Kart Travsporten i Norge diskuterer, planlegger, bruker penger på eksterne rådgivere, arrangerer et stort antall DNT-møter på alle nivåer, diskuterer enda mer i TGN’s spalter, og ender som oftest opp med ingenting og status quo. Hestesporten i Norge møter konkurransen om godtfolks oppmerksomhet og tid med beslutningsvegring, passivitet og stagnasjon. Hestesporten og spill på hest fremstår som kjedeligere og kjedeligere, dessverre.
Svensk bedriftskultur – både i hestesporten og næringslivet for øvrig – er langt mer tilpasningsorientert, mindre knyttet til konservative holdninger hos «gråhårede menn», og er mer markedsorientert og kost/effektiv. I Norge smører vi det meste med oljepenger. I Sverige har man bedre driftsresultater, uten oljepenger! ATG i Sverige er ikke bare større enn Norsk Rikstoto fordi det bor flere mennesker i Sverige enn i Norge. Svenskene er rett og slett dyktigere i det meste!

Det kan være greit å se på noen faktorer fra 2013 som skiller Norge og Sverige:

Jimmy Takter investerer!

På auksjonen i Lexington i USA i september handlet den dyktige svenske travtreneren inn mye spennende, og la 935.000 dollar (NOK 5,8 millioner) på bordet:

Hest Kjønn Stamme Pris
Custom Fit  Hingst Cantab Hall – Gala Dream USD 475.000
Flirting Filly Hoppe Broadway Hall – Flirting My Way USD 170.000
Swedish Envy Hingst Muscal Yankee – Creamy Mimi USD 115.000
McPheeters Hingst Yankee Glide – Southern Senorita USD 105.000
Super Bass Hoppe Cantab Hall – Votum Deo USD 70.000

Også Stefan Hultman (Solvalla), Åke Svanstedt (Axevalla), Stefan Melander (Solvalla), Tina Andersson (Malmø) og AB Svensk Reklamfinans (Solna – Lennart Ågren) gikk dypt ned i lommeboka og handlet i Lexington. Totalt kjøpte disse aktørene spennende amerikansk fødte individer for 2.284.000 dollar (NOK 14.160.080,-).

Custom Fit, som ble kjøpt for 475.000 dollar, er bror til Father Patrick og Pastor Stephen. Sistnevnte var USA’s beste 2-åring i 2010. Førstnevnte er best i sitt kull i 2012!

Norske trenere satt hjemme i sofaen, leste travlitteratur om hva svenskene holder på med, og lurer på hvorfor svenskene har en langt større bredde på elitenivå…..

Alle kan bli medlemmer i travselskapet i Bergsåker!

Det er ingen tvil om at DNT trenger fornyelse i alle ledd. Nye kreative ideer, nye ledere som er målrettede og resultatorienterte, nye ledere med gjennomføringsevne, og nye medlemmer som vil folkeliggjøre hestesporten! DNT trenger nye aktører i alle ledd. En viktig organisasjon som er sterkt og ensidig preget av et flertall av hestesportens amatører, får lett besluttende miljøer med en svak fremdrift i viktige saker som demper utviklingen. Vi har altfor mange ganger sett utslag av amatørenes «drømmeverden», en tenkning som ikke har rotfeste i de allmenne og nasjonale politiske prosesser og krav.

Tilsvarende diskusjon har nok også preget miljøer i Sverige. Det er interessant at Norrlands Travselskap besluttet 26. april i år å «muliggjøre fritt medlemsskap i foreningen». Lederen i travselskapet, Thomas Almqvist, sa at «alle som brenner for travsporten skal ha mulighet til å bli delaktig».

Flott sier vi i Spillerforeningen. DNT bør åpne for det samme i Norge!

Hausse hos Kolgjini!

Lutfi Kolgjini har flere gode minner fra september 2013. Han kunne kvittere ut en derby-seier med fantastiske Mosaique Face på rekordtiden 1.12,4 over 2.640 meter.

Kolgjini’s rekord ved unghestauksjonen på hans treningsanlegg – Vomb – vekket oppsikt. 58 stk ettåringer ble solgt til en gjennomsnittpris på SEK 411.034,-! Den forrige rekorden kom i 2006. Da ble 73 hester solgt for en snittpris på SEK 259.178,-.

I Norge ser vi ganske andre tall ved auksjonene. Det betyr at kjøperne er færre, at materiellet som frembys er svakt, og som igjen betyr at travsporten ikke er dyktige nok til å rekruttere nye hesteeiere med nødvendig kapital. Prosjektet med «Folkehesten» ved banene har sikkert noen positive sider, men man rekrutterer ikke de riktige hesteeierne når hver enkelt kun blar opp noen få hundrelapper.

Man bør starte med å invitere dyktige personer fra næringslivet – både som medlemmer i travlag i DNT, i ledelsen ved travbanene, og som entusiastiske hesteeiere. Å tro at et stort antall interessante investorer (millionærer) vil stille opp, uten at disse skal få bestemme og være med på noe annet enn å ta i mot noen blomster på seremoniplass, det blir ikke attraktivt nok. For det store flertall av de aktuelle investorer er forutsetningene håpløst dårlige i hestesporten!

Italienske travtrenere flytter til Sverige!

Fire italienske trenere har søkt seg til høstens profftrenerkurs i Sverige. Det er Erwin Bot, Holger Ehlert, Alessandro Gocciadoro og Jerry Riordan. Det ble samtidig opplyst at disse trenerne er ikke bare ute etter å opprette en filial i Sverige. De blir faste innslag ved travløp i Sverige etter hvert.

Selv om økonomien i Sverige også er krevende, at organisasjonen har behov for tilpasninger, strukturendringer og kost/effektivisering, så bekrefter en tilvekst av nye trenere fra sydlige breddegrader at forholdene for trenerne i Italia er mer enn anstrengt. Virkeligheten er, slik Spillerforeningen og Spillernes Blad med Bjørn Håkonsen har påpekt lenge, at travsporten i Italia er i prinsippet konkurs. En ekstremt lav tilbakebetalingsprosent i spillet er selvsagt alt annet enn rekrutterende for spillet og omsetningen. Det er en selvfølge. Det har vi sett eksempler på i alle land. Når man ikke skjønner det helt elementære som spilleselskap, da blir utviklingen som den blir. Nå er heller ikke TBP-forutsetningene i Sverige akkurat optimale, akkurat som i Norge, men italienske tilstander har vi ikke i Sverige og Norge.

Flere av de italienske trenerne har gode erfaringer som trenere. En kar som Holger Ehlert har for eksempel 3.000 seire som trener den siste 10-årsperioden! Erwin Bot har leid 15 bokser på en av gårdene til Lutfi Kolgjini. Alessandro Gocciadoro havner trolig på Åby.

Et økt antall trenere vil skjerpe konkurransen mellom trenerne. Slik er det i Sverige, og slik har vi sett i Norge når danske trenere har økt sin aktivitet her hos oss. Konkurranse er grunnleggende sundt, selv om konkurransen kan være krevende for visse trenere med godt utviklede sosiale og bakoverlente egenskaper. Slik vil det alltid være. Trenere, som ikke er hardt satsende, og som ikke er dyktige nok, de har begrenset fremtid uansett. Vi ser de klager sin økonomiske nød i DNT-miljøer, og i TGN. Men å gi slike utøvere kostbare og overbeskyttende økonomiske rammer, blir enda mer feil. Det fungerer ikke i noen bransje, ei heller i hestesporten. 

Økonomiske sparepakker i Sverige.

Når ATG i Sverige og Norsk Rikstoto i Norge funger dårlig, lite optimalt opp mot eget potensial, og i hvert fall ikke mer enn middels bra i spillemarkedet, da rammes «formålene». For oss i Spillerforeningen er dette et velkjent tema, som vi har skrevet en lang rekke artikler om opp gjennom årene. I perioden 1995-2005, før Harald Dørum kom i direktørstolen, da deltok vi i en rekke rådgivende møter hvert år.

Men uten konkurransedyktige vilkår (TBP-vilkår) for spillet, nå når nettspill brer om seg mer og mer, da rammer man egen virksomhet. Man skyter seg selv i foten.

Svensk travsport fikk presentert en sparepakke på 38,9 millioner i februar og enda en sparepakke på 17,8 millioner i juni. Dette vil ramme driftskostnader og pris- og avlspenger, dvs formålene.

ATG’s budsjett for 2014 skal i balanse, heter det tydelig fra vd Hasse Skarpløth og general-sekretær Ulf Hørnberg. I Sverige gjør man noe med problemene. I Norge skyver man dem foran seg. Driftskostnadene hos Norsk Rikstoto de bare vokser og vokser.

I Norge har Landbruksdepartementet fremmet klare økonomiske krav overfor Norsk Rikstoto. Monopolselskapet har ekstremt høye kostnader, produktene er ikke konkurransedyktige, noen vil sågar si at produktene ikke er sosialpolitisk ansvarlige som en følge av ekstremt lav snitt-TBP, og høsten 2013 har vi, som et alternativ, sett tiltak om å redusere løpspremiene. En reduksjon i løpspremiene med 4,5 millioner i høst er et lavt beløp, sett i total sammenheng. Men for en gruppe trenere, som allerede har en svært trang økonomi, er 4,5 millioner merkbart!

Spørsmålet er om direktør Harald Dørum, styreleder Rolf Sæther og styremedlem Johan Kvarme får beholde sine verv så langt inn i 2014. Mange antyder at tabbekvotene er brukt opp, at stagnasjonen i spillet ikke tåles lenger, og at travsporten trenger fornyelse. Travsporten trenger dyktigere ledere, som kan skape vekst og reelle resultater. Hestesporten kan kontakte oss i Spillerforeningen om aktuelle kandidater for de aktuelle verv. Vi kjenner flere som er overkvalifiserte……