Viktige artikler 1995 - 2015

500 millioner skiller Dørum og Ruud
mandag 19. september 2016 19:03

Kommentar fra 18 entusiaster i hestesporten, vedtatt som uttalelse fra årsmøtet i Spillerforeningen 16. september:

Vi mener det er et reelt grunnlag for å hevde at hadde Harald Ruud vært direktør for Norsk Rikstoto de siste 10 år, da ville norsk hestesport gjennom høyere løpspremier hatt 500 millioner mer til disposisjon disse årene.

Les mer …
 
Kan minus x minus bli pluss ved en fusjon av ATG og NR?
søndag 21. august 2016 19:38

Norsk hestesport sliter økonomisk. Svensk hestesport sliter økonomisk. ATG i Sverige har et forbedringspotensial. Norsk Rikstoto i Norge har mye de må forbedre. Spillerforeningen har stilt noen spørsmål til sine medlemmer. Vi vil gjerne legge frem noen kvalifiserte meninger om forslaget om en fusjon av de to spilleselskapene, hvis Norge og Sverige skulle bli enige om et felles spilleselskap. Stein H Rosenlund (Vang), Gaute Groven (Drammen), Olav Vannebo (Harestua) og Harald Ruud (Asker) legger uavhengig av hverandre frem noen aktuelle synspunkter. Alle kjenner godt de fleste relevante forhold i hestesporten, produktene til NR / ATG og krav til konkurransedyktighet i fremtiden, spesielt markedskrav for spill i Skandinavia. Dette bør være nyttig informasjon for mange i ledelsen av norsk og svensk hestesport.

Les mer …
 
Lovstridig årsmelding fra ledelsen i Norsk Rikstoto
tirsdag 09. august 2016 14:24

Det er grunn til å stille viktige spørsmål ved årsberetningen til Norsk Rikstoto for 2015. Beretningen er underskrevet av styreleder Jan Petter Sissener, øvrige styremedlemmer og daglig leder. Regnskapet og beretningen er i følge revisor Jostein Bøhn i RSM Norge AS «i samsvar med lov og forskrifter».
Når spillerforeningen vurderer innholdet i årsberetningen opp mot stiftelsesloven, bokføringsloven, revisorloven og aksjeloven, må vi være tydelige: Norsk Rikstoto begår bevisst desinformasjon, de feilinformerer overfor «eksterne parter», dvs Landbruks-departementet og stiftelsens eiere, Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub, og har derved begått klare lovbrudd. Vi begrunner dette nedenfor.

Les mer …
 
Dørum - jobb nr. 1
lørdag 11. juni 2016 12:27

Vil en ny sammensetning av styret i Norsk Rikstoto få noen betydning hvis direktør Harald Dørum skal være premissleverandør for styrets meninger? Det er all mulig grunn til å stille spørsmålet.
På kort tid har styret i monopolselskapet fått innvalgt Jan Petter Sissener som styreleder (bred næringslivsbakgrunn), Torbjørn Frøysnes som nestleder (tidligere nestleder i DNT, og byråkrat i EU), samt Lars Arne Ryssdal, (tidligere generalsekretær i Høyre). Kompetansespillere og mange av sportens entusiaster vil følge utviklingen. Pr juni måned velger vi å komme med en prognose hvis Harald Dørum skal fortsette som administrativ leder: 1) Ingen tiltak som vil gjøre NR’s produkter konkurransedyktige og som vil skape vekst, 2) Kun begrenset reduksjon i NR’s ekstreme driftskostnader, og 3) Den økonomiske tilstand for trenere, hesteeiere og oppdrettere vil forbli vanskelig og krevende. Frustrasjonene innen sporten vil tilta i 2017 og 2018, dessverre.

Les mer …
 
Agurknytt - og noen fortjente kaktus til direktør Harald Dørum
søndag 08. mai 2016 16:19

Harald DørumSkal norsk hestesport forbli en næring med nullvisjon, eller skal sporten benytte viktig fagkunnskap fra kompetansemiljøer? Direktør Harald Dørum i NR synes å være døv på det ene øret samtidig som han hører ikke på det andre. Han gjør samme feil, gang etter gang, uten at resultatene blir bedre. Uten at han lærer noe. Hans motto i Hestesportens Hus synes å være: Lukk øya, og spill! Han behandler kundene som om alle spillere har hull i lommene.
En tilstand med nullvisjon eller stagnasjon har pågått i 10 år med Dørum som direktør. Han opptrer helt uvitenskapelig. Han sitter i livbåten, og ror og ror. Vi spør: Hvor mange liv har katten?

Les mer …
 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste > Siste >>

Side 1 av 34