Stein vant reisesjekk på kr 10.000,- i Drammen. Blir det Maldivene neste? Deltakerne vant kr 50.000,- lørdag/søndag på weekend-aktivitetene til Spillerforeningen. Brukbart. Vi konstaterer at middagen og matserveringen var bedre på Drammen Travbane enn på Øvrevoll, mens kostpris var lik. Dommer-fadesen på Øvrevoll i løp 8 var en skandale. Vi håper at oppfølging og konklusjoner blir gjort riktig, slik at skadene for galoppsporten blir minst mulig. Totalomsetningen på Derby-dagen på Øvrevoll gikk ned med 1 million sammenlignet med 2012. Det er et klart signal om at det over noen tid i 2012 og 2013 har vært svikt i troverdighet og tillit, og at viktige spillermiljøer har blitt provosert! Spillerforeningen vedtok en uttalelse med tydelige og konkrete krav til doping-arbeidet.

Stein vant.

Stein H Rosenlund deltok i konkurransen «Hesteeier for en dag» på lørdag. Stein hadde Pearl Princess (5) i det aktuelle løpet, og den vant. Selvfølgelig! Det ga et hyggelig reisegavekort til kr 10.000,- til den fornøyde og muntre spilleren fra Vang, dvs fra hjemtraktene for Løitens….. …(alkoholreklame er ikke lov).

Vi vant noen kroner.

Både lørdag og søndag var vi svært nær «det store», noe som for øvrig er ganske vanlig for Spillerforeningens kompetansespillere. I V75 på Drammen lå vi godt an i fellesspillet som Harald fra Bergen hadde satt opp. Men det ble bare nesten…. På søndag kunne Harald R sikre et mindre personlig overskudd, da han vant 22.568,- i V64, kr 7.370,- i DD, samt at flere av oss tok noen smågevinster i Vinner og Trippel. Samlet ble det 50.000,- på deling.

Dommerskandalen i løp 8 på Øvrevoll.

Dette løpet, hvem som har gjort hva, og hvem som ikke har gjort hva, har vært heftige temaer landet over etter denne søndagen. Spillerforeningen har fått inn mange mailer med meget sterke meninger om den fadesen som måldommeren og Øvrevoll-ledelsen skapte ved å plukke feil vinner i løp 8, og at resultatet ikke ble endret i tide.  Simbad (2) med Oliver Wilson ble utropt som vinner, mens reell vinner (med ca 10 cm klaring) var hest nr 10, Mamaloca, med Sara Slot som rytter.

Vi skjønner at spillere blir provosert. Mange har tapt 4- og 5-sifrede beløp på incidenten. Noen har fortalt oss at de vurderer å politianmelde saken. Noen ønsker å gå til advokat. I Spillerforeningen synes vi nok at dette er å gå for langt. Saken bør finne sin løsning gjennom en god dialog. Harald Ruud sendte en mail til direktør Harald Dørum, Norsk Rikstoto. Det kan være greit å gjengi noe fra denne mailen:

«Det ble gjort en alvorlig feil av måldommer på Øvrevoll søndag. Alle er enige i det. Trist på flere måter, men sånn er det. Jeg tapte noen tusen, og mandag/ tirsdag har jeg mottatt flere mailer fra spillere som har tapt 5-sifrede beløp. Episoden skaper diskusjoner og irritasjon. En spiller har gått til advokat. Kanskje er det flere som gjør det.

Når jeg henvender meg til deg om dette, er det ikke for å si dette. Du har sikkert registrert mye av dette selv allerede. Det som er viktig, og som burde ha kommet frem tydeligere og raskere fra Norsk Rikstoto, er hva som konkret står i regelverket, og en redegjørelse om hva som skjedde i perioden fra løpets slutt og frem til «15 minutter etter at totalisatorresultatet for siste løp på den aktuelle løpsdagen er offisielt». Slik regelen er formulert, skal flere ved banen ha god mulighet til å foreta en endring i resultatet for løp 8 mellom løp 8 og løp 11.

Vi vet at spillere kaster bonger. Vi vet at det kan være tungt å innrømme feil, og noen ganger går det prestisje i feilaktige beslutninger. Da blir det enda mere feil. Debatten går, og omdømmet svekkes. Ingenting er mer kjedelig – for alle – enn dette. Personlig ønsker jeg at saken raskest mulig finner sin avslutning, men en forutsetning er at konklusjonen er i tråd med regelverket, og som det – sett fra spillerens side og fra hesteeiernes side – er mulig å få til.

Norsk Rikstoto må sjekke ut – ikke bare hva måldommeren gjorde – men også hva andre «beslutningstakere» har gjort og ikke gjort. Dessuten er det viktig at man kommer med en grundig redegjørelse overfor spillerne. Det heter tross alt i § 2.4: «Dersom opprinnelig gevinstutbetaling har vært for lav og gevinst er hevet, vil differansen etterbetales». Dette kan kun bety at etterbetaling i denne sak kan bli aktuelt, og da er det feil, som du sa i TV2-intervjuet, at spillerne kan glemme etterbetaling».

Vår holdning i denne sak er enkel:

  1. Direktør Hans Petter Eriksen ved Øvrevoll må skrive en fyldig rapport om saken, og om fraværet av viktige beslutninger i flere instanser – ikke bare hos måldommeren.
  2. På bakgrunn av denne rapporten må ledelsen i Norsk Rikstoto komme opp med en innstilling, der man redegjør for det praktiske hvis/når det blir aktuelt å utbetale erstatning til en del spillere som melder om tap, og som kan dokumentere disse tap.

Det tragiske ved slike hendelser, er at mange spillere har kastet vinnerbonger. Jeg opplevde selv dette etter løp 8. For oss som har gjort dette, blir det uaktuelt å fremme noe krav mot spilleselskapet. Men de spillere som kan dokumentere sine rettigheter, må bli møtt på en ryddig, redelig og tillitsvekkende måte fra Norsk Rikstoto.

Mattilsynets stevnekontrollør, Kjetil Hamnes, har over flere år gjort en lite tilfredsstillende jobb på Øvrevoll overfor norsk galoppsport. Samtidig er det viktig at hestesporten setter strengere og tydeligere krav til kontrollorganene, slik at kontrollarbeidet kan bli mer effektivt – en skjerpet og strengere kontroll, som vi ser i all sport.

Spillerforeningen fremmet syv konkrete krav til antidopingarbeidet. Brevet er sendt politisk ledelse i Landbruksdepartementet og direktør Harald Gjein i Mattilsynet:

Klikk her for å laste ned brevet.

Årsmøtesakene.

Den formelle del av årsmøtet blir alltid raskt behandlet. Regnskapet viste et mindre overskudd med kr 812,52. Mht årsberetning ble det vist til artiklene og vårt engasjement som er gjengitt på www.spillerforeningen.no.

Nytt styre for 2013 – 2014 ble:

Leder: Harald Ruud, Asker
Nestleder: Ole Henrik Lund, Oslo
Kasserer: Rolv Sandbrekken, Bergen
Styremedlem: Stein H Rosenlund, Vang i H, Johnny Eliassen, Nordvågen, Helge Storehagen, Hamar, Gaute Groven, Drammen (ny)
Revisor: Harald Hølleland, Laksevåg

Valgkomite: Kjell Tore Kristiansen, leder (ny), Odd Hugo Eriksen (ny)

Møtet takket samtidig Bjørn Håkonsen for det engasjement han har vist i alle år for Spillerforeningens virksomhet. Bjørn takket av som leder i valgkomiteen denne gang. Det ble oppfordret til at styrets medlemmer raskere gir svar på henvendelser, være seg fra styret eller fra valgkomiteen.

Økonomien i hestesporten og Norsk Rikstoto.

Møtet brukte mye tid på å drøfte den krevende økonomiske situasjonen for spilleselskapet, strategier og veivalg videre, og forutsetninger for et fremtidig spillemarked i Norden.
Spillerforeningen vil sende en redegjørelse om disse og andre aktuelle temaer til myndighetene etter 09. september, dvs etter stortingsvalget.
Denne melding blir lagt ut på www.spillerforeningen.no når den er klar.