V75 er det produkt hos Norsk Rikstoto hvor årsomsetningen er høyest. 857,1 millioner i 2013 etter en betydelig nedgang på hele 108,3 millioner (minus 12,6 %) fra 2012. Samtidig vet vi at markedsføringsbudsjettet hvert år (ca 143 millioner i 2012) er konsentrert til V75-løpene. Det er derfor mer enn dramatisk når V75, som har høyeste prioritet hos spilleselskapet, stuper i omsetning!
Det er imidlertid ingenting i utviklingen som overrasker oss i Spillerforeningen. Vi har lagt frem våre prognoser, og begrunnet prognosene, i flere år. Vi har vært tydelige i et håp om faglig forståelse til hestesportens beste.

Dette er de siste V75-tallene:

 • Årsomsetning 2012 – 965,4 millioner (24,9 % av total omsetning)
 • Årsomsetning 2013 – 857,1 millioner (22,7 % av total omsetning)

Dette er totaltallene for Norsk Rikstoto:

 • Årsomsetning 2012 – kr 3.878.844.443,-
 • Årsomsetning 2013 – kr 3.774.526.914,-
 • Total nedgang i årsomsetning: kr 104.317.528,-!!!!!!!

Da Norsk Rikstoto opererer med en gjennomsnittlig tilbakebetalingsprosent på 67 %, betyr det at selskapet får en direkte reduksjon i driftsinntektene på 34,4 millioner (33 %), som følge av denne nedgang i årsomsetning.

Da V75 som produkt har blitt vesentlig svekket gjennom 2013, spesielt på grunn av ekstremt lave snitt-utbetalinger for 7 rett, og mange omganger uten utbetaling for 6 og 5 rette, (se nedenfor), vil det også være interessant å se på tallene for hvert halvår i 2013.

Første halvår 2013 ble tilbakegangen:

 • Omsetning 1. halvår 2012 – 496,6 millioner
 • Omsetning 1. halvår 2013 – 438,5 millioner
 • Endret omsetning 1. halvår – minus 58,1 millioner (minus 13,2 %).

Andre halvår 2013 fortsatte tilbakegangen, tross «klare» forhåpninger fra direktør Harald Dørum i TGN-intervju på sommeren, om at «han forventet en bedre utvikling for V75 på høsten 2013». Slik gikk det ikke!

 • Omsetning 2. halvår 2012 – 468,8 millioner
 • Omsetning 2. halvår 2013 – 418,6 millioner
 • Endret omsetning 2. halvår – minus 50,2 millioner (minus 12,0 %)

Vi kan konstatere – med en stor grad av alvor:

 • Styret i Norsk Rikstoto tok feil. Egne V75-prognoser var feil, og 2013-budsjettet var feil. Det er styret i Norsk Rikstoto som har det overordnede ansvar. Det er manglende spillefaglig kompetanse i dette organ som nå rammer hestesporten for fullt økonomisk!
 • Direktør Harald Dørum har gjennom flere år skjøvet de reelle problemer og utfordringer under teppet. (Rådene fra Spillerforeningen, rådene gitt fra professor Thalheimer i 2001, verdens fremste ekspert, og rådene og advarslene fra redaktør og spilleguru Bjørn Håkonsen i Spillernes Blad).
 • Selv om styreleder Rolf Sæther lar seg intervju om utfordringene i TGN nesten hver uke nå ved inngangen til 2014, og han påpeker klare krav til kostnadsreduksjoner og strukturendringer som monner økonomisk, så er det all grunn til å heve varsellampene. Spillerforeningen, som de store entusiaster vi er innen norsk hestesport, vi frykter at man ikke treffer de nødvendige kostnadsreduserende vedtak. Vi frykter at de reelle krav innenfor lønns- og markedsføringsbudsjett ikke nåes innenfor en akseptabel tidsramme. Det betyr at hestesporten vil møte enda strengere kostnadskrav om 6 og 12 måneder! Det betyr et ytterligere press på å redusere løpspremiene og dermed økonomien hos trenerne og hesteeierne senere i 2014…..!?
 • Situasjonen er meget alvorlig. Problemene har blitt akkumulert over flere år. Problemene har vært synlige, men man har levd i en utopisk forestilling om at omsetningen skal gå opp (på tross av at NR har verdens dårligste produkter i spill på hest, lav TBP). Styreleder Rolf Sæther og direktør Harald Dørum har det overordnede ansvar. I alle andre milliardbedrifter i samfunnet ville ledelsen måttet søke avskjed når man legger frem slike elendige driftsresultater overfor aksjonærene. Det gjenstår å se om trav- og galoppsporten, som de reelle eiere av stiftelsen Norsk Rikstoto, evner å ta de nødvendige valg mht behovet for å få en bedre kvalifisert ledelse. Styret i Spillerforeningen, som kanskje landets fremste kompetansemiljø, er tydelig på krav og de valg som må prioriteres.

Provoserende gevinstbeløp!

V75 er av flere grunner et krevende spill. Det skal være krevende! At det er krevende er i seg selv rekrutterende, forutsatt at produktet er krevende på den rette måten. (Høy innsats skal betale seg ved at man reelt skal strekke seg mot høye gevinstbeløp). Nettopp derfor er det viktig at snitt-gevinstene holder et jevnt høyt nivå, slik at noen gode og realistiske 5-eller 6-sifrede gevinster, som et minimum, til en del kompetansespillere, kan veie opp for tapsseriene (Som alle spillere har i alle spill. Det er en del av spillets natur).

I høst har V75-gevinstene holdt et provoserende lavt nivå. Dyktige kompetansespillere rister på hodet. De er motoren i spillet, også i V75. Men nå blir engasjementet dempet. Det hjelper lite at Norsk Rikstoto maser i den illusoriske TV-reklamen at «V75 gir deg muligheter til å vinne millioner». Selv småspillere, som lottospillerne, tror ikke lenger på denne reklamen. Nedgangen på lyntoto er alene på 91,85 millioner i fjor. Folk gidder ikke spille når de ikke en gang vinner småbeløp. De opplever å bli helt skviset. Da blir lite lojale kunder enda mindre lojale! Det gir seg selv. Det blir som i eventyret: Når man roper ulv, ulv, ganske lenge, og det ikke kommer noen ulv, da passiviseres man.

Snitt-gevinstene for V75 denne høsten har helt klart ført til at dyktige og selektive spillere flytter sine innsatser over til andre produkter, eller, som vi ser av den reduserte årsomsetning totalt, de avstår fra å spille. Et dårlig V75-produkt gjør at Norsk Rikstoto, Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub blir taperne. For oss entusiaster, som spillere og hesteeiere, er dette lite ønskelig. Vi må bare konstatere at slik er det.

Her er de bedrøvelige tallene for de siste 3-4 månedene (16 omganger):

Dato Bane 7 rett 6 rett 5 rett
28.09 St 242 Joker Joker
05.10 L 209.212 1.116 76
12.10 M 58.228 53 Joker
19.10 Bt 3.759 52 Joker
26.10 St 235.869 596 33
30.10 B 6.837 26 Joker
02.11 J 24.989 184 17
09.11 Bi 487 Joker Joker
16.11 F 24.810 92 Joker
23.11 K 5.264 62 Joker
30.11 L 36.493 210 18
07.12 D 70.521 892 96
11.12 B 946 25 Joker
14.12 F 7.591 64 Joker
21.12 B 22.594 162 Joker
28.12 M 17.871 125 Joker

Vi må dessverre konkludere slik etter disse 16 stk V75-omgangene:

 • Gjennomsnittlig toppgevinst for 7 rett var kun kr 45.357,-.
 • I 11 stk V75-omganger (68,8 %) har «toppgevinsten» vært under kr 20.000,-, noe som er tilnærmet uinteressant for mange spillere.
 • Utbetaling for 6 rette har i snitt vært kun kr 238,-. Kommentar unødvendig!
 • I 2 stk V75-omganger (12,5 %) har det ikke vært utbetaling for 6 rette.
 • Å regne på gjennomsnittlig utbetaling for 5 rett har kun en helt beskjeden teoretisk interesse!
 • Det har ikke vært utbetaling for 5 rette (jokerbeslag) i 11 stk V75-omganger i perioden (68,8 %).

Hva skjedde for 25 år siden?

For oss entusiaster har TGN-redaksjonen av og til noen interessante artikler om hva som skjedde innen trav- og galoppsporten for 25 og 50 år siden.  Noen ganger får man jo inntrykk av at «mye var så mye bedre før». Kanskje var det slik?

I TGN for 03. januar ble vi minnet om V6-spillet på Drammen Travbane i desember 1988. Denne lørdagen for 25 år siden passerte V6-omsetningen 10 millioner for første gang. (10,7 mkr). Den siste tiden, på slutten av 2013 og ved inngangen til 2014, registrerer vi en V75-omsetning mellom 12,4 og 13,5 millioner. Elendig, selvsagt. Men denne gang er det interessant å reflektere hva Norsk Rikstoto har oppnådd disse årene, eller ikke oppnådd, tross betydelige ressurser. Lønnsbudsjettet har økt. Antallet stillinger, hvor mange jobber med markedsføring, har økt. Markedsføringsbudsjettet er vesentlig høyere. Man har nettspill. Man har Rikstoto Direkte. I samfunnet har alle en høyere årslønn enn for 25 år siden. For mange er bruttolønnene 10-20 ganger høyere i «verdens rikeste nasjon».

Vi vet at mht omdømme er det intet i og rundt hestesporten som taler for en dempet omsetning, bortsett fra at hester som Rex Rodney og Steinlager glimret med sitt fravær i 2013. Profilene har alltid hatt betydning for volumet i medieomtale og rekruttering til spill på hest. Men denne manglende rekruttering av elitehester kan også begrunnes ut fra svak økonomi, og at det ikke er økonomisk grunnlag til å investere i elitehester. Da er sirkelen av problemer fullkommen!

Tross alle faktorer som taler for en vesentlig vekst over 25 år, har veksten uteblitt. Når direktør Harald Dørum prater om vekst, da er det kun som en illusjon, en avledning for å kunne klamre seg til skrivebordet i Hestesportens Hus. Sånn er det, dessverre.

Vi ser tydelig – hele tiden - at Spillerforeningen har rett, at redaktør Bjørn Håkonsen har rett, og at professor Thalheimer (USA), som verdens fremste ekspert selvsagt har rett. Er det noen i Hestesportens Hus som vil invitere oss til en kreativ samtale? Slik direktør Odd Johnsrud gjorde på 90- tallet, og slik direktør Arne Herberg gjorde før 2005. Det går faktisk an å ha en fornuftig samtale med Harald Ruud, Bjørn Håkonsen, Gaute Groven, Ole Henrik Lund og Stein H Rosenlund, som alle bor her på Østlandet.

Strengere krav til løpsutskrivning.

Spillerforeningen har i en rekke artikler påpekt behovet for større kvalitativ bredde i løpsbanen, og at løpene må gjøres jevnere. Det kan gjøres ved å sette bedre hester på 20, 40, 60, 80 eller 100 meter tillegg.

Vi skjønner at hesteeiere kan ha en annen prioritering. En eier av en god hest vil gjerne ha de enkleste forutsetninger for egen hest. Det gir kortere vei til de gode premiebeløpene. Men vi håper samtidig at mange innen DNT skjønner at hensynet til spillerne må veie tyngre. Tapene i omsetning er nå så betydelig at alle eiere, også de med gode hester, blir økonomisk skadelidende.

Avslutningsvis vil vi igjen minne om at en ekstremt lav tilbakebetalingsprosent (TBP) på 60 prosent er V75-produktets hovedproblem. Men dette tema har tidligere fått mye omtale både i Spillernes Blad og på www.spillerforeningen.no. Vi anbefaler at spesielt interesserte bruker noe tid på disse fagartikler. Da skjønner man at trav- og galoppsporten faktisk har tapt store 3-sifrede millionbeløp årlig på egen spillefaglig inkompetanse!

Men Spillerforeningen møter gjerne opp, som sagt, i Hestesportens Hus. Det er bare å invitere styret til et møte. Gi oss 2-3 timer, så skal dere få en klar agenda med konkrete oppgaver som vil fylle arbeidstiden til ledelsen i Norsk Rikstoto i 2014!

Godt nytt år til dere alle!