Økt rekkepris for det populære V5-spillet har vært et tema i spillermiljøer og hos Norsk Rikstoto i flere år. Fra og med mandag 21. oktober blir rekkeprisen 2 kroner.
Spillerforeningen er positiv til endringen, samtidig som vi må gjenta vår hovedagenda: Tilbakebetalingsprosenten for V5 burde vært 75 %, akkurat som for V4-spillet. Det ville gitt en kraftig vekst og et betydelig nettobidrag etter kort tid. I denne artikkelen drøfter vi noen momenter som på kort sikt vil prege utviklingen for V5-spillet.

Salgssjef Geir Langseth hos Norsk Rikstoto sier at kroneverdien fra 1952, da V5 med en rekkepris på kr 1,- ble innført, er vesentlig endret. En krone i 1952 tilsvarer kr 14,- i 2013. Salgssjefen sier samtidig at V5 over årene har vært preget av mange og flere små utbetalinger, og at vanskelighetsgraden med endret rekkepris vil gå opp. Spillerne har pr 2013 også flere valgmuligheter i V-spill – både V5, V65, V64 og V4, og Norsk Rikstoto forventer eller har et håp om at bredden i V-spillene vil totalt sett fange opp flere grupper av spillere.

Spillerforeningen positiv.

Da endringen i kronepris ble varslet, fikk spillerforeningen flere henvendelser. Noen positive, noen skeptiske. Den siste uken har vi tatt kontakt med en del spillere og anmodet om å få noen kommentarer til spørsmålet: Hva venter dere blir utviklingen for V5-spillet?

Fredag, lørdag og søndag, da V75 ble arrangert på Bergen Travpark, var en del av oss samlet til mye sosialt og hyggelig i byen mellom de syv fjell. Det ga mulighet til at Rolv, Odd Hugo, Harald, Morten og ti andre kunne si hva de mente om endringen. Her er noen av svarene:

V5-spillerne må deles i flere kundegrupper: 1) Storspillere som omsetter for mer enn kr 1.000,- pr omgang, 2) mellomstore spillere som satser kr 300,- til kr 1.000,- pr gang, og 3) småspillere som omsetter for mindre enn kr 300,- pr gang. Vi venter oss disse endringene på kort sikt for disse gruppene:

  • Det blir en nedgang i omsetningen fra de mellomstore spillerne. Det vil gi noen færre innleverte system, noen færre bonger, og noen færre gevinster til denne gruppen av spillere i snitt. Flere av disse spillerne ønsker ikke å doble sitt V5-spill.
  • Småspillerne vil delta med omtrent samme beløp i spillet som tidligere. Men dette gir også gi færre innleverte rekker.
  • Storspillerne vil være noe avventende de første ukene. Etter hvert vil de registrere at antallet innleverte system og bonger er redusert, færre blir V5-vinnere, og dette betyr at gevinstbeløpene i V5 vil gå gradvis opp i snitt. Når storspillerne får med seg dette, da blir det mer interessant å spille slik de har gjort tidligere.

Etter hvert vil flere se det positive i et nytt V5-spill med en doblet rekkepris. Spillerne vil samtidig bli mer selektive, noe som bare er sunt og riktig, og dette vil gi større variasjon i omsetningen fra gang til gang og fra bane til bane. Når spillerne ser i sin analyse at det ligger an til mellomstore eller større utbetalinger, da vil de «investere» i spillet deretter. Vi får større variasjon i spillet både hos de mellomstore og de større spillerne. Småspillerne – gjerne lyntoto-spillerne – de spiller som før, da denne gruppen er verken kunnskapsrik eller selektiv. 

Tilbakebetalingsprosenten burde vært hevet!

Helt siden midt på 90-tallet, da Spillerforeningen ble etablert, har vår hovedagenda vært en gradvis hevning av TBP for V5-spillet. Vår ambisjon har i første omgang vært å få 70 % tilbake, slik den var før 1988.

Vi har skrevet en rekke artikler og dokumentasjoner opp gjennom årene om hvorfor dette vil være riktig - for Norsk Rikstoto som operatør, for hestesporten og DNT og NJ økonomisk, og for spillerne ved at V5-spillet blir et sunnere spill som er bedre tilpasset de sosialpolitiske ambisjoner hos det politiske miljø. Men Norsk Rikstoto har i alle år etter 1988 levd i sin begrensede verden, godt skjermet fra alle argumenter som er preget av professor Thalheimers og spillguru Bjørn Håkonsens analyser og tankegang. Derfor problemene. Derfor utfordringene. Derfor har V5 vært gradvis svekket gjennom 30 år, fra å være det suverent viktigste spillet, til å bli et spill som mange trofaste idealister faktisk står over. Trist, men sånn er det.

Norsk Rikstoto burde endret TBP til 70 % og deretter til 75 % for V5-spillet. Man ser den siste tiden hva som er utviklingen i V4-spillet, og denne veksten er helt naturlig når V4 har en tilbakebetaling på nettopp 75 %. De spillere som vet hva TBP er, de reagerer helt naturlig, og tilpasser sitt spill til de totale analyser. De som ikke vet, og det er det store flertall, de vil også endre sin adferd tilsvarende, ganske enkelt fordi dette skjer i alle kundegrupper helt automatisk. Dårlige produkter virker alltid frastøtende, mens bedre eller gode produkter virker alltid tiltrekkende. Det er ikke TV-reklamen og de kostbare driftsbudsjettene med mange på lønningslisten i Hestesportens Hus som er avgjørende. Det er TBP’ene og det grunnleggende i spillet som er det avgjørende. Sånn er det, og sånn vil det alltid være.

Færre V5-spillere har gitt flere tusen færre publikummere ved banene!

En effekt over 20 år, en effekt som svært få tenker på, er betydningen av V5 for rekruttering av spillere som banepublikum ved alle banene.

V5 har alltid vært banespillernes viktigste spill. Det er V5 man bruker tid på. Det er V5 man analyserer. Det er V5 man bruker mest penger på. Men når tilbakebetalingsprosenten ble satt ned i 1988 fra 70 % til 65 %, da innførte man en «straffeskatt» på det mest populære spillet, og denne endring ga redusert oppmerksomhet, redusert fokus og redusert omsetning i forhold til hva som var potensialet.

Derfor kan vi i 2013 spørre: Hvor mange tusen har hestesporten og Norsk Rikstoto jagd bort fra travbanene rundt om i landet og galoppbanen ved Øvrevoll som en konsekvens av 65 % i tilbakebetaling? Hvor mange milliarder – ja, vi sier milliarder med ettertrykk – har hestesporten og Norsk Rikstoto tapt i omsetning som en konsekvens av et mindre interessant V5-spill? Og så til det vesentligste temaet for mange: Hvor mange milliarder har man tapt netto ved en endret tilbakebetalingsprosent for V5?

Spillerforeningen har i snart 20 år skrevet om dette. Du finner en rekke artikler i arkivspalten på www.spillerforeningen.no.

Endringen i tilbakebetalingsprosenten for V5 i 1988 er den enkeltbeslutning innenfor norsk hestesport som sporten selv har tapt mest penger på. Vi snakker om milliarder! Da blir det en parodi at de som var med på denne beslutning i 1988, og som har vært talsmenn for å opprettholde en skammelig lav TBP, er de samme mennene som det i dag henger bilde av i Hestesportens Hus på Bjerke eller i styrerommene ved travbanene rundt om i landet.

Sånn er det bare……..