Feilslåtte strategier for markedsføring hos Norsk Rikstoto må ta mye av skylden. Dette tema har fått mye omtale i TGN, og vi deler mange av de synspunkter som har fremkommet i fagbladets spalter når kyndige personer har forundret seg over bruken av store millionbeløp i markedsføring.

Viktigst for den negative utviklingen er Norsk Rikstoto’s manglende spillefaglige kompetanse i styre og ledelse, og betydningen av gunstige produktbetingelser som selvforsterkende faktor for økt omsetning, vekst og akseptable nettoresultater. Snuoperasjonen fra underskudd til overskudd ved Meadowlands i New Jersey utenfor New York de siste 3-5 år viser at kompetansemiljøers tilrådninger er viktige og riktige. Å avvise konklusjonene i de grundige rapportene til professor Thalheimer, som Norsk Rikstoto brukte to år fra 1999-2001 på å utarbeide sammen med verdens fremste ekspert, har virket svært dempende for utviklingen.

Sportslig hilsen

Harald Ruud, 1384 Asker
Stein H Rosenlund, 2324 Vang
Are Følling, 0679 Oslo
Johnny Eliassen, 9760 Nordvågen
Rolv Sandbrekken, 5063 Bergen
Harald Hølleland, 5163 Laksevåg
Kjell Tore Kristiansen, 1089 Oslo
Terje Olav Jensen, 2743 Harestua
Åge Ynnesdal, 3739 Skien
Rob Loxley-Wood, 4000 Stavanger
Steinar Meek, 3940 Porsgrunn
Sten Solberg, 0196 Oslo
Gaute Groven, 3040 Drammen
Bjørn Håkonsen, 0616 Oslo
Frode Sælensminde, 4637 Kristiansand
Bjørn-Eirik O. Svendsen, 8377 Gravdal
Odd Hugo Eriksen, 5163 Laksevåg
Ole Henrik Lund, 0253 Oslo
Helge Storehagen, 2316 Hamar
Håkon Rustad, 2004 Lillestrøm
Joe Hasvoldseter, 2830 Raufoss
Gunnar Sortland, 5031 Bergen